Hur köper man skog?

Att få jobba med människor som brinner för att utveckla sitt skogsägande tycker jag är otroligt spännande. Tillfredsställelsen i att lägga upp en plan och sedan se de första resultaten – kanske känner du igen dig i från hur du själv ser på dina investeringar? På Skogssällskapet hjälper vi både befintliga och nya skogsägare att köpa och utveckla sina skogar. Gemensamt är att de gillar skog som ägoslag och att skogen står där och växer, dag ut och dag in, oavsett omvärldens skeenden.

Om du vill äga skog (och inte bara investera i börsnoterade skogsägande bolag, som också är ett alternativ) så finns det ett par olika sätt. De allra flesta skogsägare i Sverige är privatpersoner som är lagfarna ägare på sina fastigheter. Ägandet blandas ihop med din övriga privatekonomi när du deklarerar och det finns en rad avdragsfördelar med denna ägandeform. Det går även att äga skog genom ett aktiebolag, vilket gör att skogens ekonomi hålls isär från din egen och du kan även investera direkt från en annan juridisk person. Den stora nackdelen med aktiebolagsformen är den bolagsförbudslag som säger att juridiska personer inte får utöka sitt skogsägande. Detta gör att utbudet av fastigheter begränsas till den mark som sedan år 1906 redan ägdes av aktiebolag.

Vägen till ett eget skogsägande är inte alltid spikrak. Många skogsfastigheter annonseras både i större dagstidningar och lokalmedia, och på de större webbaserade marknadsplatserna för fastigheter. Större objekt förmedlas även ibland ”underhand”. Det betyder att de säljs via mäklarnas egna nätverk med spekulanter, utan öppen marknadsföring. Skälet kan vara att säljarna inte vill skylta med att fastigheten läggs ut till försäljning. Vi på Skogssällskapet hjälper våra kunder med underhandsfördelning. Det ger en möjlighet för dig som kund att slippa sålla alla fastigheter och matcha mot investeringskriterierna som du har, och du kan hålla en lägre profil i affärer du inte är närmare intresserad av.

När jag letar fastigheter åt våra skogsinvesteringskunder så tittar jag extra noga på ett par saker. För det första: andelen produktiv areal, både på kartan och i skogsbruksplanen. Hur mycket skogen ska producera är ofta individuellt för varje investerare då en del söker hög skoglig tillväxt, andra fina skogar för rekreation och jakt, andra har klimatnyttan som primära mål. Det andra jag kollar är fastighetens vägnät. Kan man ta sig till fastigheten på allmän väg? Och finns det skogsbilvägar runt om på fastigheten, så att den produktiva arealen kan nås inom i alla fall 500 meter? För de tredje letar jag alltid upp vilken bonitet skogsfastigheten har då detta är skogens framtida tillväxtpotential. Boniteten hittar du i början av skogsbruksplanen. Den finns angiven i m3sk/ha/år och är bra för att jämföra olika fastigheter i samma område. Skulle areal och pris vara snarlika så välj den med högst bonitet.

Vårt skogsindex visar hur mycket skog du får för pengarna i olika delar av landet. Ju längre söderut du kommer i Sverige, och närmare storstadsområden, får du betala mer än för skog längre bort och norrut. Detta eftersom jakt, fiske, rekreation, exploateringsmöjligheter samt boende på fastigheterna värderas högre där många människor bor. Är du mer nyfiken på Skogssällskapets skogsindex så finns det mer att läsa på www.skogssallskapet.se/skogsindex.

I de tider vi står inför med bl.a. oro för svajande börser, coronapandemin och frågetecken kring riksbanksräntan spår jag att utbudet på skogsfastigheter kommer att bli aningen lägre under en överskådlig framtid, då många är väldigt långsiktiga med sitt skogsägande och ofta lågt belånade. Behöver man inte sälja så sitter man hellre kvar i båten om det blir oroligare tider. Om du är intresserad av skog som investering är mitt tips att fundera igenom vad du letar efter och gå igenom din egen finansiella situation. Prata även med banken innan din drömfastighet kommer ut till salu så att du är redo när läge uppstår. Det kommer med största sannolikhet att finnas fler som också vill köpa, så genom att vara förberedd kan du lägga din tid på att granska objektet istället för att fundera om skog är något för dig. Om du inte har tid eller möjlighet att granska fastigheten, ta hjälp av någon som kan – det kan vara ditt livs affär.

Nyckeltal och ord att ha koll på om man vill investera i skog

Virkesförråd – Antalet m3sk på fastigheten eller i beståndet. Anges som total summa eller per ha.

Bonitet – Detta är avkastningen på den växande skogen kan man säga. Hur snabbt växer skogen? En frisk skog med god tillväxt kan ge stora värdeökningar. Mäts i m3sk/ha/år.

Grundyta – Där mäter man ett tvärsnitt av alla stammar i ett skogsbestånd. Används för att räkna ut t.ex. virkesförrådet.

Ståndortsindex – Nej, det är inte ett aktieindex! Detta anger markens bördighet. Bördigheten är bra att känna till för att kunna bedöma tidigare nämnd bonitet.

Skogsbruksplan – Sammanställning av inventering och framtida åtgärder i skogen.

Ha – Hektar, 10 000 m2, 100 m x 100 m

m3sk – Skogskubikmeter, volymmått för stående träd, utan stubbe och grenar men med topp och bark. Omräkningsfaktor från m3sk till m3fub = 0,84

Carl Kling, Investerings- & fastighetsutvecklingschef på Skogssällskapet
36 år, Jägmästare & civilekonom. Har de senaste tio åren brunnit för skogsinvesteringar. Har även erfarenhet av skogsinvesteringar från Brasilien, varit bosatt en tid i Litauen och jobbat med skog som investering i hela Europa.

Skogssällskapet erbjuder hållbar förvaltning och utveckling av skogsfastigheter till privata och offentliga skogsägare samt äger och utvecklar egna skogsinnehav. Vi gör det enkelt att äga, bruka och förvärva skog genom vår samlade kompetens och innovativa lösningar som förverkligar kundernas mål med sitt skogsägande.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem