Hitta rätt balans i en långsiktig portfölj

Vi tjatar om det ofta – sprid riskerna och ha en bra balans du känner dig bekväm med. Men det kan vara lättare sagt än gjort. Hur gör man? I grund och botten handlar det om att hitta en sammansättning du är bekväm med enligt en strategi/strategier som passar din sparhorisont – och sedan behålla den oavsett hur de marknader du har exponering mot utvecklas.

En kort sparhorisont har i dag inte många alternativ. Det är svårt att spara med så pass låg risk som krävs för en spartid på, säg, ett år. För börsen är det en för kort spartid, samtidigt som korta räntefonder inte ger något och obligationsfonder inte har framtiden för sig i ett läge med stigande räntor. Därför blir sparkontot det som i de allra flesta fall står till buds, trots att nollräntekonton med dagens inflationsnivåer gör att pengarnas värde urholkas.

Men för sparande på längre sikt handlar det om att sätta pengarna i arbete – att vara investerad. Och då handlar det snarare om att hitta rätt byggstenar för portföljen, med en risknivå och strategi du är bekväm med.

När jag, med ambitionen att vara så pedagogisk som möjligt, försöker förklara hur man kan sätta ihop ett sparande brukar jag likna sparandet vid en smörgås. Om vi liknar en bred globalfond vid själva mackan, brödet, så kan vi sedan bre på intressanta pålägg. Men en stabil grund är alltid bra att ha.

Samma princip kan givetvis appliceras på aktier. Många, många av Nordnets kunder – både nybörjare och erfarna – har en portfölj med exempelvis stabila utdelare eller investmentbolag. För att sedan komplettera med snabbfotade spurtare som kanske har vinsterna längre fram i tiden.

LÄS OCKSÅ: Portföljens bästa inflationsskydd

På så vis handlar det för en del inte så mycket om att hitta vilken strategi de är bekväma med, utan vilka. Det kan handla om strategier som fokuserar på utdelning, på trender, på kvalitet eller (lågt) värde. Poängen med att kombinera två eller flera strategier är att de kommer prestera olika bra i olika marknadslägen, kanske till och med ta ut varandra. Det såg vi inte minst under fjolåret, när stabila värdebolag gick som tåget medan tillväxtbolag, särskilt förhoppningsbolag, parallellt slutade på minus. Fråga dig själv vilken typ av investerare du är och låt det avgöra vilka strategier som passar och vad som ska utgöra ”brödet” i ditt sparande.

Tänk en extra gång

En del investerare vill gärna koncentrera portföljen till några få innehav, för att öka möjligheterna till hög avkastning. Men jag är en, låt vara tråkig, förespråkare av god riskspridning mellan många olika innehav. Inte bara det – flera innehav mellan flera sektorer. Hur många aktier du än har hjälper det exempelvis föga om alla är förhoppningsbolag som far illa av inflationsoro. Inflation och ränta lär fortsätta vara teman under 2022, så det kan vara klokt att fundera över hur de sektorer och bolag du valt reagerar i just den miljön.

Med riskspridning menas förstås också en rimlig fördelning mellan innehaven. Om du hade 90 procent av dina pengar i Oncopeptides hjälpte det under 2021 föga att resten låg i Nordea.

Lika viktigt som att sätta ihop portföljen efter föredragen risknivå, sparhorisont och preferens är att sedan följa upp. Det handlar dels om att utvärdera dina val. Har något ändrats som ger anledning att ändra åsikt om aktien? Det kan handla om en vd som avgått, en konkurrent som blivit stark eller en utdelningsnivå som ändrats. Men oftare handlar uppföljningen om att se över fördelningen efter att vissa innehav stigit medan andra sjunkit. Viktningen har därmed ändrats jämfört med den viktning du en gång bestämde dig för. Det vore väl trevligt om den aktie du nu ligger tungt viktad i fortsätter gå bra. Men om det kan man inte veta. Snarare finns risken att den aktie som stuckit iväg ett år sedan anses för dyr och blir föremål för vinsthemtagningar. Då kan det vara läge att i stället skala av, till förmån för de innehav som gått lite sämre och därmed kanske har större potential framåt – om du fortfarande har anledning att gilla dem.

MISSA INTE: Sund privatekonomi – grunden för framtidens stjärnbolag

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem