Mohammed Salih och André Netzén Örn släpper boken "Hitta börsens guldkorn" inom kort. Foto: Leonard Stenberg.

Hitta börsens guldkorn

Det finns ett antal faktorer som är extra viktiga att ta hänsyn till i jakten på de absolut bästa investeringarna. Mohammed Salih, som författardebuterar med boken “Börsen för alla” tillsammans med André Netzén Örn i vår, leder vägen genom den snåriga analysskogen.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2023

Det finns många parametrar att beakta när man försöker hitta riktiga börspärlor. För visst är det målet? Att hitta bolag som, på ett eller annat sätt, slår index över tid. Genom att undersöka företagets finansiella rapporter, analysera nyckeltal, kolla igenom konkurrensfördelar, finna branschtrender och undersöka ledningen går det att hitta bolagen som sticker ut.

Det är dessutom av betydelse att ha en bra förståelse för hur olika branscher fungerar och vilka faktorer som påverkar deras utveckling. När man väl har en bra förståelse för olika branscher och hur de fungerar inser man att det är en djungel och det är sunt, precis som Unga Aktiesparares gyllene regler säger, att fokusera på de branscherna man förstår. Först då går det att börja analysera de enskilda bolagen på ett mer djupgående sätt.

Oavsett om du är nybörjare eller aktieguru får du här några punkter om vad du kan titta på för att skilja agnarna från vetet.

Grundbulten i analysen är bolagets verksamhet och tillväxtförutsättningar på lång sikt. På kort sikt kan vad som helst ske, men över tid speglar vinsterna och vinsttillväxten aktiekursen.

Först och främst bör man alltid börja med att analysera marknaden. Är det en ny- eller en mogen marknad? Finns det megatrender att surfa på? Helst ska det finnas fler än en sådan som ska kunna gynna bolaget. Däremot behöver man dock inte alltid investera i bolaget som är pionjär inom någon eller några megatrender.

Det fungerar också att hitta hackarna och spadarna. Där det allt som oftast inte är lika överbefolkat bland investerare. Vad finns det för regulatoriska och politiska risker? Vilka faktorer kommer att påverka marknadens tillväxt, både positiva och negativa? Hur har bolaget och branschen presterat i olika konjunkturcykler? Dessutom är det fint att se att bolaget är marknadsledande inom sin bransch och har en skalbarhet i affärsmodellen.

Efter att ha analyserat branschen i sig och hittat ett par bolag gäller det att gå igenom produkt- och affärsmodellen. Vad erbjuder företaget för tjänst eller produkt egentligen? Gör en gedigen produkt- eller tjänstanalys och förstå hur den skapar värde. Här skapas också förstå av affärsmodellen mer djupgående och du kan antigen välja att gå vidare eller sluta med din analys om affärsmodellen inte passar in i din filosofi. Du ska kunna svara på en simpel fråga efter det här: Hur tjänar bolaget pengar?

LÄS OCKSÅ: Orientering hos investeraren – vikten av mentala modeller

Sitta i samma båt

När vi har gjort en gedigen analys är det dags att kolla på ledning och ägare. Vad har ledningsgruppspersonerna haft för tidigare uppdrag och hur ser deras historik ut där? Är vd intern eller extern? Finns det ägare av kött och blod? Sist men inte minst: Äger ledningen själva aktier? För om inte ledningen tror på bolaget själv, varför ska mindre sparare tro på bolaget?

Innan vi går vidare till det viktigaste, den finansiella rapporten, är det dags för ett citat från Warren Buffett:

”Det viktigaste för mig är att ta reda på hur stor vallgrav det finns runt företaget. Det jag älskar är förstås ett stort slott och en vallgrav med pirayor och krokodiler”.

Precis likadant borde du tänka i din analys när det kommer till företagets vallgravar. Har bolaget byggt upp en stark varumärkesidentitet för att skapa vallgravar, tagit stora marknadspositioner eller har det kostnads- och stordriftsfördelar?

Det sista och helt klart viktigaste för att hitta de riktiga aktiefullträffarna är den fundamentala analysen av bolaget. Många slarvar tyvärr med den eller struntar i den helt och litar och tar i stället rygg på någon annan.

En fundamental analys behöver inte ta allt för många timmar utan kan göras ganska enkelt.

Här är det viktigaste att kolla på, enligt mig. Kom också ihåg att jämföra nyckeltal med konkurrenter i samma bransch.

EV/EBIT (enterprise value to earnings before interest and taxes) visar företagets värde jämfört med dess vinst före räntor och skatter och ger en bild av företagets lönsamhet och värdering. Detta är som ett mer användbart p/e-tal. 

Vidare har vi rörelsemarginal hos bolaget som visar hur mycket av varje intjänad krona som är vinst och ger en bild av företagets lönsamhet. Även vinst per aktie (EPS) är intressant att följa.

Vidare har vi skuldsättningsgrad som visar förhållandet mellan företagets totala skulder och dess eget kapital och ger en bild av företagets risknivå och förmåga att hantera sin skuldsättning. Det är väldigt relevant då pengar knappt är gratis längre. Även soliditet är intressant att kolla på. Det indikerar hur bra företaget är rustat för att hantera sin skuldsättning och ger en bild av dess ställning och risker.

Sist men inte minst: För att få ett helhetsgrepp är det vettigt att kolla på kassaflödet från den löpande verksamheten. Det visualiserar det kassaflöde som genereras av företagets verksamhet och ger en bild av företagets förmåga att generera kontantflöde och hållbarhet.

Mohammed Salihs och André Netzén Örns bok “Börsen för alla” släpps preliminärt i slutet av mars 2023 och ges ut av Polaris Fakta.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem