Hemfosa -satsar på samhällsfastigheter

Caroline Arehult, VD Hemfosa.

 

Hur skiljer ni er, enligt dig, från övriga fastighetsbolag på börsen?

– Vi är det enda börsnoterade fastighetsbolaget i Norden som fokuserar på samhällsfastigheter.

 

Vilka risker innebär det att bara inrikta sig mot samhällsfastigheter?

– Vi ser mest möjligheter då samhällsfastigheter inte påverkas lika mycket av konjunkturen som t ex rena kontors- eller handelsfastigheter. En risk kan vara att samhällsfastigheter påverkas mycket av den demografiska utvecklingen men som det ser ut idag och de prognoser som finns för Norden finns snarare stor potential när behovet av samhällsservice för den ökande befolkningen under 18 år och över 70 år ska tillgodoses.

 

Hur ser ni på framtiden?

– Det finns stor potential i vår marknad och vårt segment. Vi tror att vi kan jobba närmare kommunerna och på så vis hjälpas åt att lösa de utmaningar de står inför när det gäller att lösa det ökade behovet av samhällsservice för sina invånare.

 

Hur stor upplever du risken att stat/kommun kommer vilja äga fastigheter själva i framtiden?

– De gör de till stor utsträckning redan idag, bara ca 20% av alla samhällsfastigheter ägs av privata aktörer. Dock tror jag att detta kommer ändras när kommunerna behöver frigöra resurser för att hantera situationen med befolkningsökningen och strukturen av ökningen som jag nämnde ovan där de grupper som behöver mycket samhällsservice ökar mest..

 

Hur skiljer sig den norska och finska marknaden mot den svenska och vilka utmaningar har ni där?

– I både Norge och Finland är marknaden för samhällsfastigheter inte lika mogen som den är i Sverige och då ska man ha i åtanke att den är ganska ung även i Sverige. För ett antal år sedan visste ingen vad  begreppet  ”samhällsfastigheter” var för något.

 

Hur upplever du att uppdelning av Hemfosa/Nyfosa gått?

– Det tar alltid kraft att gå igenom en förändring men jag tycker att det har gått väldigt smidigt, mycket tack vare en stark och flexibel organisation som verkligen gjort ett fantastiskt jobb.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem