Gör sparval som känns rätt – för dig

”Viktigast av allt är att fundera på vad som är viktigt för dig och vilka värderingar du står för”, skriver Nordnets hållbarhetschef Marja Carlsson.

Denna krönika framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2022

Det är ingen tvekan om att hållbarhet blir allt viktigare i många investerares ögon. Det är inte så konstigt då stora skiften kommer att ske på marknaderna. Parisavtalet ställer krav på världens ledare att agera och stora regleringar kommer att komma för att nå målen globalt. Därtill kommer teknikutveckling och ändrade kundpreferenser som ställer högre krav på bolag från ett hållbarhetsperspektiv. Det kan alltså av flera skäl vara värt att se över hur din portfölj ser ut hållbarhetsmässigt. Dels påverkar hållbarhetsaspekter risk och avkastningen i en investering, dels kan ens investeringar vara ett sätt att själv vara med och påverka.

Hållbarhet inom investeringar brukar ibland kallas ESG, vilket står för “Environmental”, “Social”, “Governance”. Det visar att det inte bara är miljö- och klimatfrågan som syftas på utan även sociala aspekter samt bolagsstyrning. Hållbarhetsanalys kan vara knepigt och det finns sällan några enkla svar. 

Här kommer därför några tips för att komma igång:

Utgå från din egen investeringsstrategi, men försök anpassa den genom att använda hållbarhetsinformation om investeringsobjekten. Om du till exempel brukar investera i indexfonder kan du leta efter liknande fonder som följer ett hållbarhetsanpassat index. Om du i stället brukar investera i aktier baserat på kassaflödesanalyser kan du börja fundera på hur kostnader och intäkter kan komma att påverkas av hållbarhetsfaktorer. 

Finns det risk att efterfrågan minskar på företagets produkter när kraven på hållbarhet ökar? Eller har företaget en lösning som kan bidra till minskade utsläpp och i stället leda till ökad efterfrågan? Finns det en risk att bolaget får ökade kostnader i och med att nya regleringar införs på hållbarhetsområdet, till exempel ökad skatt på utsläpp eller striktare krav på villkor för anställda?

När du analyserar bolag – fokusera då på de aspekter av hållbarhet som är viktigast för den sektor som företaget är verksamt inom. För exempelvis industrier med stor klimatpåverkan såsom stål- eller cementindustrin är storleken på bolagens koldioxidutsläpp givetvis en viktig fråga. För finansbranschen är andra frågor viktiga, så som hur en bank arbetar för att minska penningtvätt och ekonomisk brottslighet. I textilindustrin är vattenanvändning viktigt då det vid produktionen går åt mycket vatten vilket i stora delar av världen är en bristvara. Den här typen av analys brukar kallas materialitetsanalys. Det går att ta hjälp av andra som redan har gjort materialitetsanalyser för att förstå vilka aspekter som är viktiga i en viss sektor. Ett exempel är SASB:s ”materiality finder”.

Fundera på hur ett bolag jobbar både med sin verksamhet och hur deras produkter är utformade. Utifrån ett verksamhetsperspektiv kan det innebära att de har energieffektiva processer, hög jämställdhet i ledningen och bra arbetsvillkor för sina anställda. När det kommer till analys av bolagets produkter är det i stället huruvida den färdiga produkten har några fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv som behöver analyseras. För att nämna ett exempel förbrukas det kanske lika mycket energi för att tillverka en dieselbil som en elbil. Men när produkten är ute på vägarna har elbilen betydligt mindre påverkan på klimatet.

Ett annat tillvägagångssätt för att investera mer hållbart är att läsa bolagens hållbarhetsrapporter för att förstå om de har satt mål för sitt hållbarhetsarbete. Målen ska helst vara tydliga, ambitiösa, mätbara och tidsbestämda. Det kan vara bra att titta på om tidsrymden för att uppfylla målen är ambitiös. Att sätta mål som ska vara uppfyllda väldigt långt fram i tiden gör det svårt att följa upp och veta hur väl bolagen jobbar mot målen.

Ska kännas bra

För att ta reda på om en investering är hållbar eller inte finns också olika verktyg och standarder tillgängliga. För fonder finns sedan i mitten av förra året till exempel en klassificering av fonder som baseras på en definition från EU. Om en fond främjar hållbara egenskaper kallas den Artikel 8 eller ”ljusgrön”. Om en fond dessutom har hållbarhet som mål kallas den Artikel 9 eller ”mörkgrön”. I fondernas informationsblad finns mycket information om hållbarhet. Svanen har också en hållbarhetsmärkning för fonder. Även för aktier kommer mer hållbarhetsdata att bli tillgänglig och mer jämförbar framöver då kraven på hållbarhetsrapportering ökar. Men redan i dag finns mycket information i bolagens hållbarhetsredovisningar.

Men viktigast av allt är att fundera på vad som är viktigt för dig och vilka värderingar du står för. Är du extra insatt i eller intresserad av någon hållbarhetsfråga, så som klimat, mänskliga rättigheter eller jämställdhet? Börja med den. Hållbarhet är inte svartvitt och det finns många sätt att analysera vad som är hållbart och inte.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem