Glöm inte tjejerna i jul

Varje år hjälper Unga Aktiesparare tusentals unga runtom i landet att komma igång med sitt sparande. Vi har aldrig varit så nära att bli ett jämställt förbund som nu där över 40 % av våra medlemmar som blir medlem på eget initiativ är tjejer. Men varje jul får nästan dubbelt så många pojkar som flickor medlemskap i Unga Aktiesparare i julklapp.

Som kille har du alltså dubbelt så stor chans att få ett medlemskap i Unga Aktiesparare eller bli uppmuntrad att gå på ett event för att komma igång med aktier. Som det ser ut nu diskrimineras tyvärr flickorna och blir inte uppmuntrade i samma utsträckning som killarna.

Kvinnor investerar bättre än män

Enligt en undersökning från Avanza som släpptes förra året så utklassar kvinnor män på börsen i nästan alla åldersgrupper. I denna undersökning kan man se att kvinnor i åldrarna 18-30 år har en medianavkastning som är nästan sex gånger högre än männens, detta avser perioden 1 februari 2021 – 1 februari 2022. Trots större framgång så sparar kvinnor fortfarande i mindre utsträckning än män där knappt fyra av tio aktieägare är kvinnor, enligt Euroclears aktieägarrapport.

Allt fler kvinnor har ett eget sparande

En glädjande läsning är att antalet kvinnor som har ett eget sparande som är tillräckligt stort för att förändra den egna livssituationen har ökat jämfört med tidigare år. Detta visar en undersökning från Yougov gjord på uppdrag av Nordnet. På frågan ”Upplever du att du har tillräckligt stort eget sparande för att förändra din egen livssituation, till exempel säga upp dig från jobbet eller bryta upp från en relation?” svarar 43 % av kvinnorna ”ja” jämfört med året innan där 35 % svarade ”ja” vilket är en tydlig ökning.

Med tanke på ovan, att allt fler kvinnor har ett eget sparande och dessutom visar sig investera bättre än män i många fall, borde vi inte fortsätta att uppmuntra fler kvinnor till att komma i gång med aktier och sparande för att sträva mot en allt mer jämställd aktiemarknad och privatekonomi?

Glöm inte bort tjejerna i jul

Om du vill ge bort ett medlemskap i Unga Aktiesparare i julklapp fylld av aktiekunskap, se till att ge en julklapp till både din syster och bror eller dotter och son. Eller till dig själv!

Till årets julkampanj

Källor:
1. https://investors.avanza.se/files/mfn/eb20cedd-cbec-41e3-965f-018cfeb7ad…
2. https://www.euroclear.com/dam/ESw/Brochures/Documents_in_Swedish/Eurocle…
3. https://www.nordnet.se/blogg/allt-fler-kvinnor-har-ett-eget-sparande/

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem