Glädjebeskedet – ungt och kvinnligt aktieägande ökar stort: ”UA spelar viktig roll”

Intresset för att investera i aktier har aldrig varit större bland kvinnor samtidigt som sparandet sprider sig mer ned i yngre åldrar, enligt värdepapperscentralen Euroclears årliga rapport ”Aktieägandet i Sverige”. ”Det är väldigt glädjande”, säger Robert Andersson, utbildningsansvarig på Unga Aktiesparare.

2020 var ett mycket speciellt år på alla sätt och vis. 

Det hände även många intressanta saker på aktiemarknaden. 

När Euroclear Sweden, Sveriges värdepapperscentral, nu går igenom det föregående året i sin rapport ”Aktieägandet i Sverige” står det klart att det aldrig funnits så många med privatägda aktieinnehav i landet sedan 2007. 

Aktieägarna har blivit fler bland såväl kvinnor som män, men något som sticker ut extra mycket är att det genomsnittliga aktieinnehavet bland kvinnor klättrade rejält under fjärde kvartalet 2020. I slutet av året ägde kvinnliga aktieägare i genomsnitt 25 640 aktier, att jämföra med 7 908 aktier som var motsvarande siffra i slutet av tredje kvartalet. 

– Förklaringarna till den markanta ökningen av kvinnors aktieinnehav är flera. En viktig aspekt är att antalet kvinnliga aktieägare ökade i 91 av de 100 största bolagen, sett till antalet aktieägare under 2020. Detta lade grunden till att aktieinnehaven, det vill säga antalet aktier per aktieägare, ökade. Under 2020 tillkom det 428 000 kvinnliga ägare i de 100 största bolagen varav 360 000 var tidigare aktieägare i andra bolag, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden, i ett pressmeddelande. 

Självklart val

Det senaste decenniet går det att se en tydlig trend där antalet aktieägare bland yngre personer, i åldersgruppen 21–30, successivt ökat markant. 2020 uppgick åldersgruppens andel av det totala aktieägandet till 12,7 procent. Det går att jämföra med de 10,9 procent som var fallet 2019. 

– Det är väldigt glädjande och roligt. Jag är övertygad om att vi på UA spelar en viktig roll i utvecklingen, säger Robert Andersson, utbildningsansvarig på Unga Aktiesparare, och fortsätter: 

– UA ska vara det givna alternativet för alla yngre människor i Sverige som vill lära sig mer om sparande i aktier, fonder och värdepapper och få kunskaper som kommer att leda fram till ett rikare liv på sikt. 

Euroclear rapporterar även att antal privatpersoner som äger aktier sett i relation till landets folkmängd steg från 18,3 till 20 procent i Sverige 2020. Siffrans snitt den senaste femårsperioden uppgår till cirka 18 procent, enligt värdepapperscentralen. 

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem