Ge din pengamaskin en extra skjuts

Genom att återinvestera dina utdelningar sätter du en högre fart på snöbollseffekten och låter din portfölj dra ännu mer nytta av ränta-på-ränta-effekten. Oliver Allemog och Viktor Ritsvall reder ut varför det är smart att låta pengarna jobba vidare på börsen.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2022

Utdelningarna har hamnat lite i skymundan i samband med covid-19-pandemin. Men nu ser det ut att bli en renässans för direktavkastning som aktieägare erhåller från sina aktier. Vissa väljer att leva på utdelningarna från sina bolag, men för majoriteten av investerare fungerar utdelningar som en ”bonus” ner i fickan.

Kom dock ihåg att ”bonusen” kan växa sig enormt stor om du låter pengarna fortsätta jobba i din pengamaskin. Därför ska vi i den här artikeln prata om vikten av att återinvestera utdelningar.

Utdelningar får du som ägare av aktier när företag går med vinst och väljer att dela ut delar av vinsten. Varför bolag väljer att göra det här beror dels på tradition därför att det visar på starka kassaflöden, dels på att det kan vara fördelaktigt skattemässigt att minska bolagets kassa. Nu ska vi dock inte dyka djupare ned i anledningar till att bolag väljer att dela ut pengar.

Fokus blir snarare hur du på bästa sätt maximerar värdet av utdelningar från dina aktier. Om du har börjat investera på börsen kan du möjligtvis ha läst eller hört någon säga att utdelningar bör återinvesteras. Frågan är, vad betyder det att återinvestera? 

Du kan tänka på det som att dina aktier är en maskin som skapar avkastning på dina pengar. Det kan dels ske genom ökad kurstillväxt därför att värdet på företaget stiger, dels genom aktieutdelning. Utdelningar är pengar som du får insatt i kontanter på ditt konto. Därefter kan du välja att använda pengarna till vad du vill. 

LÄS MER: Betala dig själv först

Väljer du med eller utan återinvesterad utdelning?

Väljer du att ta ut pengarna från din pengamaskin för att unna dig någonting kommer mindre pengar att arbeta för dig på börsen. Väljer du i stället att återinvestera utdelningarna fortsätter pengarna att arbeta för dig på börsen. Genom att återinvestera utdelningarna låter du pengarna växa med hjälp av ränta-på-ränta-effekten.

När du tittar på avkastningen för exempelvis Stockholmsbörsen finns det olika index utan och med återinvesterade utdelningar. Från mitten av 2006 till början av 2022 har OMX30, som följer Stocksholmsbörsens 30 mest omsatta aktier, avkastat 108 procent exklusive utdelningar och 249 procent inklusive utdelningar. Det är en skillnad på 141 procent i avkastning. Väljer du med eller utan återinvesterad utdelning?

Skillnad på över 4 miljoner dollar

Ett slående exempel över kraften i att återinvestera utdelningar visar hur 10 000 dollar växer på S&P 500 från 1960 till 2021 om man återinvesterar respektive inte återinvesterar utdelningar. Indexet S&P500 visar grovt förklarat utvecklingen för de 500 största bolagen på USA-börsen. 

  

Källa: Hartford Funds, The Power of Dividends: Past, Present and Future (2022).

Som diagrammet i artikeln visar är skillnaden enorm. 795 823 dollar i förhållande till 4 949 663 dollar för återinvesterade utdelningar. Visserligen är sparhorisonten på 61 år. Det är en extremt lång tid men med tanke på att du läser Stock Magazine har du tiden på din sida. Att den gråa och blåa kurvan lutar brantare över tid är tack vare ränta-på-ränta som hjälper dina pengar att växa snabbare över långa tidsperioder.

40 procent av avkastningen kommer från utdelningar

Ungefär 40 procent av avkastningen för S&P 500 har historiskt kommit från utdelningar representerat i decennium (tioårsperioder) i diagrammet nedanför. Samma mönster går att se på den svenska börsen.

Källa: Hartford Funds, The Power of Dividends: Past, Present and Future (2022).

Därmed går det att konstatera att utdelningar är en viktig del i ett framgångsrikt sparande som inte bör förbises. 

MISSA INTE: Undvik de mentala börsfällorna

Återinvestera utdelningen i samma bolag?

Om du bestämt dig för att återinvestera en aktieutdelning är det vanligt att fundera över var den ska återinvesteras. Ska det ske i bolaget som gav utdelning eller i ett annat bolag? Det finns inget rätt eller fel att göra här. Investera pengarna där du känner att avkastningen kommer vara bäst. En annan vanlig företeelse vid aktieutdelning är att utdelningen kan vara lägre än vad en aktie kostar i företaget du vill köpa. I en sådan situation kan en fond vara ett perfekt ställe att investera i eftersom beloppet är friare. I dag finns det en minimumbelopp på 100 kronor för investering i ett flertal fonder.

Hur fungerar utdelning med fonder? 

För fonder sker återinvesteringen av utdelningar från företagen som fonden äger automatiskt. Priset för en fondandel stiger i värde i stället för att pengar delas ut likt aktieutdelningar. Däremot finns det ETF:er (Exchange Traded Funds), börshandlade fonder, som kan ge utdelning om du är intresserad av utdelande fonder.

Inte coolt att dö med en stor pengahög

Förhoppningsvis har den här artikeln övertygat dig om vikten av att återinvestera utdelningar för att låta din pengamaskin generera ännu mer pengar åt dig. Med det sagt är dina pengar till för att användas till upplevelser, en ny bil eller någonting annat som du drömmer om. Om utdelningar fungerar som din ”bonus” till en resa utomlands, så kör på för all del. Pengar är till för att användas. Det är inte coolt att dö med en stor pengahög.

Dock kan det vara strategiskt att återinvestera aktieutdelningar för att i framtiden ha en större pengamaskin att nalla från. 

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem