Bild: Shutterstock

Fusioner och förvärv

Affärstidningar fylls dagligen med artiklar om företagsuppköp, affärer som ofta innebär mycket stora investeringar och som kan förändra bolags huvudsakliga affärsinriktningar och tillväxtstrategier. Affärerna påverkar även de berörda bolagens aktieägare vilket gör att investerare måste förstå konsekvenserna av affärsbesluten.

De flesta företag strävar konstant efter att växa och att ta marknadsandelar från sina konkurrenter. Det finns flera olika sätt att uppnå detta men enligt Marco Superina, chef för Credit Suisses M&A-avdelning i Schweiz (M&A står för Mergers & Acquisitions och betyder sammanslagningar och förvärv red.anm.), kan man kortfattat säga att företag huvudsakligen står inför två val, bygga eller köpa.

FÖRVÄRV – EN SNABB VÄG TILL TILLVÄXT

Med den första strategin kan tillväxt nås genom att företag väljer att växa organiskt, vilket innebär att förbättra sin nuvarande verksamhet genom till exempel ökad försäljning. Den andra vägen att gå är att köpa upp delar av ett annat eller ett helt företag. En sådan förvärvsstrategi ses ofta som en snabbare tillväxtväg, eftersom företag inom en mycket kort tid kan få tillgång till exempelvis ny teknik, nya marknader och expertis inom olika områden.

Ett av de första stegen i en förvärvsstrategi är att hitta lämpliga köpkandidater. För att få hjälp med det använder sig många företag av rådgivare från antingen M&A-firmor eller experter från någon av de större bankerna.

– Vår funktion är att effektivisera kapitalflöden genom att matcha personer som vill investera med personer som behöver investeringar, säger Marco Superina.

FÖRSÄLJNING – EN MÖJLIGHET TILL FOKUSERING

För att en affär ska kunna äga rum måste det såklart finnas både villiga köpare och säljare. Marco Superina lyfter fram flera anledningar till att ägare beslutar sig för att sälja en hel eller delar av sina verksamheter.

– Om ett företag vill avyttra en del av sin verksamhet är det huvudsakligen en fråga om man är den bästa ägaren. Kan någon annan göra det bättre? Vissa företag har exempelvis kanske inte rätt kunskaper inom vissa marknader. Många företag strävar efter att vara bland de tre främsta inom sina områden. Om de är nummer sju på en viss marknad och inte ser hur de ska bli nummer ett, ifrågasätter de varför de investerar resurser där och vill hellre fokusera på de områden där de är nummer ett, två eller tre.

En företagsförsäljning som har fått stor uppmärksamhet är Kinneviks försäljning av Billerudkorsnäs, ett företag som utgjort kärnan i koncernen under många år. I en intervju med Nyhetsbyrån Direkt berättar Kinneviks vd, Mia Brunell Livfors, att pengarna från försäljningen ska användas till att ”fortsätta utveckla våra innehav och göra nya investeringar inom telekom och finansiella tjänster, online och media”.

WARREN BUFFET – EN STOR INVESTERINGSFÖREBILD

När ett köpsuget företag väl har hittat ett attraktivt objekt börjar ett omfattande värderingsarbete, för att på så vis komma fram till vilket pris som kan vara rimligt. Det finns flera olika metoder och modeller att använda sig av, men nyckeln till en rättvisande värdering är att få tillgång till pålitlig information. Beroende på företagets karaktär och hur mycket information som finns tillgängligt använder sig bankerna och rådgivare av olika modeller för att komma fram till värdet.

– Värderingsstrategin beror på hur mycket information du har om det specifika företaget. Om det är ett börsnoterat bolag finns det en marknadsvärdering. Då finns det även analytikerrapporter, vilket gör att du har en prognos att jobba med. Om det är ett privat företag har de noll information, så den första utmaningen är att hitta denna.

För att värderingen ska bli bra och rättvisande gäller det enligt Marco att ha en god förståelse för företagets nuvarande situation och en gedigen kunskap om de marknader som företaget verkar på. Marco lyfter fram Warren Buffet som en av sina största förebilder.

– Han vet vad han letar efter, han vet vad han kan och vad han inte kan utvärdera. Han investerar bara i företag som säljer saker som han själv köper där han verkligen förstår marknadsdynamiken.

NYCKELN TILL LYCKADE AFFÄRER

När båda parter har beslutat sig för sina uppfattningar av företagets värde sker ofta tuffa förhandlingar innan en affär kan slutföras och företaget byta ägare. Dessa förhandlingar är ofta ett mycket kritiskt moment.

– Alla steg som innebär interaktioner mellan individer måste göras på rätt sätt, för det är alltid psykologiska element involverade. En affär kan vara lukrativ rent ekonomiskt och man kommer överens om värderingen, men om köparen och säljaren inte får bra kontakt på ett personligt plan, kan det vara svårt att genomföra affären.

Även i nästa kritiska moment av företagsförvärv, integrationen av de köpta enheterna, anser Marco att de psykologiska aspekterna har stor betydelse. Han understryker exempelvis vikten av att företagen har liknande företagskulturer och att ledningen hanterar de nya medarbetarnas frågor och oro på ett genomtänkt sätt. Många företag är mycket medvetna om hur kritiskt detta steg är och Marco har sett att företagskulturer som skiljer sig för mycket har stoppat affärer som rent ekonomiskt hade varit fördelaktiga.

– Man ser företag som inte köper företag för att de anser att det rent kulturellt inte skulle fungera tillsammans. I de uppköp som är framgångsrika har köparen redan i ett mycket tidigt skede börjat tänka på hur integrationen ska gå till. Så en del av den tidiga förvärvsgranskningen går ut på att tänka igenom hur man ska integrera företaget efteråt.

FÖRVÄRV – OFTA BRA FÖR AKTIEÄGARNA

Som aktieägare är det inte alltid lätt att veta hur man ska tolka ett företagsförvärv, men enligt Marco Superina måste varje aktieägare själv ställa sig två frågor när ett av de företag man investerat i har gjort ett företagsförvärv eller en försäljning.

– Är det en bra affär rent strategiskt och är det finansiellt fördelaktigt?

Marco tycker även att det är viktigt att framhålla att både ett köp och en försäljning kan vara bra för ett företags aktiekurs.

– Om ett företag har ett affärsområde som inte presterar bra medan resten av företaget går bra, kan denna del dra ned företagets värdering. Den stund som de säljer delen kan man förvänta sig att analytiker och investerare kommer fokusera mer på de enheter som går bra och att aktiekursen förmodligen kommer att gå upp.

Japaner bakom stora förvärv i Schweiz

Utöver sin fantastiska skidåkning, goda ostar och choklad av mycket hög kvalitet har Schweiz, sin lilla yta till trots, även blivit känt som ett land där många stora företag har sina huvudkontor.

– I Schweiz finns många stora internationella företag, så som ABB, Novartis och Roche. Fler internationella företag än vad man kan förvänta sig av landets storlek.

När man studerar statistik kring företagsförvärv i Schweiz från de senaste fem åren slås man snabbt av att det är betydligt vanligare att schweiziska företag köper företag utomlands än att schweiziska företag bli uppköpta. Detta kan enligt Marco enkelt förklaras av att företag i Schweiz har begränsade möjligheter att växa inom landet.

– Hemmamarknaden är liten och företagen måste växa utomlands.

Det är dock ändå relativt vanligt att företag från andra länder väljer att köpa upp företag i Schweiz. Enligt Marco står företag från USA för den allra största delen av dessa affärer men understryker snabbt att flera andra länder börjar bli allt aktivare.

– Många japanska företag köper schweiziska företag. Ekonomin växer inte i Japan, vilket gör att företagen letar efter möjligheter utanför landet. Det finns även en statlig fond som hjälper till med finansiering när de köper företag.

Marco lyfter fram Toshibas köp av Landis+Gyr och Takedas köp av Nycomed som bra exempel på denna trend. Framöver tror han dock att det är andra länder som kommer att stå för en allt större del av företagsaffärerna.

– Vi förväntar oss att fler förvärv ska komma från Mellanöstern och Kina/Asien, även om Kina inte är så aktiva som vi (Credit Suisse red. anm.) hittills trott.

Mer förvärv att vänta inom media och telekom

Det märks tydligt att Marco Superina ser positivt på framtiden och han lyfter exempelvis fram att nuvarande europeiska aktieindex indikerar att förvärvsaktiviteten borde öka framöver.

– M&A-aktiviteten kommer generellt att följa aktieindexen med en viss fördröjning.

Eftersom de flesta börser har gått upp år 2013 borde alltså antalet företagsförvärv öka inom en snar framtid om man ska tro Marco. Han tror även att förvärvsaktiviteten har hållits tillbaka något under 2013 då flera schweiziska företag nyligen har genomfört ledningsbyten. Exempelvis tror han att många nya verkställande direktörer och nya ordförande väntar lite med att göra stora företagsaffärer innan de har blivit varma i kläderna och ordentligt har satt sig in i verksamheten.

Utöver att studera hur börskurserna har utvecklats för att förutse framtiden rekommenderar han även att studera hur kostnaden för att göra affärer utvecklas i olika branscher.

– Om kostnaden för att driva ett företag stiger, höjs gränsen för vilken kritisk storlek som företagen behöver uppnå för att få lönsamhet och då kommer man se mer förvärvsaktivitet.

Den kritiska storlek som företag minst måste uppnå för att nå lönsamhet kan snabbt förändras på grund av nya lagar och regler eller av nya konsumentbeteenden. På frågan i vilka specifika branscher vi kan förvänta oss att se fler förvärv och mer konsolidering framöver resonerar Marco enligt följande.

– Vi har sett mycket aktivitet inom telekom och media, och jag tror att det kommer att fortsätta. Industriföretagen kommer fortsätta vara aktiva och aktiviteten inom hälsovård kommer öka från dagens låga nivåer.

FÖRETAGSVÄRDERING

För att värdera företag används ofta flera olika värderingsmodeller. Eftersom de ofta visar något olika värden ger de tillsammans ett intervall över vad företaget borde vara värt. Två av de vanligaste värderingsmodellerna fungerar enligt följande.

Diskonterade kassaflöden

Med denna modell försöker man som investerare komma fram till det nuvarande värdet av företagets framtida kassaflöden. För att få ett rättvisande värde gäller det att kunna göra bra prognoser över företagets framtida intäkter och kostnadsstrukturer. När dessa prognoser är gjorda måste rätt diskonteringsränta, eller kalkylränta, som är den räntesats som uttrycker avkastningskrav på investerat kapital, användas för att kunna få fram det nuvarande värdet av dessa kassaflöden. Denna ränta ska vara företagets WACC (Weighted Average Cost of Capital) som kortfattat kan beskrivas som företagets kostnad för kapital.

Komparativ värdering

Denna metod är även kallad multipelvärdering och går ut på att jämföra företaget med värderingen av liknande företag. För att göra detta används olika multiplar, exempelvis P/E-tal och EV/EBIDTA. För att komma fram till värdet på multiplarna används aktiemarknadens prissättning av företaget, eller pris från tidigare förvärv. Nyckeln till en rättvisande värdering med denna metod är tillgång till bra information och att man verkligen hittar företag med likande karaktär och affärsmodeller.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem