Från UA – till Sveriges yngste hedgefondförvaltare

Som 15-åring gick Christoffer Ahnemark med i Unga Aktiesparare. Lite över tio år senare är aktieesset nu högaktuell på en ledande förvaltarposition på Origo Fonder.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 4 2021

Christoffer Ahnemark har varit aktieintresserad så länge han kan minnas. Han gjorde sina första investeringar när han var 14 år, blev medlem i Unga Aktiesparare kort därefter och har kommit att göra sig ett namn på Aktiespararna som bland annat analysansvarig och chefredaktör på tidningen Aktiespararen.  

Sedan augusti 2021 lever den nu 27-årige Christoffer Ahnemark sin dröm. Han förvaltar den småbolagsfokuserade hedgefonden Origo Quest 1 på fondbolaget Origo Fonder. Det gör han tillsammans med branschveteranen och bolagets grundare, Stefan Roos.  

– Mycket är nytt så här i början. Det är full fart framåt med att lära känna bolagen i portföljen och bolla alla nya investeringsidéer med Stefan. Han är en riktig småbolagsspecialist och har jobbat med det här sedan 1989. Vi har en bra dynamik och ett fint utbyte av varandra varje dag, säger Christoffer Ahnemark.   

Vidare framhåller Christoffer Ahnemark att hans arbete går ut på att hålla sig ständigt informerad, läsa av trendskiften, sammanställa rapporter, prognoser och att fila på intressanta case. Utöver att också ha en dialog med aktiemäklare, andra förvaltare och analytiker.   

– Det är fantastiskt utvecklande. Jag lär mig oerhört mycket varje dag och känner redan att jag har vuxit massvis bara sedan jag började på Origo. Jag trivs verkligen bra.   

Origo Quest 1 är en så kallad hedgefond. Christoffer Ahnemark framhåller att hedgefonder är ett samlingsbegrepp med många olika underkategorier, strategier och riskprofil. Det är inte ovanligt att många fonder har ganska komplicerade och krångliga upplägg.

– På Origo håller vi oss till det begripliga med ambitionen att skapa positiv avkastning, oavsett hur marknaden går i övrigt. Det ställer helt andra krav än för traditionella aktiefonder. Till vår hjälp har vi våra långa positioner och en blankningsmöjlighet för att kunna begränsa marknadsrisken. 

Målsättningen för fonden är att leverera en avkastning på 10 procent per år med lägre risktagande än börsen. Christoffer Ahnemark konstaterar att Origo Quest 1 historiskt haft en nettoexponering på runt 40 procent mot börsen och att avkastningen, räknat på helår, blivit omkring 11 procent per år.

– Vi har fått bra betalt för den risk som vi har tagit. Det finns många strategier som är betydligt mer riskfyllda än den vi använder oss av. Vi försöker att dra ned risken och vara transparenta med vad vi gör. Vår övertygelse är att öppenhet bygger förtroende och långsiktiga relationer till andelsägare.    

Bredd med spets 

Relativt traditionella fonder är portföljen förhållandevis koncentrerad. I Origo Quest 1 finns det normalt mellan 15 till 25 långa innehav, som förvaltarduon tror på över ett längre perspektiv, och ett varierande antal blankningspositioner. 

– Vi tycker om att ta risk när vi anser det vara värt att göra så. Att vi kan gasa och bromsa med såväl nettoexponering som med blankningsandelen ger oss flexibilitet i förvaltningen.   

Med Norden som bas använder sig Stefan Roos och Christoffer Ahnemark av “Origo-modellen” för att hitta rätt typ av hållbara kvalitetsbolag att investera i. Fokus ligger på bolag som befinner sig i en lönsam och positiv förändringsfas, men där marknaden ännu inte upptäckt potentialen.  

– Det är en ständig jakt på värdedrivare. Vi vill skapa oss en bild av hur bolagen ska kunna skapa aktieägarvärde framöver. Vår modell påminner lite grann om hur riskkapitalister jobbar. Det blir mycket fokus på risk/reward. Avkastningen är inte enbart en destination, utan även en resa dit.   

Aktivt ägande och hållbarhet är två andra delar som kännetecknar förvaltningen. Andra saker som betyder mycket i analysprocessen är marknadsposition, konkurrenssituationen och hur bolaget ifråga har presterat historiskt.   

– Senaste 18 månaderna har cirka 28 procent av vår fond blivit utköpt. Det är en unikt hög andel bland svenska fonder. Det validerar Origo-modellen ytterligare och indikerar att våra bolagsval är högintressanta för såväl industriella köpare som Private Equity, betonar Christoffer Ahnemark.  

LÄS OCKSÅ: Investera med rätt fokus

Coor Service Management är det största innehavet i Origo Quest 1. Bolaget skulle potentiellt kunna gå samma uppköpsväg till mötes, enligt förvaltaren.  

– Coor har en öppen ägarstruktur och många andra egenskaper som riskkapitalister tittar på. De levererade väldigt stabilt även när covidpandemin bröt ut och har flera goda år framför sig med tillväxt, stabila marginaler och goda kassaflöden. Dessutom är utdelningen en trevlig bonus. 

Placeringshorisonten på de långa innehaven är cirka tre–fem år och det är även den synen som en fondinvesterare bör ha, enligt Christoffer Ahnemark. Förändringsresor tar tid och tålamod är därför en viktig ingrediens för att investeringsteser ska hinna infrias.  

Ett nytt innehav i portföljen är Nordjyllands största bank, Spar Nord Bank.

– Spar Nord är en dansk regionbank som vi tror mycket på. Värderingen är attraktiv relativt bolagets höga kvalitet. Med uppsving i dansk ekonomi, stabil kreditkvalitet och möjligheter till fortsatt expansion ser framtiden ljus ut för banken.  

Ett annat bolag som lyfts fram är Fabege.   

– Ett kvalitativt fastighetsbolag som kanske inte är så omtyckt på marknaden just nu. Men Fabege presterar bra och har spännande projekt på gång. Vi ser ett redan etablerat kvalitetsbolag under förändring med dolda värden som kommer att spela ut sig framåt.   

Brinner för analys 

Christoffer Ahnemark har alltid uppskattat att analysera bolag. Med en erfarenhet som sträcker sig över tio år har förvaltaren nu ett och annat att dela med sig av.   

– Jag har hittat min nisch. Det tar ett tag innan man hittar den och har utvecklat sitt favorittänk som investerare. När polletten väl har trillat ned kan man försöka hålla sig till det som man förstår. Jag har gått på ett par minor och vet vad som fungerar, säger han, och tillägger:   

– Det är viktigt att fortsätta även när det kommer perioder där det inte går lika bra. Då handlar det om att kavla upp ärmarna, jobba ännu hårdare och se till att lära sig ännu mer. Du lär dig allt som oftast mest under tider när saker går sämre och det är ett tristare läge på marknaden.   

Vad betyder Unga Aktiesparare för dig?  

– Det är en härlig organisation som gjorde att jag kom i kontakt med likasinnade. Jag fick åtkomst till många bolag som jag tyckte var intressanta, lärde mig massvis och fick vara en del av ett bra nätverk.  

Vilka är dina bästa karriärsråd?  

– Var utåtriktad och ambitiös. Det är smart att gå på många olika event, nätverka och vara nyfiken på både sig själv och på andra. Tveka inte att våga göra rösten hörd och ta kontakt med personer som du ser upp till och vill arbeta med. Det fungerade för mig, säger Christoffer Ahnemark.

SE ÄVEN: Kostsam lärdom som berikar

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem