Förvärvsmaskin som växer i lågkonjunktur: ”Slår oss aldrig till ro”

För utomstående kan Coors verksamhet uppfattas som grå och trist. Men det är snarare tvärtom, anser servicebolagets vd och koncernchef. “Utan våra tjänster skulle många företag stanna av helt och det ställer krav på oss att vara mycket innovativa och professionella”, säger AnnaCarin Grandin.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 4 2022

Coor Service Management grundades 1998, inom ramen för Skanska. Tre år senare anslöt AnnaCarin Grandin till bolaget och har haft olika ledande roller. I mitten av 2020 blev hon vd och koncernchef för Coor. 

– Det är ett fantastiskt bolag att få utvecklas med. Det är därför som jag har stannat så länge och nu fyller 21 år på Coor. När jag började här hade vi en enda stor kund i Ericsson. Vi har fortfarande kvar dem, säger AnnaCarin Grandin till Stock Magazine. 

I slutet av 2022 har Coor massvis av kunder inom IFM (Integrated Facility Management) och erbjuder sammanlagt ett 100-tal olika tjänster som är fokuserade på att hjälpa företag med olika typer av service på arbetsplatser. Lösningarna anpassas efter kundernas behov och köps ofta i paket.

Städning/lokalvård och fastighetsdrift utgör cirka 70 procent av omsättningen, som totalt uppgick till cirka 2,7 miljarder kronor under det tredje kvartalet i år. Resterande del hämtas från restaurang- och livsmedelsverksamheten samt från “mjukare tjänster” som till exempel godshantering och arbetsplatsservice.

– Vi har en bredd av tjänster och en stor bas som består av olika kunder. Både inom privata- och offentliga sektorn. Bland annat genomför vi industristädning hos Volvo Cars och har flera stora sjukhus som kunder. 

Det är lätt att tänka att lokalvård och service kan vara trist. Det är ett påstående som AnnaCarin Grandin dock kraftigt värjer sig emot. 

– Det här är tjänster som det inte går att vara utan. Om de inte fanns skulle många verksamheter hos företagen helt stanna av. Tjänsterna är väldigt kritiska. Visst, det går att tänka i termer som: “Lokalvård, hur svårt kan det vara?”. Men det är en konst att vara professionell och hela tiden utveckla koncepten. Vi vill alltid bli effektivare för att underlätta tillvaron för våra kunder, och vi vill alltid vara så hållbara som möjligt, säger koncernchefen, som framhåller att hon alltid varit väldigt fascinerad av servicebranschen och av att följa både människors och bolags utveckling.

LÄS OCKSÅ: Så hittar du framtidens aktievinnare

Stort lyft

Coor har, kanske lite under radarn, vuxit ordentligt i slagstyrka de senaste åren. Både när det handlar om organisk- och förvärvad tillväxt. Senaste året är försäljningen upp omkring 20 procent.

Inte minst har mycket skett i Danmark där två stora kontrakt vunnits med motsvarigheten till SJ respektive SFV (Statens fastighetsverk) i grannlandet. Över hälften av omsättningen hämtas från Sverige, 22 procent kommer från just Danmark, 19 procent från Norge och resten utgörs av intäkter från Finland.

Att växa kostar dock på. Coors långsiktiga marginalmål ligger på 5,5 procent. När marginalen kom in på 4,4 procent, det justerade ebita-resultatet backade till 121 miljoner kronor och en ökande inflation dessutom ställde till det en aning rasade aktien med omkring 20 procent i samband med kvartalsrapporten den 27 oktober. Den sämsta börsdagen sedan noteringen i juni 2015. 

Det är dock ingenting som oroar AnnaCarin Grandin alltför mycket. 

– Vi tar hellre en kortsiktig marginalsmäll och ser till att bidra med resurser för att få till bra uppstarter på våra långa kontrakt, som står för 70–75 procent av vår omsättning, som kommer att bli bra över tid. Vi jobbar successivt vidare och bygger upp det här. Vi kommer att nå de 5,5 procenten över tid. Vi har en så pass stark omställningsförmåga och lönsamhetstillväxt. Våra tjänster behövs oavsett hur läget ser ut i konjunkturen och vi vet hur vi ska anpassa oss.

Coor har gjort sig känt för att vara en riktig förvärvsmaskin. Bolaget har varit väldigt aktivt på den svenska marknaden på senare tid och stärkt närvaron över hela landet genom köpen av Veolia Technichal, Centrumstäd, Inspira och Norrlands Miljövård. 

– Vi är väl positionerade och har skapat oss en god densitet.

Vad letar ni efter när ni ska göra förvärv?

– Vi söker efter välskötta företag som har något som kan addera ett värde till Coor. Bolagen ska ha attraktiva kompetenser och kvaliteter som stärker oss i våra fyra länder som vi verkar i. De ska vara finansiellt starka och vara en form av kulturell match för oss.

Hur ser du på konkurrensen?

– IFM-marknaden är komplex. I Norden är det främst vi och ISS som möter varandra och vi har ungefär 40 procent var av marknaden. De flesta kunderna gillar att köpa allt av en enda aktör, i paketlösningar. Det är bara i Finland som vi inte riktigt ser den här utvecklingen.

Klirr i utdelningskassan

AnnaCarin Grandin konstaterar att Coor har en jämn och fin ebita-tillväxt. Aktien har blivit omtalad för sin utdelningsandel och direktavkastning. Under 2022 har sammanlagt 4,80 kronor per aktie delats ut till investerarna. 

– Vår policy är att vi ska dela ut hälften av den justerade nettovinsten till våra aktieägare. Den andra hälften ska gå till att hitta förvärv. Om det målet inte uppnås blir det en extrautdelning till våra aktieägare. Vi har, bortsett från pandemiåret 2020, lyckats med det och vår målsättning är att   fortsätta med det framöver. Vi har en låg skuldsättningsgrad och ska bygga vidare.

Vad betyder innovation för Coor?

– Om vi inte skulle jobba med det skulle vi dö över tid. Nya behov uppstår ständigt och vi behöver ha den digitala agendan i fokus. Vi behöver ha med oss både det miljömässiga- och det sociala perspektivet. Vi jobbar med många start-up-bolag och använder oss en hel del av robotisering när det kommer till lokalvård. 

AnnaCarin Grandin berättar att det bland annat genomförs flera sorters typer av arbete för att hjälpa kunderna att spara på sin energikonsumtion i takt med att elpriserna stiger kraftigt. 

Var befinner sig Coor om fem år?

– Vi ska fortsätta att växa bolaget organiskt med 4–5 procent per år över en konjunkturcykel och kommer att bli större. Tyngden kommer fortsatt att vara i Norden. Vi får aldrig slå oss till ro utan måste se till att hitta nya och innovativa lösningar. Mycket kommer att bli mer digitalt inriktat, säger AnnaCarin Grandin.

MISSA INTE: Vinnare på räntesjuk börs

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem