Fonder med motståndskraft

Genom att investera i värdepapper av gruv- och metallslag kan du skapa ett skydd mot stora svängningar i ekonomin. Douglas Drake, ordförande i Unga Aktiesparares lokalavdelning i Umeå, går igenom läget och beskriver vad tillgångsslaget kan ge för fördelar i portföljen.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2022

Lägg inte alla ägg i samma korg, sprid risken och diversifiera ditt sparande. Dessa uttryck har du säkert hört ett flertal gånger från olika sparekonomer och från oss hos Unga Aktiesparare. Varför påpekas detta så ofta? Jo, för att det är mycket viktigt när det kommer till dina investeringar. Men hur det går att göra detta framgångsrikt framgår kanske inte alltid lika ofta.

Du kan diversifiera ditt sparande genom att äga aktier i bolag som är verksamma inom olika branscher, i olika länder och som har olika kundgrupper. Men du kan även komplettera din portfölj med andra typer av tillgångar, nämligen råvaror. 

Vad är råvaror?

Råvaror är en naturresurs som går att förädla och används vid tillverkning eller användande av andra produkter. Exempel på råvaror är naturgas, olja, metall och trä. Genom att fylla bilen med bensin får du på sätt och vis exponering mot råvaror och diversifierar ditt sparande. 

Men i detta inslag vill jag gå igenom hur du kan få exponering mot råvaror med hjälp av världens bästa produkt, fonder – med fokus på gruv- och metallfonder.

Douglas Drake är fondskribent i Stock Magazine och driver plattformen Myadvice. 

LÄS ÄVEN: Gräv rätt i aktiegruvan: ”Anledning att vara optimistisk”

Varför exponering mot gruv- och metallfonder?
 
Det finns mängder av olika metaller som används för flera olika syften. Jag väljer därför att vara generell i mina resonemang. Men vi kan konstatera att metaller är mycket värdefulla råvaror vars efterfråga kommer att vara hög under lång tid framöver. En killgissning är att majoriteten av er som läser det här inte har exponeringen i dag, men jag vill uppmana till att det kan vara ett bra komplement att lägga i din portfölj. 

Råvaror korrelerar inte med börsens generella utveckling. Ett bra resonemang till varför man bör stuva in en metallfond är att den har förmågan att skydda din portfölj mot stora svängningar i ekonomin. En stor beståndsdel av svensk ekonomi är industri. En bransch många sannolikt har exponering mot i sina portföljer. 

Ökar priset på deras insatsvaror (metaller i detta fall) minskar även lönsamheten hos dessa bolag. Vilket driver ned kursen. Äger du en metallfond blir nedgången för portföljen inte lika kännbar eftersom värdet på fonden då har ökat (värdet på metaller har ju stigit!).

Det finns mycket som talar för att komplettera din portfölj med exponering mot metaller. Risken ökar relativt till hur stor plats den tar i din portfölj. Se det kanske mer som en krydda och en motpol för resten av dina investeringar. 

Med det sagt: Du gör din egen bedömning kring vilket tillgångsslag du tror mest på.

Vad är riskerna?

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2022

Råvaror saknar tyvärr resultat- och balansräkningar. Det gör det knepigt att analysera och värdera. Metaller fluktuerar i värde och som investerare måste man vara bekväm med svängningar. Priset på olika metaller kan skifta snabbt och beror till stor del på omvärldsfaktorer och aktuell tillgång till råvaran. 

Fonder som investerar i råvaror är något snåriga och kluriga att förstå. Risken kommer alltid att öka om du är osäker på vad du investerar i. Fonderna skiljer mycket i gällande hur de placerar sitt kapital. En vanlig aktiefond investerar direkt i bolag, medan råvarufonder kan investera i certifikat som följer råvarans index, ETF:er som i sin tur har exponering mot råvaran eller så äger de råvaran direkt. 

Vissa fonder investerar, likt aktiefonder, i bolag som i sin tur utvinner eller prospekterar efter tillgången. Innan du väljer fond ska du göra en noggrann analys kring dess underliggande innehav.

Fonder att titta närmare på:

BGF World Mining A2: En populär råvarufond som fokuserar på gruvindustrin och investerar i företag som utvinner och prospekterar olika metaller. Fonden äger inte råvaror i fysisk form. 

Hur väljer du bäst fonder?

Det finns olika sätt att värdera fonder. Via min webbplats, MyAdvice.se, vill jag tillgängliggöra fondsparande via fondanalyser och objektivt betygsystem. Syftet är att göra det enklare att välja bäst fond inom dess fondkategori. Utöver det bygger vi fondportföljer baserade på matematiska estimat.

När vi gör urval måste exponeringen självklart matcha diversifieringen i portföljen, men alla fonder erhåller högsta betyg. Utöver det har vi intervjuer med förvaltare och artiklar som speglar aktuella händelser i ekonomin.

Uppskattade du läsningen? Kika gärna in vår sida och glöm inte att läsa vårt månadsbrev!

MISSA INTE: Något vi inte klarar oss utan

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem