Fler unga, drivna kvinnor till aktievärlden

Häromdagen tog vi del av Jonna Simas text “Åh nej, inte ännu en generation börshajar” på Aftonbladets ledarsida. En text som tar upp unga, drivna och samhällsintresserade kvinnors intresse för aktievärlden som något problematiskt. Vi är de unga, drivna samhällsintresserade kvinnorna du beskriver, skriver Frida Olander, Emma Hedman och Jennifer Claesson som alla arbetar på Unga Aktiesparare.

Dessa unga, drivna och samhällsintresserade kvinnor som Jonna Sima skriver om i Aftonbladet behövs i finansbranschen. I alla branscher. Vi måste lyfta fram kvinnor som är intresserade av aktievärlden och som dagligen arbetar för att så många som möjligt ska få bättre ekonomiska förutsättningar. Sanningen är att den mansdominerade marknad vi idag har snarare behöver fler kvinnor som gör samma sak, än färre. 

Alla kommer stöta på fond-och aktiesparande på något sätt under sitt liv. Oavsett om det är premiepension eller privat sparande vi pratar om. Det finns självklart en förståelse för att inte alla kan eller vill bli börshajar. Men grundkunskaper behöver alla ha. Inte minst för att kunna ha en skälig pension i framtiden. Denna kunskap bör alla ta del av och kan inte bara läras ut av medelålders män.  

Vi vet att kvinnor generellt sett har en lägre ekonomisk trygghet i Sverige, där vissa känner att de behöver stanna i en relation på grund av den ekonomiska situationen. Ett exempel på detta är att mer än fyra av tio kvinnor, 42 procent, uppger att de inte skulle ha råd att bo kvar i sin nuvarande bostad vid en separation, enligt en SIFO-undersökning från 2021.  

Det är väldigt viktigt för den ekonomiska jämställdheten att kvinnor sparar smart och har förebilder att se upp till. Oavsett om du röstar blått, rött eller grönt bör vi alla kunna enas om att vi behöver en jämlik ekonomi.  

Unga Aktiesparare har i skrivande stund över 10 000 medlemmar, där andelen kvinnor utgör drygt 34 procent. Det är fler än 3 500 unga kvinnor som i skrivande stund får verktyg att uppnå sina drömmar med. Det är vad vi kallar en samhällsnyttig verksamhet.  

När det kommer till Friday For Future-referensen är det så klart fantastiskt att unga intresserar sig för hållbarhet. Att vara intresserad av aktier och fonder betyder dock inte att man inte kan intressera sig för andra ämnen.  

Det är fullt möjligt att exempelvis investera med ett hållbarhetsfokus i sin strategi. Vårt nästa nummer av vår medlemstidning Stock Magazine kommer att ha hållbarhet som genomgående tema för den som vill lära sig mer.  

Avslutningsvis måste vi få bemöta ordvalen om att syftet aldrig är långsiktigt på finansmarknaden. En av Unga Aktiesparares viktigaste regler är nämligen att spara långsiktigt.  

Tillsammans med alla er som har kunskap inom ämnet kan vi skriva under på att finansmarknaden absolut är långsiktig. Om det är någonting som är farligt, så är det att uttala sig med okunskap. 

Vi påminner om Unga Aktiesparares gyllene regler: 

  1. Förstå vad du köper.

  1. Håll dig informerad.

  1. Spara långsiktigt.

  1. Spara regelbundet.

  1. Sprid risken.

Författare:  

Emma Hedman, medlemsansvarig på Unga Aktiesparare 
Jennifer Claesson, marknadschef på Unga Aktiesparare 
Frida Olander, verksamhetschef på Unga Aktiesparare 

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem