”EU är för litet!”

Fackliga rättigheter, arbetslöshet och lönekonkurrens har varit viktiga frågor för Marita Ulvskog under sina tio år i EU-parlamentet. Ungdomsarbetslösheten menar hon är en av de viktigaste utmaningarna för EU att lösa.

Det är knappast en underdrift att Marita Ulvskog hade god politisk erfarenhet när hon valdes in i EU-parlamentet 2009. På meritlistan finns bland annat positioner som kulturminister 1996–2004, civilminister 1994–1996 och ledamot i riksdagen 1998–2009. Med andra ord har hon samlat på sig stor erfarenhet av politiskt arbete. Trots att hon själv röstade nej till ett svenskt medlemskap i EU vid omröstningen 1994 arbetar hon i dag ändå i unionens innersta kärna.

– Nu är vi medlemmar så det gäller att gilla läget, men jag vill syssla med saker som påverkar människor. Jag har valt att koncentrera mig på arbetsmarknadsfrågor.

 

DEN STÖRSTA SKILLNADEN mellan arbetet i riksdagen och EU-parlamentet menar hon är komplexiteten. Under parlamentets tak ska olika länder, språk och kulturer samlas för att kompromissa fram förslag som kan röstas igenom. EU-parlamentets officiella säte finns i Strasbourg, där omröstningarna sker. Däremot utgörs tre av månadens fyra arbetsveckor av sammanträden i Bryssel. 

 

MARITA ULVSKOG MENAR ATT om Sverige skulle välja att ingå i euro-samarbetet begränsas rörlighetsutrymmet och den ekonomiska politiken. Däremot är hon positiv till det arbete för bättre klimat som sker inom EU.

– På EU-nivå kan vi besluta om klimatet. Även om Sverige är bäst på detta område så hjälper det inte. Klimatet är det tydligaste exemplet på samarbete. Det spelar roll om man bestämmer på EU-nivå för att spara in nötningen på miljön. 

 

Hon fortsätter:

– Miljöarbetet är viktigt, speciellt bland de unga. Egentligen är EU för litet, frågan måste upp på den globala scenen.

 

Ungdomars sysselsättning viktigt

Ungdomsarbetslösheten är något hon ser som ett problem i hela EU och menar att det är något av det viktigaste för unionen att bekämpa. Flera insatser har gjorts för att lösa problemet, bland annat utbildningsprogram med specifika praktiker och utbildningar. Just blandningen mellan praktik och utbildning nämner Marita Ulvskog som en nyckelfaktor för att unga inte ska hamna utanför arbetsmarknaden. Faktum är att den svenska ungdomsarbetslösheten på 17 procent ligger över EU-snittet på 15 procent, enligt statistik från ekonomisajten Ekonomifakta. Lägst av medlemsländerna har Tjeckien med 5 procent och högst har Grekland på 37 procent. 

 

BRITTERNAS UTTÅG UR EU beskriver Marita Ulvskog som sorgligt. Hon berättar hur nära Socialdemokraterna arbetat med sin brittiska motsvarighet, Labour, i flera viktiga frågor. Tillsammans har de vunnit omröstningar kopplade till arbetstagarnas villkor, fackliga rättigheter och att inte kunna konkurrera med låga löner i andra länder. Nu befarar hon att Sverige, och speciellt Socialdemokraterna, tappar kraft.

– Britterna har varit som en storasyster då vi tycker lika och de är större. Det har också varit viktigt för oss att de inte är ett euroland.

 

SVERIGE ÄR NETTOBETALARE till EU vilket innebär att vi betalar mer i medlemsavgift. De senaste åren har avgiften legat runt 30 miljarder kronor per år enligt nyhetssajten Europaportalen. Pengarna används för att minska de ekonomiska skillnaderna och klyftorna länderna emellan.  

– Det är jättetråkigt och det blir inte bättre. Hålet som Brexit lämnar efter sig måste fyllas ännu mer. Tyvärr får vi nog finna oss i detta och medlemsavgiften blir lite saftigare eftersom vi har en ekonomisk fördel.

 

MARITA ULVSKOG EFTERLYSER ökad rättvisa gällande medlemsavgiften och även kring hur medlemsländer sköter sin inhemska ekonomi. Hon tar Ungern som exempel, ett land som får stort ekonomiskt bidrag och enligt henne inte uppfyller grundläggande demokratiska värden.

 

– De vägrar ställa upp på viktiga beslut och är ganska avvikande i sin syn på demokrati. Absurt att de fortsätter få pengar, likt alla andra ska de leva upp till kraven som ställs på medlemsländerna. Det fungerar som inom allt annat – är man med i en förening följer man reglerna.  

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem