En hållbar och trygg investering i den svenska skogen

Holmen är ett av Stockholmsbörsen större skogsbolag med cirkularitet och hållbarhet som en integrerad del i sin affärsmodell. Med god kontroll över råvaran och ständig affärsutveckling är företaget en trygg investering för framtiden.

Sverige är ett land som till 70 procent täcks av skog, en fantastisk råvara för landet och för företag som Holmen som förädlar den till klimatsmarta produkter.

– Styrkan i vår affärsmodell är att vi kan dra nytta av fotosyntesen. Vi behöver inte betala för regn och sol som behövs för att framställa vår ”kärnprodukt” – skogen. Vi är en av få branscher med tillväxt även när vi sover. Träden växer hela tiden och ju mer vi får chansen att ta hand om skogen och bruka den på ett klokt och ansvarsfullt sätt desto bättre utvecklas den, säger Henrik Sjölund, vd för Holmen.

Holmens huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta skog för att slutligen förädla den till bland annat papper, kartong och virke. Bolaget delas in i fem affärsområden; skog, kartong, papper, trävaror och energi. Skogen utgör den största delen av bolagets balansomslutning och är basen för en cirkulär affär och hållbar affärsstrategi. Sedan Henrik tillträdde vd-posten för snart sex år sedan har han satsat på att hitta mer effektiva arbetssätt och lösningar. En framgångsfaktor är att skogen, sågverken och pappersmassbruken ligger i nära anslutning till varandra vilket innebär att exempelvis transportkostnaderna kan hållas nere. Ur denna tanke, om att nyttja det man har nära och att inte göra som alla andra, kommer fler smarta lösningar som bidragit till ökad effektivitet. 

 

Klimatfrågan ökar efterfrågan av hållbara alternativ

Plast som konsumtionsvara har blivit mer ifrågasatt de senaste åren. Detta har medfört att både konsumenter och politiker har börjat sträva mot en förändring, något Henrik tydligt märkt i efterfrågan från kunderna. 

 

– Varumärkesägare letar med ljus och lykta efter alternativ till plast och det kommer på sikt definitivt gynna skogsindustrin som kan erbjuda fiberbaserade förpackningsalternativ på lång sikt. På kort sikt är den största utmaningen att få till fungerande insamlings- och återvinningssystem för plasten, i synnerhet i de länder där vi idag tvingas se att den allt för ofta hamnar i havet, konstaterar han.

 

Cirkulära kretslopp är grundförutsättningen för bolagets lönsamhet

Ett cirkulärt kretslopp är grundförutsättningen för bolagets lönsamhet. Från de växande skogarna som binder koldioxid där biologisk mångfald är viktigt till slutprodukterna som kan återvinnas när de är förbrukade. 

– Holmen är ett företag med basen i skogen där råvaran förädlas i egen industri och med energi som delvis kommer från egen vattenkraft och vindkraft. Vi odlar skog för att bygga hus och hem av trä. Vi tar hand om det som inte blir plankor och brädor och använder de som råvara i våra bruk och gör kartong och papper. När vi gallrar för att ge plats åt de träd som ska växa sig större går de utgallrade klenare träden till massabruken. Samma sak med toppen av träden, när den grövre delen av stocken går in i sågverket, och samma sak med flisen som genereras i sågverken, allt går till massabruket för att bli massa eller bioenergi. Sen planterar vi så klart nya träd som växer och binder koldioxid. På det sättet sluter vi kretsloppet för vår hållbara verksamhet i, förklarar Henrik.

 

Förnybar energi för framtiden

Holmen har arbetat under lång tid med sin klimatpåverkan och med den egna produktionen av förnybar energi och är väl rustade för framtiden.  Företaget strävar efter att använda sin mark så resurseffektivt som möjligt. Mark som inte går att odla skog på används istället till vind- och vattenkraftverk för att kunna bidra med elkraft till både de egna bruken och till samhället i stort. Sedan 2005 har Holmen sänkt sina koldioxidutsläpp med 90 procent och 2018 var 45 procent av deras totala elanvändning egenproducerad el från vind- och vattenkraftverken. Målet är att 2020 nå upp till 50 procent egenproducerad förnybar energi.

 

– Blickar vi framåt tror jag att vi kommer att behöva bygga betydligt mer förnybar elkraft om vi ska klara klimatmålen och då har vi goda möjligheter att bygga vindkraft på vår mark, säger han.

 

Varför ska man som aktieägare investera i Holmen?

– Holmen innebär lägre risk och är nästan som en obligation. Vi är en stabil investering eftersom vi inte kan hitta på vad som helst utan måste se till att ha god kontroll över råvaran. Dessutom har vi nyligen gjort stora investeringar i exempelvis vårt massabruk vilket betyder att vi inte står inför lika stora investeringar framöver vilket också minskar risken. Dessutom får man som aktieägare i Holmen en säker och bra direktavkastning. 

 

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem