”Det finns alltid fina möjligheter”

Klassiska investmentbolaget Latours vd Johan Hjertonsson i en lång intervju om: En tuff och oviss omvärld, att hantera och investera i en lågkonjunktur, innehavens potential, långsiktig avkastning och vikten av att hitta rätt unga talanger och kompetens.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 4 2022

Stock Magazine träffar Johan Hjertonsson en fredagseftermiddag i slutet av oktober. Han har varit vd för Latour i lite över tre år sedan han efterträdde trotjänaren Jan Svensson. 

Johan Hjertonsson, som är civilekonom och skolad inom Electrolux, var väl bekant med investmentbolaget med hundratusentals svenskar som aktieägare redan långt innan han tillträdde som koncernchef. Han spenderade nästan ett decennium som vd för belysningsföretaget Fagerhult, som går att hitta i Latours portfölj av börsnoterade innehav. 

– Det går att säga att mitt jobb på Fagerhult blev en tio års lång arbetsintervju som förberedelse för Latour (skratt). Jag har ett otroligt roligt jobb som spänner väldigt brett, säger han. 

Det var ett naturligt steg att ta med tanke på din bakgrund?

– Det finns en väldigt stark och bra kultur i både Fagerhult och Latour. För mig handlar det nu om att förvalta arvet inom Latour, som jag så klart kände till väldigt bra som vd på Fagerhult, och att både värna om och samtidigt uppdatera den fina kultur som finns här. 

Latour utgörs av totalt tre ben, där det klart mest kända är “Börsportföljen”. Tillsammans med den helägda industrirörelsen sätter den grunden för bolagets verksamhet. 

I investmentbolagets börsportfölj går det att hitta tio olika noterade bolag. Nio av dem finns på Stockholmsbörsen och som läsare av Stock Magazine känner du säkert igen flera av bolagen och har kommit i kontakt med dem i din vardag. Portföljen kompletteras av norska Tomra Systems, vars pantmaskiner är svåra att missa. 

I den helägda industrirörelsen finns ett hundratal bolag fördelade inom sex olika affärsområden, Bemsiq, Caljan, Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock Group och Swegon. 

– Det är klart att det skiljer sig lite åt från att vara huvud- och majoritetsägare i börsportföljsbolagen. I industrirörelsen där vi äger 100 procent tar vi oss friheten att ha lite tätare kontakt och fler beröringspunkter än bara via styrelsearbete. De finns inom B2B-segmentet, är väl positionerade och vi förstår oss på dem och vet hur vi ska kunna hjälpa dem. De är både stora och livskraftiga och globala ledare inom sina segment. 

Oavsett om det handlar om ett innehav i börsportföljen eller ett helägt bolag i industrirörelsen är Johan Hjertonsson noga att framhålla att Latours viktigaste uppgift är att utföra gedigna insatser i sin roll som huvudägare. Det är ett måste att hitta rätt personer till uppdragen på de ledande posterna och i bolagens styrelser. 

– Det är verkligen betydelsefullt att vi är med och rekryterar rätt och utövar ett aktivt ägarskap. Rätt personer på rätt plats är avgörande för att bolagen ska bli framgångsrika. Sedan varierar ju så klart detaljkunskapen som behövs i respektive styrelse från bolag till bolag. Det krävs olika typer av kunskaper om man ska sitta i Assa Abloys eller Hultafors styrelse. 

Vad betyder den storägande ägarfamiljen Douglas för Latour?

– Det är givetvis jättebra att vi har en extremt långsiktig huvudägare som verkligen tror på oss.

Tomra Systems är ett av Latours största innehav i börsportföljen. Foto: Tomra Systems.

Klara av omställningar

Inom såväl börsportföljen som i den helägda industrirörelsen är många av bolagen och enheterna inriktade mot byggsektorn på ett eller annat vis. 

I takt med att räntorna höjs, inflationen stiger och kraftigt ökande el- och drivmedelspriser sätter sin påverkan pekar mer och mer på att både Sverige och resten av världen närmar sig en lågkonjunktur med stormsteg. 

Johan Hjertonsson skräms dock inte alltför mycket av att Latours innehav inte skulle kunna klara av att anpassa sig i svårare tider.

– De flesta bolagen är redo och vet vad de ska göra för att fortsätta vara framgångsrika. De har klarat av tidigare typer av kriser och leds av personer som är lyhörda, snabba och agila. Konjunkturlägen kommer och går. Däremot är det klart att en orolig omvärld inte är något positivt. Marknaderna kommer att bli tuffare för flera av våra bolag. Det är det jag funderar mest på, hur vi ska navigera i det klimatet och förbereda oss. 

Johan Hjertonsson återkommer flera gånger om till vikten av att vara långsiktig. Det finns alltid intressanta köp- och ingångslägen i bolag som ligger rätt i tiden och som surfar på olika former av makroekonomiska trender. 

– Latour är verkligen ett investmentbolag med en extremt stor portion långsiktighet. Drygt 60 procent av våra bolag har vi varit ägare av i mer än 20 år. Vi gör alltid förvärv och investeringar när vi hittar intressanta lägen. Det handlar inte så mycket om priset, utan mer om vad bolagen gör, hur de utvecklas och vilka kulturer de har. Vi vill utveckla både bra människor och bra bolag. Då spelar det exakta marknadsvärdet för stunden mindre roll. 

Vad innebär begrepp som “innovation” och “nytänkande” för Latour?

– De är otroligt viktiga. Våra bolag ska fixa att hålla en väldigt hög nivå när det kommer till processer som digitalisering och i sitt hållbarhetsarbete. Det sista man ska göra är att dra ned på satsningar inom produktutveckling. Det måste gå smidigt och enkelt att göra framgångsrika affärer på ett bra sätt. 

Johan Hjertonsson är tydlig med att det är a och o att Latour är med och bidrar till den globala omställningen för en långsiktigt, hållbar värld. 

– Det finns två aspekter i det här. Först och främst grundar det sig i hjärtat. Jag vill inte sitta som pensionär och berätta för mina barnbarn att jag inte hjälpte till i arbetet med klimatet. Sedan gäller det också att visa att miljöfrågorna tas på allvar om vi ska uppfattas som ett hållbart bolag. Om vi inte jobbar med den frågan kommer vi inte att vara attraktiva i framtiden och inte kunna plocka in de bästa talangerna till våra bolag. 

Innehav med potentiell uppsida

Assa Abloy är Latours klart största enskilda innehav. Låskoncernen står för cirka 20 procent av den totala substansen. 

– Det händer väldigt mycket på den digitala sidan och elektromekaniska och uppkopplade lås är en trend som växer oerhört snabbt. Yale Doorman-lösningen har blivit en oerhörd succé. Det är komplexa system som måste fungera om det ska gå att koppla upp ett lås på ett säkert sätt via nätet. Sedan är även biometriska parametrar som fingeravtryck en stor trend inom säkerhet, betonar Johan Hjertonsson.

På tal om säkerhet: Securitas är ett annat av Latours bolag, om än ett sådant som väger klart mindre i portföljen. 

– Det blir mer och mer fokus på avancerad övervakning som ska stärka säkerheten. Det blir en kombination av bemanning och moderna, tekniska lösningar. Bland annat när det kommer till säkerheten i byggnader. Varje område kommer inte att bevakas av väktare i framtiden. 

Ökat fokus på säkerhet är en väldig aktuell fluga i världen. En annan är behovet av återvinning. Här spelar Latours näst största innehav, Tomra Systems, en viktig roll. 

– Tomra är naturligtvis mest känt för sina pantmaskiner. De finns till exempel på både Coop och Ica. Men det är bara en del av bolaget. Tomra är skickligt på egentligen allt inom sortering och gör stora insatser för miljön. Ett fantastiskt bolag. 

Teknikkonsulten Sweco har också en stor betydelse i Latours portfölj. 

– Sweco har också trenden på sin sida. Vi pratar mycket om framtidens, smarta städer och den så kallade “15-minutersdistansen”. Personer kommer att vilja ha hela sitt liv nära sig. Den enorma energiomställningen öppnar också otroligt många möjligheter för Sweco. Vi måste fasa ut kol. Det blir som en andra form av industriell revolution.

Just energieffektivitet är det mycket fokus på även inom den helägda industrirörelsen. 

– Våra bolag är verkligen med och driver omställningen även där. Det känns väldigt bra. 

Under 2021 sköt många investmentbolag, inklusive Latour, i höjden på en glödhet Stockholmsbörs. Det har blivit en form av baksmälla under 2022 där inte minst Latour tagit ordentligt med stryk.

Aktien handlas i början av november fortsatt till en substanspremie, men har nästan halverats i värde kursmässigt i år. 

– Visst fanns det överhettningstendenser på flera plan. Samtidigt har det kanske gått lite väl dåligt under 2022. Det vi fokuserar på är att utveckla våra företag och att vi ska vara bättre än våra konkurrenter. Om vi gör det kommer vi att få se en bättre aktiekurs över tid, säger Johan Hjertonsson, och fortsätter:

– Vi lärde oss massvis i samband med covid-19-pandemins utbrott. Vi hade ingen visibilitet och behövde snabbt bli väldigt mycket bättre på att hålla täta uppföljningar och vara nära varandra i bolagen. Jag är oerhört stolt över hur vi hanterade det i inte minst mars, april och maj 2020. Det är viktigt att tänka på att vi har befunnit oss i någon form av krisläge i snart tre år nu. Vi får anpassa oss till situationen med krig i Europa, komponentbrist, enormt höga energipriser och höga räntor nu.

Johan Hjertonsson framhåller ytterligare en sak som han tror kommer att göra Latour fortsatt lyckosamt sett ur ett längre perspektiv. Sedan Latour bildades 1985 har aktien gett en totalavkastning på över 200 000 procent.

– Vi har starka ledare, starka organisationer och en decentraliserad form av ansvarstagande. Mycket entreprenöriella krafter och vi förändrar inte hur vi driver våra bolag. Vi har en hög nivå av kommunikation. 

Vad kan göra Latour till en intressant placering?

– Du ska inte köpa aktier i Latour för att tjäna snabba pengar. Däremot är vi ett investmentbolag som över tid har alla förutsättningar att leverera en stabil avkastning. Tänk långsiktigt, på ränta-på-ränta och på stadiga utdelningar, säger Johan Hjertonsson.

Det finns ett stort fokus på säkerhetslösningar i Latours innehavsportfölj. Foto: Assa Abloy.

FAKTA

Det här är Latour

Investmentbolaget Latour hette Hevea AB fram till 1985. Sedan samma år har familjen Douglas varit huvudägare i bolaget. 

Bolagets aktie är upp över 200 000 procent sedan starten 1985 och är noterad på Stockholmsbörsens storbolagslista. 

Latour består av tre olika ben: Börsportföljen, Helägda rörelser och Delägda innehav. 

Börsportföljen utgörs (i storleksordning i andel av substans) av: Assa Abloy, Tomra Systems, Sweco är klart störst. Sedan följer Securitas, Fagerhult, HMS Networks, Troax Group, Nederman, Alimak och CTEK. 

Helägda rörelser består av sex affärsområden i: Bemsiq, Caljan, Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock Group och Swegon.

Delägda innehav: Onoterade bolag som generellt återfinns inom investeringsområdet Latour Future Solutions. Latour är även minoritetsägare i Oxeon AB. Dessa innehav utgör endast en liten del av Latour som helhet. 

Johan Hjertonsson om … 

Ledarskap: “Jag vill vara tillgänglig och alltid finnas där och stötta. Sedan är jag mycket om mig och kring mig och vill skapa en bra miljö. Jag skulle även säga att jag är rätt så otålig (skratt)”.

Vad som krävs för att nå en toppost inom något av Latours bolag: “Att vara innovativ, lösningsorienterad, öppen och nyfiken. Det är viktigt med en väldigt hög nivå av ledarskap. Det ska vara givet att leda sin organisation framåt och få ut det mesta av alla sina kollegor”.

Karriärsråd till unga: “Skynda långsamt. Efter examen, om du nu går på universitet, är det bra att ta ett par år och se till att testa dig fram för att se vad du verkligen trivs bäst med. Du kommer att upptäcka vad du är riktigt bra på och kunna jobba i lugn och ro med både dina styrkor och svagheter”.

Pilotskolan: “Det är något som jag är väldigt positiv till. Det är jättebra om den egna ekonomin kan samverka med hur det går för bolaget i ett betydande aktieinnehav. Man sitter i samma båt. Jag investerar själv mycket i Latour och i de bolagen vi äger. Det är ju de verksamheter som jag har bäst koll på och lägger min vakna tid på”.

Investmentbolag som investering: “Det är inte fel att äga ett par stycken, jag kan endast prata om Latour, och investera långsiktigt i dem över tid. Månadsspara gärna och se till att köpa konsekvent. Investmentbolag är en bra bas i portföljen”.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem