Den svenska  bankutmanaren

Lendify är den svenska bankutmanaren som genom data och teknik vill effektivisera den svenska lånemarknaden och göra den mer transparent. Målet är att erbjuda låntagare rättvisa villkor och lägre ränta samtidigt som sparkunder får god avkastning på sitt sparkapital. Vi fick en pratstund med Kasper Ernerot, Communication Manager på Lendify, för att få veta mer om deras verksamhet. Vad har deras utmaningar varit och hur ser de på situationen just nu.

Det finns många aktörer på marknaden, vad har ni gjort som gör att ni särskiljer er? 

Vi startade 2014 med en renodlad peer-to-peer modell, dvs. att vi kopplade samman låntagare med sparare, men har sedan 2017 även tagit in kapital från institutionella investerare. Vi säkrade under 2019 cirka tre miljarder SEK i kapital för utlåning, däribland från en av världens mest etablerade kapitalförvaltare, Insight Investment. Kombinationen mellan det institutionella kapitalet och kapitalet från sparare är det som möjliggjort vår kraftiga tillväxt. Nya aktörer underskattar ofta vikten av finansiering, men vi har byggt upp ett effektivt maskineri kring finansiering och står starka inför framtiden. 

 

Vilka utmaningar har ni stött på längs vägen? 

Vi utmanar bankerna i en struktur de själva har byggt, vilket såklart har sina utmaningar. Ett exempel är när vi första gången skulle skicka ett lån till Kronofogdemyndigheten och de inte kunde acceptera vår fordran då vi hade flera fordringsägare. På deras blankett fanns det bara utrymme att anmäla en fordringsägare. De kunde därför inte acceptera vår anmälan, eftersom detta lånet finansierats av flera kreditgivare. Flera liknande situationer har dykt upp där vi blivit tvungna att förändra infrastrukturen i branschen vi agerar inom. 

 

Just nu är den ekonomiska situationen oviss för många. Har du tips på hur man som privatperson kan agera med sin privatekonomi? 

Det viktigaste är att se till sina unika förutsättningar. Är man i behov av pengar inom kort tid kanske de gör sig bäst på ett traditionellt sparkonto med insättningsgaranti. Har man en längre tidshorisont kan det vara fördelaktigt med lite högre risk och bättre möjlighet till avkastning. En klassisk riktlinje är att man ska ha en fördelning med 60 procent aktier och 40 procent räntor. Där kommer sparande hos Lendify in som ett bra alternativ till traditionella ränteplaceringar. Placerar man 100 000 SEK på ett Autoinvestkonto hos Lendify investeras kapitalet i minst 60 lån och vi sköter hela investeringsförloppet. Vi har i dagsläget över 15 000 aktiva sparkunder som har haft en årlig avkastning senast 12 månaderna på 5,45 procent*. 

 

Hur ser ni på framtiden för finansiella institut? 

Grundtesen för Lendify är att morgondagens bankkunder kommer att ledsna på att betala för bankens ineffektiva system. Det dyker upp 

utmanare på marknaden som genom innovativa lösningar skapar värden för kunder som inte tidigare funnits. Utmaningen ligger i att det även måste göras genom en modell som genererar intäkter, annars är det svårt att få till långsiktigheten, vilket vi på Lendify har gjort sedan start. 

 

Traditionellt har man haft en och samma bank för alla finansiella tjänster, men här börjar vi se ett skifte. De traditionella bankerna kommer sannolikt att finnas kvar i framtiden, om än i en annan form än idag. I framtiden kommer vi sannolikt se att konsumenter använder flera olika aktörer för sina lån och sitt sparande. Man väljer helt enkelt den produkt man upplever som bäst hos respektive aktör. 

 

*Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Sparare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Avkastningen för Lendify beräknas som genomsnittet av samtliga sparares avkastning (efter avgifter och kreditförluster) per den sista februari 2020 dividerat med deras genomsnittliga utlånade kapital under samma period. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem