Den nya aktiehandeln

Den ökande digitaliseringen gör det inte bara enklare för småspararen att sköta sina investeringar – utan erbjuder en helt ny möjlighet till automatisering genom att låta algoritmer genomföra aktieaffärerna till fördefinierade ordervillkor. Klurigt? Stock Magazine guidar dig igenom hur handeln med algoritmer fungerar.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2021

Algoritmhandel, robothandel, robottrading, algotrading och programhandel. Det är bara ett axplock av alla de namn som existerar för vad som beskrivs som programvarustyrd elektronisk handel av aktier. Det kan även användas för andra typer av värdepapper, men aktier är den vanligaste typen. För att göra det enklare att hänga med använder vi oss av begreppet algoritmhandel i den här texten. Kort beskrivet innebär algoritmhandel att utförandet av transaktionsorder är överlåtet till ett program – en handelsalgoritm – som kommer att utföra ordern enligt förutbestämda villkor. Syftet är att kunna utnyttja prisskillnader och mängden exekveringar på ett sätt en människa aldrig kan lyckas med och på så vis göra gynnsamma affärer. 

När det kommer till algoritmhandel finns det framför allt två typer av handel som är definierar begreppet och som klart skiljer sig åt. Det är exekveringsalgoritmer och högfrekvenshandel. 

Exekveringsalgoritmer bygger på att ett datorprogram blir programmerat att utföra handelsorder när förutbestämda marknadsvillkor uppfylls. Det innebär att en strategi för handel har bestämts i förväg och programmet enbart utför order när läget stämmer överens med villkoren. Strategierna bakom reglerna syftar oftast till att kontrollera kostnader och att undvika risker. Övergripande klassas de i tre olika kategorier. Kvantitativa, taktiska eller smart orderdirigering (smart order routing) och i de handelsalgoritmer som programmeras finns det kombination av alla element. 

Inom kvantitativa strategier är tiden kärnan för handeln och strategin går ut på att schemalägga ordern över en optimal tidshorisont. När en aktie handlas är priset alltid fluktuerande, det vill säga att priset i dag är inte samma som i går och helt klart inte samma som för två år sedan. För att bryta ned det ännu mer kommer priset skilja sig per timme, minut – och till och med sekund. Om en order utförs till fullo på en och samma gång kommer affären sannolikt inte bli optimal förutsatt prisfluktuationen. Om ordern däremot utförs under en lång tid ökar risken att prisskillnaderna är för höga. Idéen med kvantitativa strategier är därför att schemalägga ordern över en tid där prisets risk och påverkan av andra faktorer är så låg som möjligt men så hög som är nödvändigt för att hitta en optimal punkt. Dessa strategier används ofta när handelsordern är stor och är därför ett vanligt verktyg för fondförvaltare och liknande finansiella institutioner. Det finns ett antal kända kvantitativa strategier på marknaden. Bland annat:

TWAP (Time-weighted average price). Tidsvägt medelvärde. Algoritm som räknar ut medelpriset på värdepappret under en bestämd tidsperiod och exekverar ordern i små portioner.

VWAP (Volume-weighted average price). Algoritm som räknar ut medelpriset på värdepappret baserat på omsatt volym och pris. Exekverar ordern baserat på regler som definierats.

Implementation Shortfall. Algoritm som jämför kostnaden att utföra en order med möjlighetskostnaden som uppstår från handelsbeslutet till orderexekveringen genomförs förutsatt att marknaden har en negativ rörelse.

Taktiska strategier, å sin sida, tar ingen hänsyn till tidsfaktorer. Vad som spelar roll och i slutändan kan ge en lönsam affär är likviditeten i aktien. Orders utförs därför baserat på information om orderböcker i realtid. 

MISSA INTE: Stockholmsbörsen i historien – från oåtkomligt till folksport

Det finns olika strategier att gå efter: 

Iceberg order: Stora orders delas upp i mindre delar med olika högsta/lägsta-nivåer för köp och sälj. På så sätt kan investerare diskret exekvera stora positioner som annars hade haft stor kurspåverkan.

Peg: Ett riktpris på aktien som ska handlas eller säljas definieras och ordern exekveras enbart om villkoret är uppfyllt oavsett tidsram.

Smart orderdirigering är den sista strategin med syfte att dela ordern mellan marknadsplatser, givet att aktien kan handlas på olika marknader, för att i slutändan få det bästa möjliga priset. Efter att reglerna för handel av värdepapper på börser har liberaliserats de senaste åren och därigenom konkurrensutsatts har likviditeten spridits mellan marknadsplatser. Det har gjort det svårare att följa handeln och dra slutsatser baserade på orderböcker. Smart orderdirigering försöker att kringgå problemet genom att erbjuda investeraren en konsoliderad orderbok som täcker flera marknadsplatser och dessutom går att handla ifrån.

Det finns alltså en mängd olika exekveringsalgoritmer att använda för att optimera värdepappershandel. Men andra alternativ då? Det är här högfrekvenshandel blir aktuellt. Den här handeln, likt exekveringsalgoritmer, har också förutbestämda exekveringsregler men utmärker sig genom att antal order är väldigt många och dessutom små i storleken och framför allt otroligt snabba i själva exekveringen. Högfrekvenshandeln behåller aktier i enbart några sekunder och har alltid som syfte att sälja av allt innehav innan börsdagens slut. Syftet med handeln är att utforma strategier som kan hitta ineffektiviteter och felprissättningar mellan marknader och system som enbart existerar under korta tidsperioder. Även här finns det en del olika handelsstrategier:

Arbitrage: Fokuserar på handel där säljpriset alltid överstiger inköpspriset och där tidsrisken alltid är den största osäkerhetsfaktorn.

Nyheter: Handeln sker i samband med att finansnyheter publiceras och makroekonomiska siffror ges ut i syfte att agera snabbare än den större mängden investerare. Positionerna hålls ofta väldigt kort tid tills den breda massan har förstått nyheten och kan agera på den.

Kvantitativ observation: Statistiska modeller som medelvärden och prognoser står till grund för investeringsbesluten.

Algoritmhandel har blivit vanligare med tiden och med en alltmer sofistikerad digital värld är den här för att stanna.

SE ÄVEN: Så fungerar världens börser

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem