Då kan det bli hög volatilitet på aktiemarknaden

Det spekuleras världen över huruvida olika resultat i det amerikanska valet påverkar handel, riskaversion, skatter och marknader. Scenariona är många och även om Joe Biden är favorit så tror experterna på ett jämnt val.

Överlag tror jag inte att ett valresultat kommer ha någon nämnvärd effekt på aktiemarknaden. Vad man ska ha uppsikt för är om resultatet ifrågasätts från den förlorande sidan. Då kan vi se stora skiften på börsen men endast temporärt. Nedan har jag tagit upp de fyra mest troliga scenariona och stakat upp eventuella konsekvenser.

Joe Biden vinner och får majoritet i både senaten och representanthuset

– Stabil global handel och stärkt geopolitik.

– Svagare dollar.

– Högre EUR/USD, europeiska tillgångar blir mer attraktiva.

– Kraftiga coronastimulanser.

– Skatteökningar.

– Handelskraftig kongress.

Om Biden vinner kan det tänkas påverka aktiemarknaden negativt på grund av återinförda skatter. Viruset har satt alldeles för kraftiga spår i arbetsmarknaden och den amerikanska konsumtionen haltar. Skatteökningar tror jag därför är osannolikt under 2021. Med ambitioner att investera i sjukvård och infrastruktur kan finansunderskottet tänkas öka. Jag förmodar även att handelsunderskottet till större handelspartners förblir densamma med Biden som president.

Det finns risk att demokraternas skatteökningar och reglering av arbetsmarknaden sätter spår i tillväxten och på så vis skadar exportorienterade Europa.

Status quo, Trump vinner och bibehåller kontroll i senaten och demokraterna representanthuset

– Osäker global handel.

– Ev. handelskrig mot Europa.

– Starkare dollar.

– Lägre EUR/USD.

– Begränsade coronastimulanser

– Fortsatt skattereducering och avreglering.

– Svag kongress.

Trump har varit en president för börsen och kommer förmodligen fortsätta på samma spår. Större oro för europeiska marknaden som kan vänta sig hårda tag gällande handeln mellan de två parterna. Europa har så klart mest att förlora i det här scenariot med sitt handelsöverskott. Men techjättarna, som drivit börsen i USA, kan tänkas hamna i mitten av dispyten. Bolagen har stor försäljning i Europa och skulle USA börja införa tullar kommer Europa svara med kraft.

Biden vinner, Republikanerna bibehåller senaten och Demokraterna representanthuset

– Stabil global handel och stärkt geopolitik.

– Svagare dollar.

– Högre EUR/USD, europeiska tillgångar blir mer attraktiva.

– Kompromissade coronastimulanser

– Ev. ökade skatter och expansiv finanspolitik.

– Svag kongress.

Risk för att börsen prisat in ett stort stimulanspaket. Med ett reviderat sådant på grund av saknad majoritet i kongressen kan aktiemarknaden tänkas sjunka en aning. Biden kommer förmodligen försöka reparera internationella relationer med framgång men sakna handelskraft i den inhemska marknaden för att genomföra önskade åtgärder.

Jämnt val och resultatet ifrågasätts av den förlorande sidan

Rekordstor mängd kommer poströsta till valet 2020. Det här har öppnat upp för diskussion om resultatet kommer vara att lita på eller om fusk kommer förekomma. Skulle resultatet bli tajt finns det stor risk för att förlorande sidan kommer ifrågasätta resultatet. Bägge sidor har redan åsidosatt stora mängder pengar för att finansiera rättstvister om det här scenariot blir verklighet.

Skulle det här ske kan vi vänta oss stor volatilitet på aktiemarknaden. Protester och kravaller liknande de vi såg tidigare i USA i år kan bli verklighet och späda på oron. Finansiella marknader utanför USA kommer definitivt känna av det här.

 

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem