Avgörande knäckfrågor för AB Volvo

En kamp om marginaler, att anpassa sig till nya tider och en eventuell renodling. Det är några av faktorerna som kommer att sätta agendan för AB Volvo de kommande åren, enligt verkstadsanalytikern. “Bolaget behöver visa att det har blivit jämnare”, säger Markus Almerud på Erik Penser Bank.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 4 2021

AB Volvo är ett lika starkt varumärke som aktien är populär bland småsparare. Över 150 000 personer äger aktien på Avanza och Nordnet. 

Men trots att bolaget rent operationellt utvecklats väl och verkligen rullat framåt i hög takt har aktien haft det lite tufft på Stockholmsbörsen. Markus Almerud, som är analytiker på Erik Penser Bank och har bevakat verkstadsbranschen i över ett decennium, ger sin syn på läget i bolaget. 

– Den underliggande efterfrågan är fortsatt stark. Liksom konjunkturen. Lastbilsflottan är väl använd och utnyttjandegraden är väldigt hög. Men Volvo lider, precis som fordonssektorn i sin helhet, av problemet med bristen på halvledare. Det har blivit lite flaskhalsar i produktionen och kostnaderna har kommit upp. Det finns bekymmer med leveranskedjan som Volvo har försökt att jobba runt, säger han, och tillägger: 

– Orderingången var (i det tredje kvartalet) lite svagare än väntat. Men det handlar om att orderböckerna är fulla och att Volvo då väljer att ta inte lika många nya orders eftersom bristen på elektronikkomponenter och en lite skakig leveranskedja gör att det inte går att leverera i den takt som bolaget skulle vilja. 

Markus Almerud konstaterar att det har hänt mycket positivt i AB Volvo, vars omsättning utgörs till cirka två tredjedelar av de välkända lastbilderna, sedan Martin Lundstedt tog över som vd hösten 2015. 

– Nu är det mer fokus på decentralisering än det har varit historiskt och Volvo har plockat ned kostnadsbilden rent generellt och ändrat om i produktiviteten. Det är förändringar som är svåra att sätta exakta siffror på, men det har helt klart lett fram till en högre lönsamhet. 

SE ÄVEN: Transformationskampen som måste vinnas

Letar stabilitet

Analytikern framhåller att Volvo har höjt både sin lägsta- och sin högstanivå när det kommer till de ofta ifrågasatta marginalerna i bolaget. I det tredje kvartalet uppgick rörelsemarginalen till 11 procent, det justerade rörelseresultatet till 9,4 miljarder kronor och omsättningen till 85,2 miljarder kronor. 

– Volvo behöver fortsätta att visa att de har goda marginaler. Visst, det är lätt att tjäna bra med pengar i en uppåtgående marknad, men det är en annan sak att försvara marginalen vid en eventuell nedgång. Det är svårt att jämföra kriser som sådana, men Volvo stod emot betydligt bättre efter covidpandemins utbrott än vad de gjorde i samband med finanskrisen 2008. Marginalspannet behöver fortsätta att röra sig uppåt. 

Vilka andra faktorer kommer att bli vägvisande för Volvo framöver?

– Vilken typ av lastbilscykel som vi är inne i nu. Kommer den att fortsätta att vara stark länge? Sedan är anläggningsmaskinernas (även känt som VCE och bolagets nästa största intäktsben) vara eller icke vara också en väldigt viktig sak. Naturligtvis handlar mycket också om hur väl Volvo kommer att lyckas med sina elektrifierade och självkörande fordon. De verkar ligga rätt bra till där med tanke på nyheterna som de presenterar allt eftersom. Men fordon som går på batteriteknik är ju bara i sin linda ännu, betonar Markus Almerud.

MISSA INTE: Så analyserar du verkstadsaktier

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem