Är det värt att bry sig om en aktiesplit?

Efter den starka börsuppgången har många aktiepriser blivit höga – då börjar ofta frågan om aktiesplit att diskuteras. Vad är en aktiesplit och vilken påverkan har fenomenet på den fortsatta prisutvecklingen?

Osäker på vad en aktiesplit är? Då kommer här en snabb sammanfattning. Vill du se resultatet direkt så hoppa lite längre ner.

Varken skapar eller förstör värde

Man måste komma ihåg att det jag refererar till när jag i inledningen skrev att aktiepriser blivit höga är kort och gott det nominella priset per enskild aktie. Vi pratar inget om huruvida värdet på ett företag har förändrats utan bara faktumet att en del aktier närmar sig 1 000 kronor per aktie.

Det höga priset per enskild aktie kan göra det lite svårare för privatsparare att köpa aktien oftare. Om man månadssparar 500 kronor och aktiepriset är det dubbla så går det ju bara köpa varannan månad. Då kommer split in i bilden där man delar upp aktien och därmed sänker priset.

Vad är en aktiesplit?

Exemplet ovan är väldigt enkelt men förklarar samtidigt effekten vid en split. Till vänster så ser vi att aktiepriset är 1 000 kronor och det finns en miljon aktier. Totalt ger det oss ett börsvärde på 1 000 miljoner kronor.

Om företaget väljer att göra en split där varje aktie ska delas upp i fem ser vi till höger vad som händer. Priset per aktie kommer att minska med en femtedel samtidigt som antalet aktier ökar med fem gånger. Men börsvärdet är fortfarande detsamma. 

LÄS MER: Aktievarning på Tiktok: ”Snabbaste sättet att bli fattig”

Effekt av en aktiesplit

Bilden ovan visar resultatet av min undersökning där jag kollat hur prisutvecklingen varit på aktier som gjort en split. 

Först har jag börjat med att samla in alla aktiesplittar som gjorts tillbaka till år 2000. En del företag har gjort ganska många och sedan finns det många företag som aldrig gjort en split. De företag som gör det mer frekvent kan bygga upp viss förväntan hos investerare så jag har enbart använt den senaste aktiespliten hos alla de aktier på Stockholmsbörsen som genomfört en split.

Exempelvis Nibe gjorde aktiesplit i år, 2021, och har även gjort det 2016. Därför är det bara data från den senaste split som jag använt. 

Det jag har undersökt sedan är hur priset på aktien har rört sig jämfört med OMXS30. Om börsen är upp med 1 procent och aktien som gjort split är upp 1,5 procent är det alltså 0,5 procent som jag tillskrivit spliten. Börsindexet får representera dagens temperatur och jag vill försöka se om aktiesplit ger en effekt utöver börsens dagliga humör.

I tabellen ovan ser du hur kursutvecklingen har varit i genomsnitt på samma dag som aktiespliten exekveras samt fem, 30 och 90 dagar senare.

Jag har även sorterat efter hur stort börsvärde bolaget hade vid tidpunkten för aktiesplit. Dock har jag inte kunnat säkerställa för alla bolag, så det totala antalet observationer är större än summan av de storlekssorterade. 

I bilden nedan har jag sorterat ut de företag som gjort aktiesplit under 2021 än så länge. 

Slutsatser och insikter 

Av datan att döma verkar aktiesplit har en positiv effekt på aktiekursen. Både initialt och en tid efter. Trots att en aktiesplit faktiskt varken skapar eller förstör något värde kopplat till företaget. I slutändan är det ju bara en manipulation med priset. 

Det går dessutom att observera en större förändring hos de mindre bolagen. Den rimliga förklaringen är att likviditeten ökar i och med att antalet aktier blir fler, samt att det har ett visst nyhetsvärde att man annonserar en split vilket i sin tur ger mer uppmärksamhet till aktien. 

På tal om annonseringen för en aktiesplit hade en intressant fortsatt studie varit att se vad som händer på dagen ett företag annonserar att man planerar att genomföra en aktiesplit. Min gissning är att många investerare agerar som om det är en positiv nyhet vilket ger den positiva effekten på priset som man eftersöker. 

Den lärdomen jag tar med mig från att ha studerat fenomenet aktiesplit är att ändå inte lägga så stor vikt vid det. Det är bättre att försöka hitta kvalitativa företag, då kommer aktiepriset att följa därefter. Det är ju dessutom ofta aktier som haft en god utveckling som är i behov av att göra en aktiesplit. Fokus ska därmed vara på att hitta bra företag.

MISSA INTE: Därför splittar Investor sin aktie

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem