Analysera  fastighetsbolag

Likväl som det finns investeringsstrategier så finns det olika sätt för att analysera bolag. I denna artikel beskrivs två olika sätt att analysera fastighetsbolag på, vi kallar de två sätten för Business 1 och Business 2. Beroende på vad man vill satsa på så fungerar olika analyser och nyckeltal bäst. Hur som haver så är kassaflödesanalysen viktig eftersom fastighetsbolag kan redovisa pengar som inte finns i kassan eftersom det är uppskattat och uppskrivet värde på fastigheter.

Business 1

Det spelar ingen roll om det är kontor eller bostäder. För att få bästa uppfattning om fastighetsbolagets framtid av denna typ av affärsidé kan det vara bra att undersöka nyckeltal som anges nedan. Givetvis fungerar det också bra att studera bolagets förvaltningsresultat, vinst, utdelning och allt vad som finns däremellan. Fakta finns att hämta både i årsredovisningarna och på Börsdata.

 

P/F-talet

Står för pris per aktie delat på förvaltningsresultatet. Det sistnämnda är resultatet av hyresintäkter minus alla kostnader som rör bolaget och har alltså inget att göra med värdetillväxt på bostaden. Det fungerar ungefär som P/E men med värdering av förvaltningsresultatet.

 

Uthyrningsgrad

Anges i procent och visar på hur mycket som av lokalerna som är uthyrt. Bör ligga runt 95  procent coh uppåt i högkonjunktur.

 

Belåningsgrad

Visar hur mycket som är lånat men lite annorlunda mot soliditet eftersom detta visar eget kapitalet men nu på själva fastigheterna.

 

Business 2 

Denna form av affärsidé handlar mer om att bolagen investerar i fastigheter i syfte att sälja den vidare med vinst och det är inte lika stort fokus på själva uthyrningen. De kan köpa upp fastigheter som är avsedda för hushåll och kontor. Vinsterna kan variera från år till år beroende på om några fastigheter sålts senaste året och det medför att extrautdelningar kan förekomma beroende på utfallet. 

 

Substansvärde

Det fungerar precis som med investmentbolag och substansvärde- att det kan finnas skillnad mellan det totala värdet på fastigheterna och det sammanlagda priset av alla aktier. Därför är det värt att undersöka om det finns differens.

 

Konjunktur

Eftersom dessa bolag är beroende av hur fastighetspriserna utvecklas är det viktigt att undersöka olika fastighetsområden och dess utveckling. En bra idé är att undersöka olika bostadsindex som svensk mäklarstatistik och Valuegards HOX-prisindex redovisar. Se även hur arbetsmarknaden utvecklas- fler jobb betyder större behov av arbetsytor.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem