Aktierna som Buffett hade köpt på Stockholmsbörsen

Denna artikel framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats

Tidigare har vi skrivit ett par artiklar om Benjamin Graham och vilka bolag på Stockholmsbörsen som investerarlegenden skulle finna attraktiva relativt hans investeringskriterier från boken The Intelligent Investor. Denna gång tar vi oss an samma angreppssätt, men utifrån några av Warren Buffetts främsta och mest viktiga kriterier, bland annat presenterade i Robert G. Hagstroms bok The Warren Buffett Way.  

Oraklet från Omaha har flera kriterier, men en av de absolut främsta förutom ökande omsättning, vinst och eget kapital är att avkastningen på bolagets eget samt totala kapital ska vara beständigt och ökande över en längre period. Vidare ska bolaget ha visat en stark och bibehållen marginalkontroll samt ett stabilt och pålitligt kassaflöde. Slutligen ska bolagets skuldsättning vara kontrollerad och kapitalbehovet lågt. Sagt med andra ord vill Buffett inte investera i bolag där det plötsligt kan behövas kapitaltillströmning i form av till exempel en nyemission.

Konsultbolag i topp

När vi applicerar vårt filter görs det synligt att det är flera konsultbolag som hamnar högt på listan. Bland annat finns här B3 Consulting, Prevas, Dedicare samt Softronic. Karaktäriserande för dessa är att de kapitalsnåla och inte har behov av att binda sina kassaflöden i investeringar och lager, likt fallet är i till exempel industri och/eller verkstadsbolag.

Även skuldsituationen är sällan ansträngd eller ens befintlig i konsultbolagen, då deras främsta kostnader för verksamheten är löner. Inga maskiner eller dylikt behövs köpas in och förutom kontor, löner och datorer är det sällan som något annat måste bekostas. I just de fyra nämnda bolagen är det enbart Prevas som har en liten skuld motsvarande 0,04 gånger rörelseresultatet.

LÄS MER: Aktierna i UA:s börsportfölj: ”Ska klara alla lägen”

Industri och verkstad

En annorlunda skuldsättning råder dock i andra bolag som vårt filter pressar fram, för förutom konsultbolagen gestaltar sig även SinterCast, Troax Group, NIBE och Indutrade. Igenkännande för samtliga av dessa är att de har en hög avkastning på eget kapital (ROE) över en längre period. Under de senaste fem åren har snittet för SinterCast, Troax Group, NIBE samt Indutrade varit 29,8 %, 24 %, 15,3 % samt 20,4 %.

Studerar vi deras soliditet ligger den just nu på bra och hälsosamma nivåer. Studeras samma nyckeltal utifrån ett snitt om fem år framkommer detsamma och följaktligen är den hälsosamma varaktigheten inte någon tillfällighet, utan något som ledning och styrelse konsekvent tycks ombesörja.

Näst intill samma stabilitet står även att finna i bolagsgruppens operativa kassaflöden, vilket görs synligt i nedan tabell.

Atlas Copco och Epiroc

En blev två, men sedan avknoppningen av Epiroc sommaren 2018 har såväl nämnda som dess moderbolag, Atlas Copco, gjort skäl till att upprätthålla motiven till att omnämnas som Stockholmsbörsen klenoder. Givet sina kriterier tycks även Buffett uppskatta dem, då de båda har uppvisat en stabilitet beträffande såväl soliditet som marginaler, men också operativt kassaflöde samt avkastning på eget kapital (ROE).

För att nämna några nyckeltal av flera görs det synligt att under de senaste fem åren har Epiroc haft ett tillväxtsnitt på sin vinstmarginal motsvarande 3,38 % per år och gällande det operativa kassaflödet är tillväxten per år 5,64 %. Under samma period har soliditeten haft ett snitt om 54 %.

En stark och beständig soliditet står även att finna hos Atlas Copco, där femårssnittet uppgår till 48 %. Dessutom utmärker sig bolaget med operativt kassaflöde som under de senaste fem åren ökat med cirka 8,5 % per år. Vad som inte ökat är vinstmarginalen, som jämfört med 2018 är 0,7 procentenheter lägre. Observera dock att den har varit tämligen stabil kring 16 % de senaste fem åren, vilket är starkt givet de makroekonomiska utmaningar som förelegat. Zoomar vi ut än mer ser vi att den 2013 uppnådde 14,4 %, vilket enbart stärker tesen att huvudinnehavet i Investors portfölj är att betrakta som ett kvalitetsbolag.

MISSA INTE: Tre heta Japancase: ”Udda aktie”

Lär av de främsta

Det sägs att det finns lika många investeringsstrategier som investerare och det bör tas för sant, för alla investerar vi utifrån vår egen, unika strategi. Genom att ta del av andras kan vi förfina vår egen process och med det, förhoppningsvis, vår avkastning. Warren Buffett har via sitt bolag Berkshire Hathaway givit sina delägare en årlig avkastning (CAGR) om 19,8 % sedan 1965 och således bedömer vi att det finns mycket att både lära och inspireras av från hans kriterier. Lär och inspireras, men kom alltid ihåg att utgå från dig och dina slutsatser.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem