600-procentare med framtidstro: ”Stor avkastningspotential”

Miljardbefolkning med växande medelklass och en vilja att hela tiden få det bättre. Lägg till en hög utbildningsnivå och en ekonomi med både tillväxt och potential. Gunnar Påhlson ser stora investeringsmöjligheter i jättelandet Indien. “Det finns en enorm drivkraft”, säger Carnegieförvaltaren, som basar över fondbolagets Indienfond.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2021

Gunnar Påhlson har förvaltat det som sedan 2010 är Carnegie Indienfond sedan januari 2008. Han berättar att fonden är fokuserad på så kallad värdebaserad förvaltning och kan innehålla 20–40 olika bolag. 

– Det går ut på att hitta undervärderade bolag. Det är inte alltid det enklaste att göra i Indien. Börsen är generellt betydligt dyrare än andra motsvarigheter i Asien. Det finns omkring 500 möjliga bolag som det går att investera i på marknaden. Just nu har vi runt 30 bolag i fonden, säger han. 

Gunnar Påhlson beskriver att det är en mycket noggrann analysprocess som genomförs innan det är dags att köpa in ett bolag. Många aktier har funnits i fonden i omkring tio år och omsättningshastigheten är väldigt låg. 

– Vi har tät kontakt med bolagen och kan dem väldigt väl. Vi vill investera i affärsmodeller som vi tror på, förstår och som är lönsamma. Det är även väldigt viktigt att investera i rätt typ av människor och företagsledare. Det är inte alla noterade bolag som jobbar för de mindre aktieägarna. Sådana investerar vi inte i. 

Indienfonden består av innehav som speglar ekonomin i landet, som har över 1,3 miljarder invånare, och innehåller en stor diversifiering. Det är stort fokus på privatägda banker och finansbolag som är en stor del av den växande ekonomin i Indien. 

– Sedan har vi en rätt stor del av bolag inom konsumtion och kapitalvaror. Fordonssektorn är mycket stor i Indien och finns även med i fonden. Även bolag som är riktade mot infrastruktur går att hitta. 

Gunnar Påhlson konstaterar sedan att energibolag, telekommunikation och statsägda bolag undviks. 

– Strategin bygger på vad vi har lärt oss som fungerar under årens lopp. Vi vill ha kvalitetsbolag med en professionell ledning och låg skuldsättning. Det är en ganska konservativ strategi, men jag trivs bra med den, konstaterar förvaltaren. 

SE OCKSÅ: ”Det händer alltid överraskningar”

Ambitiös inställning

Gunnar Påhlson anser att det finns flera faktorer som gör den indiska marknaden intressant. Han drar en parallell till Kina och den plats som landet befann sig på för 10–20 år sedan. 

– Indien har en väldigt fördelaktig demografi. 50 procent av befolkningen är under 30 år och landet har, till skillnad från Kina, inte någon enbarnspolitik. Medelklassen växer stadigt och det öppnar för en större konsumtion. Andelen människor som lever på minimiinkomst har minskat från 50 till 20 procent på 20 år. Sedan finns det också en enorm drivkraft att hela tiden få det bättre. Det examineras tiotusentals ingenjörer från flera universitet i landet varje år.

Indien tog sig loss från den brittiska koloniseringen 1947 och drevs länge med ett socialistiskt styrsätt. I början av 1990-talet började dock ekonomin att öppnas upp och avregleras successivt vilket lett fram till en mycket hög BNP-tillväxt i takt med att indiska tjänster började säljas världen över. 

Covid-19-pandemin har dock tillfälligt satt lite käppar i hjulet. 

– Indien har drabbats hårt av den muterade deltavaritanten efter att ha klarat av de första virusvågorna relativt bra. Kortsiktigt kan det slå mer mot ekonomin, beroende på hur utvecklingen kommer att se ut, men inom ett par år kommer pandemin nog att ses som en parentes. 

Vad finns det för andra risker i ekonomin?

– Det kan väldigt snabbt komma interventioner från staten som ställer allt på ända. Premiärminister (Narenda) Modi har höga ambitioner och genomförde till exempel en valutareform som ogiltigförklarade 80 procent av rupiesedlarna 2016. Staten styr spelreglerna. Det kan bli väldigt volatilt eftersom Indien är en emerging market (omogen marknad) och det finns en hel del brister.

Gunnar Påhlson tror att Indien kommer att kunna bli en framtida vinnare på exportscenen. 

– Varje generation vill bli bättre och den inhemska drivkraften skapar stora möjligheter. It-serviceindustrin och läkemedelsindustrin har stor potential. Senaste 10–15 åren har fordonsindustrin och dess underleverantörer tagit en ännu större plats. Det har gått att se en global återhämtning inom inte minst last- och personbilsbranschen på sistone och det är något som gynnar många bolag.

MISSA INTE: Därför ska börsen upp 40 procent: ”Extremt positiv”

Gunnar Påhlson har förvaltat Carnegies Indienfond i över ett decennium. Foto: Carnegie Fonder.

Favoritaktierna

Gunnar Påhlson vill lyfta fram ett par av fondens innehav lite extra. HDFC Bank har han följt sedan slutet av 1990-talet och betonar att de alltid levererar stabilt. 

– HDFC Bank är ungefär som Handelsbanken var för tio år sedan. De har väldigt små kreditförluster och fokus på huslån och konsumentkrediter. Bolaget är pålitligt. 

Moderbolaget HDFC Corp, som äger banken, får också tummen upp. 

– Det är ett så gott som rent huslåneinstitut. HDFC Corp har en stabil tillväxt och bra räntemarginaler samt låga förluster. HDFC Bank och HDFC Corp är kanske inte de två mest spännande bolagen, men de har skapar väldigt mycket aktieägarvärde för andelsägarna. Bolagen spelar i en helt annan liga än de statskontrollerade bankerna. 

Även Maruti Suzuki får plus i kanten. 

– Det är ett joint venture-bolag till Suzuki i Japan som däremot är listat i Indien. Maruti har en god historik, en bra vinstutveckling och har en dominerande position på marknaden för personbilar med en andel på 52 procent. Om det går bra för Maruti och för underleverantörerna inom fordonsklustret i Indien går det bra för fonden.

Vad behöver en person som är intresserad av Carnegie Indienfond vara medveten om?

– Du måste ha en tidshorisont på helst fem år. Det finns många faktorer som är svåra att överblicka och på kort sikt kan det gå hur som helst. Det är svårt att förutse effekterna av plötsliga statliga interventioner, men över tid brukar det ordna upp sig. Det finns en stor potential att ge god avkastning på längre sikt, säger Gunnar Påhlson, vars fond är upp över 600 procent sedan starten.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem