X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Konstituerande årsmöte UA Kungälv

Starttid: 
16 juli, 2020 - 18:00
Sluttid: 
16 juli, 2020 - 19:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Café Tant Rut, Västra Gatan 58, Kungälv
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
Nu ska vi i region väst bli en till lokalavdelning, detta för att kunna skapa ännu fler och bättre event för våra medlemmar! Välkomna på detta konstituerande årsmöte för UA Kungälv.

Dagordning:

Mötets öppnande 
Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet 
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
Godkännande av dagordning 
Revisorsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Bestämmande av antalet styrelseledamöter 
Val av avdelningsordförande 
Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen 
Val av suppleanter 
Val av valberedning 
Val av kongressombud 
Val av lekmannarevisor
Lokalavdelning beslutar om att överlåta ekonomiska förvaltningen till förbundet
Förslag från avdelningsstyrelsen 
Behandling av inkomna motioner 
Övriga frågor 
Nästa styrelsemöte 
Avsluta möte

Du vet väl att du måste vara inloggad för att inte hamna på eventets reservlista? Logga in först för att ha så stor chans som möjligt att få en plats på alla event. Är du inloggad kan du även anmäla dig till medlemslåsta event!

Är du inte medlem? Du kommer hamna på vår reservlista och får gå på eventet i mån av plats, men våra medlemmar har förtur till alla event. Om du får plats eller inte kommer att meddelas av arrangören några/någon dag innan eventet. Vill du ha så stor chans som möjligt att få plats? Bli medlem i UA!

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: 
10