X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Fördjupningskurs i fundamental analys

Starttid: 
7 november, 2019 - 16:45
Sluttid: 
7 november, 2019 - 19:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Hans Michelsensgatan 6A, 21120 Malmö
Förväntade förkunskaper: 
Grundläggande kunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
Lär dig mer om fundamental analys! Här kommer en fördjupningskurs i fundamental analys om hur man värderar ett bolag utifrån kassaflöden. Föreläsare är Håkan Jankensgård från Lunds universitet.

I mitt föredrag kommer jag att diskutera fundamental analys vars syfte är att prissätta ett företags aktie. Detta handlar om att göra välgrundade prognoser av fria kassaflöden och risk. Målet är att dessa prognoser ska vara opåverkade av våra tendenser till överoptimism och andra vanliga biases som vilseleder prognostisering. Vanligtvis bygger prognoserna i en fundamental analys på en historisk analys av företagets prestationer, framförallt i termer av värdedrivare som tillväxt och avkastning på investerat kapital. Jag kommer att gå igenom vanliga fallgropar i denna analys, och hur den fundamentala värderingen kan implementeras i Excel.

Håkan Jankensgård
Associate Professor in Corporate Finance (Ph.D.)
Department of Business Administration & Knut Wicksell Centre for Financial Studies, Lund University

Du vet väl att du måste vara inloggad för att inte hamna på eventets reservlista? Logga in först för att ha så stor chans som möjligt att få en plats på alla event. Är du inloggad kan du även anmäla dig till medlemslåsta event!

Är du inte medlem? Du kommer hamna på vår reservlista och får gå på eventet i mån av plats, men våra medlemmar har förtur till alla event. Om du får plats eller inte kommer att meddelas av arrangören några/någon dag innan eventet. Vill du ha så stor chans som möjligt att få plats? Bli medlem i UA!

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

30