X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Extrainsatt årsmöte - Stockholm City

Starttid: 
16 april, 2019 - 18:30
Sluttid: 
16 april, 2019 - 18:45
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Kungsgatan 2
Extrainsatt årsmöte i lokalavdelning Stockholm City.

Förslag till dagordning:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§ 4 Godkännande av dagordning

§ 5 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen

§ 6 Övriga frågor

§ 7 Mötet avslutas

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig