X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Extrainsatt årsmöte

Starttid: 
27 maj, 2020 - 17:15
Sluttid: 
27 maj, 2020 - 17:45
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
zoom
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
PÅ grund av världssituvationen har vi bestämt att hålla mötet online på zoom.

PÅ grund av världssituvationen har vi bestämt att hålla mötet online på zoom. Det är bland annat dags att välja in personer i styrelsen. 

Dagordning och länk kommer ut närmare inpå mötet.

Länk: https://his-se.zoom.us/j/61279476584

Dagordning:

Extrainsatt årsmöte i Unga Aktiesparares lokalavdelning i Skövde

Datum: 2020-05-27
Tid och plats:17.15 på Zoom
Närvarande:

§ 1 Mötets öppnande
Lokalavdelningens ordförande Rikard Kråklind hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet
Till mötesordförande valdes NN, till sekreterare valdes NN, till protokolljusterare valdes NN och till rösträknare valdes NN.

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Till lokalavdelningens ordinarie årsmöte ska medlemmar kallas senast två veckor före årsmötet via anslag på förbundet webbplats. Kallelsen godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes. (Alt: ändrades med följande tillägg)

§ 5 Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Årsmötet beslutade att styrelsen under 2016 ska bestå av x antal ledamöter.
(För det fall då det finns färre än tre valbara kandidater på plats kan styrelsen ges i uppdrag att tillsätta vakanser under hand.)

§ 6 Val av avdelningsordförande
Till avdelningsordförande valdes NN.

§ 7 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen
Till ledamöter valdes ……. och till suppleanter valdes……..

§ 8 Förslag från avdelningsstyrelsen
(Om sådana finns)

§ 9 Behandling av inkomna motioner
(Om sådana finns)

 

 

 

 

§ 10 Övriga frågor
 

§ 14 Nästa styrelsemöte
Bestäm datum för nästa styrelsemöte

§ 15 Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Du vet väl att du måste vara inloggad för att inte hamna på eventets reservlista? Logga in först för att ha så stor chans som möjligt att få en plats på alla event. Är du inloggad kan du även anmäla dig till medlemslåsta event!

Är du inte medlem? Du kommer hamna på vår reservlista och får gå på eventet i mån av plats, men våra medlemmar har förtur till alla event. Om du får plats eller inte kommer att meddelas av arrangören några/någon dag innan eventet. Vill du ha så stor chans som möjligt att få plats? Bli medlem i UA!

Anmäl mig

Lägg till i kalendern

 
1 Från 2 Slutförd

Integritetspolicyn finner ni här.

Kontaktpersoner: