X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Extrainsatt årsmöte

Starttid: 
12 juni, 2019 - 17:30
Sluttid: 
12 juni, 2019 - 18:30
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborgsrummet
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
Välkomna på årsmöte med UA Göteborg Öst. Anmälan är obligatorisk och eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 dagar före årsmötet.

Dagordning extrainsatt årsmöte UA Göteborg Öst 2019-06-12.

 

1§Öppnande av mötet

2§Fastställande av röstlängd vid mötet.

3§ Val av ordförande vid mötet

4§ Val av sekreterare vid mötet

5§ Val av protokolljusterare vid mötet

6§ Val av rösträknare vid mötet

7§ Fastställande av dagordningen

8§ Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

9§ Styrelsens verksamhetsberättelse

10§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11§ Bestämmande av antal ledamöter i lokalavdelningsstyrelsen

12§ Val av lokalavdelningsordförande

13§ Val av vice lokalavdelningsordförande

14§ Val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelsen

15§ Antagande av lokalavdelningsstadgar

16§ Val av valberedning

17§Val av revisor

18§ Förslag från lokalavdelningsstyrelsen

19§ Motioner

20§ Övriga frågor

21§ Mötets avslutande

Du vet väl att du måste vara inloggad för att inte hamna på eventets reservlista? Logga in först för att ha så stor chans som möjligt att få en plats på alla event. Är du inloggad kan du även anmäla dig till medlemslåsta event!

Är du inte medlem? Du kommer hamna på vår reservlista och får gå på eventet i mån av plats, men våra medlemmar har förtur till alla event. Om du får plats eller inte kommer att meddelas av arrangören några/någon dag innan eventet. Vill du ha så stor chans som möjligt att få plats? Bli medlem i UA!

Anmäl mig

Lägg till i kalendern

Integritetspolicyn finner ni här.

Kontaktpersoner: 

Robin Wikström

Robin Wikström
Mobil:  0706025188
Telefon:  0706025188

robin_wikstrom@hotmail.com