X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Extrainsatt årsmöte

Starttid: 
21 oktober, 2021 - 18:00
Sluttid: 
21 oktober, 2021 - 19:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Chalmers
Förväntade förkunskaper: 
Djupgående kunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
Inbjudan skickas snart via anmäld emailadress.

Dagordning:

 • val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet
 • fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • revisorsberättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • bestämmande av antalet styrelseledamöter, dock minst tre och maximalt nio
 • val av lokalavdelningsordförande
 • val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelsen
 • fråga om egen ekonomisk förvaltning eller överlåtelse till förbundet
 • bestämmande av om föreningen ska välja revisor eller inte
 • val av revisor om sådan ska utses
 • val av valberedning
 • förslag från lokalavdelningsstyrelsen
 • motioner
 • övriga frågor

Du vet väl att du måste vara inloggad för att inte hamna på eventets reservlista? Logga in först för att ha så stor chans som möjligt att få en plats på alla event. Är du inloggad kan du även anmäla dig till medlemslåsta event!

Är du inte medlem? Du kommer hamna på vår reservlista och får gå på eventet i mån av plats, men våra medlemmar har förtur till alla event. Om du får plats eller inte kommer att meddelas av arrangören några/någon dag innan eventet. Vill du ha så stor chans som möjligt att få plats? Bli medlem i UA!

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: