X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte UA Uddevalla

Starttid: 
24 februari, 2021 - 18:00
Sluttid: 
24 februari, 2021 - 20:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Zoom
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
UA Uddevalla bjuder in till 2021 års årsmöte - i digital upplaga.

Dagordning: 
Öppnande av årsmöte
Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Godkännande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020  
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Val av avdelningsordförande
Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen
Val av suppleanter
Val av valberedning
Val av kongressombud
Fråga om att överlåta ekonomiska förvaltningen till förbundet
Förslag från avdelningsstyrelsen
Behandling av inkomna motioner
Övriga frågor
Nästa styrelsemöte
Mötet avslutas

Länk skickas ut till anmäla via mail under förmiddagen 24/2
Motioner skickas på mail uddevalla@ungaaktiesparare.se senast 22/2.

Välkommna
/Styrelsen i UA Uddevalla 

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: