X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte UA Trollhättan

Starttid: 
20 januari, 2021 - 19:00
Sluttid: 
20 januari, 2021 - 20:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Zoom
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
Välkomna på årsmöte med UA Trollhättan den 20 Januari kl 19:00!

Anmälan är obligatorisk och eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 dagar före årsmötet. Mötet kommer att ske på Zoom, där medlemmar ur lokalavdelningens styrelse kommer att finnas på plats för att visa vart vi kommer att hålla till.

För länk till deltagande på årsmötet, Maila till trollhattan@ungaaktiesparare.se.


Dagordning: 

1§Öppnande av mötet

2§Fastställande av röstlängd vid mötet.

3§ Val av ordförande vid mötet

4§ Val av sekreterare vid mötet

5§ Val av protokolljusterare vid mötet

6§ Val av rösträknare vid mötet

7§ Fastställande av dagordningen

8§ Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

9§ Styrelsens verksamhetsberättelse

10§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11§ Bestämmande av antal ledamöter i lokalavdelningsstyrelsen

12§ Val av lokalavdelningsordförande

13§ Val av vice lokalavdelningsordförande

14§ Val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelsen

15§ Antagande av lokalavdelningsstadgar

16§ Val av valberedning 

17§Val av revisor

18§ Förslag från avdelningsstyrelsen

(Om sådana finns)

§19 Behandling av inkomna motioner

(Om sådana finns)

§20 Övriga frågor

§21 Nästa styrelsemöte

§22 Mötet avslutas

Varmt välkommen!

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: 

Jonas Erik Mether

Jonas Erik Mether
Mobil:  0765555583
Telefon:  0765555583

Jonas.mether@hotmail.com