X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte UA Södertörn

Starttid: 
12 februari, 2019 - 16:00
Sluttid: 
12 februari, 2019 - 17:30
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Kungsholmen, Lindhagensgatan 86, 112 18 Stockholm

Hej!

Välkommen till UA Södertörns årsmöte hos Skandiabanken!

Vi träffas kl 15:50 utanför Skandiabanken på kungsholmen för att gemensamt gå till vår bokade lokal. Efter årsmötet kommer vi att få en introduktion om Skandiabanken och träffa bl.a Cecilia Regnström, chef för Värdepappersavdelningen på Skandia.

Det kommer att bjudas på enklare tilltugg.

Med vänlig hälsning.

UA Södertörn

Datum: 2019-02-12

Plats: Skandiabanken Kungsholmen, Lindhagensgatan 86, 112 18 Stockholm

Tid: 16:00

 

Dagordning:

 

§ Mötets öppnande

§ Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet

§ Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

§ Godkännande av dagordning

§ Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§ Val av avdelningsordförande

§ Val av vice avdelningsordförande

§ Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen

§ Val av revisor

§ Val av valberedning

§ Förslag från avdelningsstyrelsen

§ Behandling av inkomna motioner

§ Övriga frågor

§ Mötet avslutas

 

Vid frågor kontakta Jakob Gegerfelt 0762360309 alternativt gegerfeltjakob@gmail.com

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig