X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte för UA Malmö

Starttid: 
21 januari, 2020 - 18:00
Sluttid: 
21 januari, 2020 - 20:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Hotel Duxiana, Mäster Johansgatan 1, 211 21 Malmö
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
Tisdagen 21 januari kl 18 är det dags för årsmöte för UA Malmö. Styrelsen för 2019 tackar för allt engagemang medlemmarna visat på våra aktiviteter och bjuder på fika i samband med årsmötet. Anmäl så vi vet hur många som kommer.

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Godkännande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 • Val av avdelningsordförande
 • Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen
 • Val av suppleanter
 • Val av valberedning
 • Val av kongressombud
 • Val av lekmannarevisor 
 • Fråga om ekonomisk förvaltning
 • Förslag från avdelningsstyrelsen
 • Behandling av inkomna motioner
 • Övriga frågor
 • Nästa styrelsemöte

Motioner skickas till malmo@ungaaktiesparare.se senast 17/1. 

Om du vill bli engagerad i styrelsen för UA Malmö hittar du allt du behöver veta om ansökan här, sista ansökningsdag är 10 januari. 

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: