X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte UA Linköping

Starttid: 
18 februari, 2020 - 17:30
Sluttid: 
18 februari, 2020 - 20:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Sal P18, C-huset, Campus Valla, Linköping
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
Varmt välkommen till lokalavdelningen UA Linköpings årsmöte 2020

Härmed är samtliga medlemmar inom UA Linköping varmt välkomna till årsmötet 2020. 

Dagordning:

 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet 

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

§ 4 Godkännande av dagordning 

§ 5 Revisorsberättelse

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter 

§ 9 Val av avdelningsordförande 

§ 10 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen 

§ 11 Beslut om att överlåta ekonomiska förvaltningen till förbundet under 2020

§ 12 Val av valberedning

§ 13  Val av kongressombud

§ 14  Förslag från avdelningsstyrelsen 

§ 15 Behandling av inkomna motioner 

§ 16 Övriga frågor 

§ 17 Nästa styrelsemöte 

§ 18 Mötet avslutas

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: 

Kristoffer Lindblom

Kristoffer Lindblom
Mobil:  0730940103
Telefon:  0730940103

linkoping@ungaaktiesparare.se