X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte i Växjö

Starttid: 
20 januari, 2020 - 18:30
Sluttid: 
20 januari, 2020 - 20:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Universitetsbiblioteket Växjö
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
Styrelsen i Unga Aktiesparare Växjö bjuder in till årsmöte.

Datum: 20e Januari 2020

Tid: 18:30 - 20:00

Några frågor inför årsmötet maila: Vaxjo@ungaaktiesparare.se

Mötets dagordning

§1 Mötets öppnande 

§2 Val av ordförande sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet

§3 Kallelsens godkännande

§4 Godkännande av dagordning

§5 Revisionsberättelse

§6 Verksamhetens berättelse för 2019

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§9 Val av avdelningsordförande

§10 Val av vice-ordförande

§11 Val av ledamöter i styrelsen. 

§12 Val av lekmannarevisor

§13 Fråga om egen ekonomisk förvaltning

§14 Val av valberedning

§15 Val av kongressombud

§16 Förslag från avdelningsstyrelsen

§17 Behandling av inkomna motioner

§18 Övriga frågor

§19 Nästa styrelsemöte

§20 Mötet avslutas

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig