X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte

Starttid: 
19 januari, 2022 - 19:00
Sluttid: 
19 januari, 2022 - 20:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Via Zoom
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.

Årsmöte för Unga aktiespararnas lokalavdelning Sundsvall. 

Nu har vi lagt 2021 bakom oss och det är dags att blicka framåt. Här med inbjuder vi till årsmöte för kommande verksamhetsår. Du är varmt välkommen till ett av föreningens höjdpunkter, nämligen det forum där du som medlem kan påverka hur vi i styrelsen ska arbeta kommande år.  

Dagordning för årsmötet är som följer: 

Mötets öppnande 

Val av: 

Mötesordförande 

Mötessekreterare 

Protokolljusterare 

Rösträknare vid mötet 

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Godkännande av dagordning 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter 

Val av avdelningsordförande 

Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen 

Förslag från avdelningsstyrelsen 

Behandling av inkomna motioner 

Övriga frågor 

 

Om ni vill skicka motioner till årsmötet eller bara komma i kontakt med oss i styrelsen så gör du det enklast via vår mail sundsvall@ungaaktiesparare.se. 

Du vet väl att du måste vara inloggad för att inte hamna på eventets reservlista? Logga in först för att ha så stor chans som möjligt att få en plats på alla event. Är du inloggad kan du även anmäla dig till medlemslåsta event!

Är du inte medlem? Du kommer hamna på vår reservlista och får gå på eventet i mån av plats, men våra medlemmar har förtur till alla event. Om du får plats eller inte kommer att meddelas av arrangören några/någon dag innan eventet. Vill du ha så stor chans som möjligt att få plats? Bli medlem i UA!

Anmäl mig

Lägg till i kalendern

 
1 Från 2 Slutförd

Integritetspolicyn finner ni här.

Kontaktpersoner: 

Emma Jonasson

Emma Jonasson
Mobil:  0706528581
Telefon:  0706528581

emma@jonacom.se