X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte 2021 UA Kungsbacka

Starttid: 
19 januari, 2021 - 18:30
Sluttid: 
19 januari, 2021 - 20:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Digitalt
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
Ta chansen att engagera dig inom Kungsbackas lokalavdelning i Unga Aktiesparare!

Härmed välkommnas alla medlemmar till Unga Aktiesparare Kungsbackas årsmöte 2021. 

Årsmötet har som uppgift att välja nya ledamöter, ordförande och vice ordförande inför 2021. Det finns också möjlighet för dig som är intresserad av ett engagemang inom Unga Aktiesparare att komma och ställa frågor. Vill du kandidera till styrelsen inom vår lokalavdelning inför 2021 så kan du ansöka genom att skicka en motivering till kungsbacka@ungaaktiesparare.se. Du kan även kontakta oss på vår lokalavdelnings egna sociala medier (Instagram @ungaaktiespararekba eller Facebook) gällande intresse att delta i styrelsen. Hör av dig senast 12e januari angående intresse att att kandidera till styrelsen. Alla medlemmar har varsin rösträtt under mötet, icke-medlemmar kan delta men har ingen rösträtt.

Information till dig som är intresserad av ett engagemang inom Unga Aktiesparare:

• Det som förväntas av dig som styrelseledamot i Unga Aktiesparare är en hög grad av professionalitet. Detta innebär bland annat att komma i tid till möten, förbereda dig väl och prioritera ditt uppdrag. Du har ett intresse för aktier, är driven och har ett stort engagemang i de uppdrag som du åtar dig. Uppdraget ställer stora krav på samarbetsförmåga och ambition.

• En del av styrelsearbetet handlar också om att träffa andra lokalavdelningar. Det sker under våra centrala arrangemang där aktiva från hela landet samlas för att prata ihop sig och ha roligt. Tycker du om att skriva finns möjligheten att delta i arbetet med Unga Aktiesparares egen medlemstidning, Stock Magazine och trivs du riktigt bra i förbundet kanske du vill ta steget att bli ansvarig för en region eller arbeta som förtroendevald i förbundsstyrelsen. Möjligheterna är många!

• Du kommer, om du blir vald, ges förtroende att vara en del av att utveckla och driva en organisation med drygt 200 aktiva. Arbetet som styrelseledamot kommer att vara utmanande, men det kommer samtidigt att vara utvecklande, spännande och roligt. Genom ditt engagemang kommer du ha möjlighet till att skaffa dig nya erfarenheter, knyta till dig viktiga kontakter och träffa likasinnade personer med ett stort intresse för aktier och sparande.

• För att lämna in en ansökan krävs det att du är en betalande medlem. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete, föreläsande och ideellt engagemang är meriterande, men inget krav. Unga Aktiesparare strävar efter en jämnare könsfördelning på både lokal och nationell nivå, därför ser vi gärna kvinnliga sökande till styrelsen. Däremot är alla välkomna att söka.

Låter det här som något för dig? Skriv en personlig motivering till varför du skulle passa som medlem i styrelsen och hur du kan bidra till att lokalavdelningen i Kungsbacka. Maila din ansökan med en motivering till: kungsbacka@ungaaktiesparare.se. Du kan också anmäla ditt intresse att medverka i styrelsen direkt på årsmötet.

Dagordning

· Mötets öppnande

 • Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Godkännande av dagordning
 • Revisorsberättelse
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 • Val av avdelningsordförande
 • Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen
 • Val av valberedning
 • Val av kongressombud
 • Lokalavdelning beslutar om att överlåta ekonomiska förvaltningen till förbundet
 • Förslag från avdelningsstyrelsen
 • Behandling av inkomna motioner
 • Övriga frågor
 • Nästa styrelsemöte
 • Avsluta möte
Anmäl mig

Lägg till i kalendern

 
1 Från 2 Slutförd

Integritetspolicyn finner ni här.

Kontaktpersoner: