X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Aktieträff med Sectra, Stockwik och Investor

Starttid: 
23 september, 2020 - 18:30
Sluttid: 
23 september, 2020 - 21:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Digitalt
Förväntade förkunskaper: 
Grundläggande kunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
I samarbete med Aktiespararna erbjuds chansen att träffa dessa intressanta bolag på distans.

LÄNK: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTVhMzM5ZDEtNWY1ZS00N2MwLWJhNTAtNGEwZGRhZWU4MmYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a9809cf-0bcb-413a-838a-09ecc40cc9e8%22%2c%22Oid%22%3a%22e28c0fc6-37a3-4b6f-b58c-19c14a5e80bb%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


Sectra erbjuder lösningar för medicinsk bildhantering och cybersäkerhet. Produkterna och tjänsterna bidrar till bättre vård för miljontals patienter över hela världen och ökar cybersäkerheten i viktiga samhällsfunktioner. På så vis bidrar bolaget till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm (STO: SECT B). För mer information besök https://investor.sectra.com. 

Företaget presenteras av Helena Pettersson, Chief Investor Relations Officer 

Stockwik är ett investmentbolag. Affärsidén är att driva en långsiktig verksamhet där bolagen förvärvas med intentionen att behålla dem även på lång sikt. Idag investerar bolaget primärt i en portfölj av kvalitetsbolag. Inom bolaget finns en kompetens i form av affärsnätverk, bemanning och lång erfarenhet inom arbetsområdet. Bolagets huvudkontor ligger i Täby. Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.

 

Investor. 102 år av framgångsrikt företagsbyggande. Investors affärsfilosofi har varit densamma sedan företagets bildande 1916 – att investera i företag och aktivt bidra som en ledande ägare till företagens långsiktiga framgång. Under årens lopp har vi stadigt utvecklats i takt med högkonjunkturer, depressioner och lågkonjunkturer, med globalisering och med ständigt föränderliga kapitalmarknader, allt för att fånga nya möjligheter och skapa värde. Vi har investerat i bolag inom nya attraktiva marknader och branscher men även avyttrat bolag längs vägen och utvecklingsviljan sedan 1916 har skett på basen av den bibehållna affärsfilosofin. https://www.investorab.com/sv/

Du vet väl att du måste vara inloggad för att inte hamna på eventets reservlista? Logga in först för att ha så stor chans som möjligt att få en plats på alla event. Är du inloggad kan du även anmäla dig till medlemslåsta event!

Är du inte medlem? Du kommer hamna på vår reservlista och får gå på eventet i mån av plats, men våra medlemmar har förtur till alla event. Om du får plats eller inte kommer att meddelas av arrangören några/någon dag innan eventet. Vill du ha så stor chans som möjligt att få plats? Bli medlem i UA!

Kontaktpersoner: