Aktiviteter

Lokala aktiviteter

2021-01-27 | Alingsås Exklusivt för medlemmar
Ta chansen att engagera dig inom Alingsås lokalavdelning i Unga Aktiesparare!
2021-01-27 | Kalmar Öppet event
Välkommen att engagera dig inom UA Kalmars lokalavdelning!
2021-01-27 | Uppsala Öppet event
Ta chansen att engagera dig inom Unga Aktiesparare! Lokalavdelningen i Uppsala söker nya styrelsemedlemmar och vill därför bjuda in till ett öppet styrelsemöte för att berätta om vad det innebär att engagera sig i Unga Aktiesparare!
2021-01-27 | Visby Öppet event
Den 27 januari är det dags för Unga Aktiesparare Visby att ha årsmöte.
2021-01-27 | Trollhättan/Lysekil/Uddevalla/Vänersborg Exklusivt för medlemmar
Bolagsanalys: SAAB, Castellum och Balder
2021-01-28 | Jönköping Exklusivt för medlemmar
Lyssna och var med på en casekväll med Unga Aktiesparare Jönköping. Vi i styrelsen bjuder in till en digital aktiefika, där du kan vara med och prata eller lyssna på andra. Vi kommer gå igenom några aktiebolag och vad vi tror om dem. Ni får också höra våra värsta affärer.
2021-01-28 | Solna/Sundbyberg Öppet event
Härmed välkomnas alla medlemmar till Unga Aktiesparare Solna/Sundbybergs årsmöte 2021
2021-01-30 | Kungälv Öppet event
Välkomna på årsmöte för UA Kungälv 2021.
2021-01-30 | Alingsås Exklusivt för medlemmar
Ta chansen att vinna ett fint pris samt hedern över att ha varit med på UA Alingsås första aktiequiz!
2021-01-31 | Stockholm Syd Exklusivt för medlemmar
Att vara ideellt engagerad inom Unga Aktiesparare är en spännande roll där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom ledarskap, organisationsförmåga, marknadsföring och försäljning samtidigt som du får en god inblick i hur ett nationellt förbund med över 9 000 medlemmar fungerar. Arbetet bedrivs i samarbete med regionchefer och personal vid förbundets kansli.

Utvalda aktiviteter

2021-01-31 | Halmstad Exklusivt för medlemmar
Häng med på Tour de Halmstad för massa lärande om börsen och aktier!
2021-02-01 | Lidingö Exklusivt för medlemmar
En utbildning för den som vill lära sig göra avancerade aktieanalyser i programmeringsspråket R från grunden. Del 1/2
2021-02-03 | Uppsala Exklusivt för medlemmar
Ta chansen att engagera dig inom Unga Aktiesparare!
2021-02-03 | Lidingö Exklusivt för medlemmar
En utbildning för den som vill lära sig göra avancerade aktieanalyser i programmeringsspråket R från grunden. Del 2/2
2021-02-09 | Ystad Öppet event
Unga Aktiesparare Ystad/Simrishamn bjuder in till digitalt årsmöte! Dagordning • Mötets öppnande • Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande • Godkännande av dagordning • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen • Bestämmande av antalet styrelseledamöter • Val av avdelningsordförande • Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen • Val av suppleanter • Val av valberedning • Val av kongressombud • Fråga om att överlåta ekonomiska förvaltningen till förbundet • Förslag från avdelningsstyrelsen • Behandling av inkomna motioner • Övriga frågor • Nästa styrelsemöte • Mötet avslutas Årsmötet kommer att hållas digitalt, länk skickas ut till anmälda (via mail) en stund innan årsmötet börjar. Motioner skickas till regionsyd@ungaaktiesparare.se senast 2021-01-20, märkta "Motion - Ystad/Simrishamn".
2021-02-16 | Digital, | Lidköping Öppet event
Få chansen att delta i ett digitalt företagsbesök i samarbete med Götenehus, ett börsnoterat fastighetsbolag nära Lidköping!