Villkor för medlemskap

Villkor för medlemskap hos Unga Aktiesparare.

För Unga Aktiesparares medlemmar gäller följande medlemsvillkor:
Medlemskapet börjar gälla från den dagen då din betalning för medlemskapet registreras hos oss. Du får information om inloggningsuppgifter via den mejl du valt att registrera. Samt att ett brev skickas till den postadress du angivit vid registrering.

Medlemskapet enligt detta avtal gäller, om parterna inte kommit överens om annat, under en tid av ett (1) år från den dagen betalningen registrerat hos oss. 30 dagar före medlemskapets slut får medlemmen en påminnelse om att medlemskapet löper ut, via jel smat brev. Förlängs inte medlemskapet kommer det automatiskt att upphöra. Unga Aktiesparare har rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet.

 

Ångerrätt 
Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ditt köp inom 14 kalenderdagar (minst 7 arbetsdagar).  I sådant fall måste du meddela oss antingen muntligen eller skriftligen. Vill du utnyttja din ångerrätt kontaktar du oss på följande adress: Unga Aktiesparare Sveavägen 151, 113 89 Stockholm. Ångerfristen börjar löpa den dag avtalet ingås. Om du loggar in på “mina sidor” under ångerfristen så gäller inte längre ångerrätten.

 

Klagomål
Om du har klagomål ska du vända dig till: Unga Aktiesparare Sturegatan 15, 114 36 Stockholm

Telefon: 08-30 00 35

Mailadress: info@ungaaktiesparare.se