För skolor

Unga Aktiesparares arbete för att belysa vikten av privatekonomi, sparande och aktier på skolor i Sverige

Unga Aktiesparare Gymnasieprofil

Från och med höstterminen 2021 finns det möjligheten för gymnasieungdomar att välja en skola med Unga Aktiesparares gymnasieprofil. Detta är vi väldigt stolta över. Med gymnasieprofilen vill vi utbilda unga i privatekonomi och sparande, och därmed också öka det ekonomiska självförtroendet bland densamma grupp.

Även om det ännu är en nytillkommen valmöjlighet, och att det endast är ett fåtal skolor som har denna profil, så ser vi en stor fördel i att kunna erbjuda gymnasieelever den ekonomiska kunskap som krävs för att känna ekonomisk trygghet.

I dagsläget finns gymnasieprofilen främst närvarande i kurserna Samhällskunskap 1b och Aktiekunskap, men Unga Aktiesparare finns även till förfogande för elevernas Gymnasiearbete. Vidare hoppas vi kunna utveckla detta och finnas i fler kurser.

För mer information
Kontakta: Verksamhetschef Frida Olander
Mail: frida.olander@ungaaktiesparare.se

Ung Privatekonomi

Vi på Unga Aktiesparare är väldigt stolta över att ha möjlighet att driva utbildningsprojektet Ung Privatekonomi, en av Sveriges viktigaste ungdomssatsningar. Inspiration, enkelhet och öppenhet speglar Ung Privatekonomis inställning och arbete då de åker land och rike runt för att undervisa i privatekonomi och sparande för Sveriges gymnasielever.

Varje läsår besöker projektets informatörer skolor för att sprida entusiasm och kunskap, allt för att ge eleverna förutsättningar att ta kontroll över sin privatekonomi och sitt sparande. Vi kan med stolthet berätta att projektet är kostnadsfritt och oberoende för både elever och lärare. Under läsåret 2017/2018 träffade vi inte mindre än 28 915 elever på skolor runt om i landet. Elever från alla olika program har fått ta del av en timmes lång föreläsning och dessutom gått därifrån med läroboken ”Ung Privatekonomi – En bok om hur du får råd med dina drömmar”.

Är du intresserad av att Ung Privatekonomi ska komma till din gymnasieskola och föreläsa, eller vill du själv bli informatör? Läs mer på www.ungprivatekonomi.se om hur det fungerar. 

För mer information
Kontakta: Verksamhetschef UP Herman Strandh
Mail: herman.strandh@ungprivatekonomi.se