Regionchefer

Har du frågor eller funderingar du vill ta upp med Unga Aktiesparares regionchefer? Hör av dig till oss!

 

Region Nord

 

 

Regionchef

André Netzén Örn
regionnord@ungaaktiesparare.se

 

 

 

 

 

Vice Regionchef

Stefan Svedberg

regionnord@ungaaktiesparare.se

 

 

Region Mitt

 

Regionchef

Ania Johansson
regionmitt@ungaaktiesparare.se

 

 

 

 

 

Vice regionchef

Oskar Age

regionmitt@ungaaktiesparare.se

 

 

Region Väst

 

 

Regionchef

Rasmus Widell
Telefon: 073-065 65 17
Widell.rasmus@gmail.com

 

 

 

 

 

Vice regionchef

Johan Weilenmann
Telefon: 076-111 45 42

johan.weilenmann@gmail.com
 

 

 

Region Öst

 

Regionchef

Victor Hansen

regionost@ungaaktiesparare.se

 

 

 

Vice regionchef

Olof Andersson
Telefon: 
 

 

Region Syd

 

Regionchef

Petter Vincze Nord
Telefon: 070-736 92 66
petter@vincze.se

 

 

 

    

Vice regionchef

Henrik Johansson

regionsyd@ungaaktiesparare.se