Regionchefer

Har du frågor eller funderingar du vill ta upp med Unga Aktiesparares regionchefer? Hör av dig till oss!

 

Region Nord

 

Regionchef

Jonas Eriksson
Telefon: 070-288 82 14
regionnord@ungaaktiesparare.se

 

 

 

Vice Regionchef

Stina Larsson
Telefon: 072-514 46 21
stiinalarsson@hotmail.se

 

 

Region Mitt

 

Regionchef

Paul Nissan
Telefon: 076-260 95 95
regionmitt@ungaaktiesparare.se

 

 

 

Vice regionchef

Oscar Forsslund
Telefon: 072-528 50 42
oscar.forsslund@hotmail.com

 

 

Region Väst

 

Regionchef

Rasmus Widell
Telefon: 073-065 65 17
Widell.rasmus@gmail.com

 

 

 

Vice regionchef

Johan Weilenmann
Telefon: 076-111 45 42

johan.weilenmann@gmail.com
 

 

 

Region Öst

 

Regionchef

Victor Hansen
Telefon: 073-595 76 68

regionost@ungaaktiesparare.se

 

 

 

Vice regionchef

Olof Andersson
Telefon: 
 

 

Region Syd

 

Regionchef

Petter Vincze Nord
Telefon: 070-736 92 66
petter@vincze.se

 

 

 

Vice regionchef

Lisa Lundbäck
Telefon: 076-632 74 22
almalisalundback@gmail.com