Få råd med dina drömmar

Boken "Få råd med dina drömmar" är Ung Privatekonomis egen lärobok. Boken är framtagen tillsammans med lärare i samhällskunskap, företagsekonomi och aktiekunskap.

 

 

Boken är uppdelad i två delar. Del 1 tar ett brett grepp om privatekonomi och behandlar ämnena planering av ekonomin, lån och sparande. Del 2 går in djupare på sparande i aktier och fonder och tar upp aktier och aktieanalys, fonder och pensionen. 

 

Detta gör att den både kan användas som en enkel introduktion till ämnet privatekonomi, men samtidigt ge en fördjupning i aktie- och fondsparande. En indelning i fristående kapitel gör att läsaren lätt kan välja vilket innehåll han eller hon vill ta del av – man behöver inte läsa från pärm till pärm för att förstå. 

 

Boken är skriven för målgruppen gymnasieelever men vi vågar påstå att alla oavsett ålder har nytta av att läsa Ung Privatekonomi – Få råd med dina drömmar. Faktainnehåll varvas med verkliga exempel och varje kapitel avslutas med frågor. 

Läs boken digitalt här