Nordiska storbolag

Nordic Large Cap – En fullständig lista med verksamhetsbeskrivning

 

AKK ~ AAK är en världsledande leverantör av vegetabiliska oljor och fetter. Dessa oljor och fetter används inom många branscher, däribland bageri, mejeri, barnmat, konfektyr, kosmetik och foodservice. Produktutvecklingen sker i nära samarbete med kunderna och hållbarhet är ett centraliserat begrepp inom företaget. AAK har 20 olika produktionsanläggningar och en försäljning i över 100 länder.

 

ABB ~ ABB är en världsledande tillverkare inom kraft- och automationsteknik. ABB utvecklar innovativ teknik som dessutom minimerar miljöpåverkan. ABB bedriver sin verksamhet i över 100 länder och levererar över 1 miljon produkter om dagen. Bolagets största marknad är Europa som står för knappt 40 procent av den totala omsättningen.

 

Addtech ~ Addtech erbjuder högteknologiska produkter och lösningar till framför allt  tillverkande industri och och kunder inom infrastruktur. Addtech består av drygt 130 dotterbolagen och har sin verksamhet i 20 länder. Största marknaden för Addtech är norden. Genom att vara en kompetent samarbetspartner för både kunder och tillverkare tillför Addtech både tekniskt och ekonomiskt mervärde för sina dotterbolag.

 

ÅF Pöyry ~ ÅF Pöyry är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom tre sektorer: energi, industri och infrastruktur. Dessa sektorer har delats in i fem divisioner: infrastruktur, industriella och digitala lösningar, processindustri, energi och ledningsrådgivning. ÅF har ett stort fokus på att skapa hållbara lösningar genom att förena människor och teknik. ÅF har kontor i drygt 30 länder och 2018 genomförde bolaget projekt i 105 länder.

 

Alfa Laval ~ Alfa Laval är en global leverantör av värdeöverföring, separering och flödeshantering. Alfa Lavals produkter används bland annat vid framställning av livsmedel, läkemedels- och kroppsvårdsprodukter, olja- och gasutvinning, bearbetning och transport samt utvinning av olja och gas till havs. Alfa Laval lanserar 25-30 nya produkter om året och företagets produkter säljs i över 100 länder.

 

Autoliv ~ Autoliv är världens största tillverkar av produkter för bilsäkerhet så som säkerhetsbälten, krockkuddar och rattar. Företaget jobbar för att rädda fler liv och förhindra allvarliga skador i trafiken. Autoliv hade 2018 en marknadsandel på ungefär 40 procent och företaget hade vid den a tid sin verksamhet i 27 olika länder.

 

ALK-Abelló ~ ALK-Abelló är en världsledande läkemedelsföretag som fokuserar på diagnostik, förebyggande och behandling av allergi. Företaget syftar till att förbättra livskvalitéten genom att behandla allergins symptom och även den underliggande orsaken. 2018 hade bolaget 8 produktionsanläggningar och en marknadsandel på ungefär knappt 40 procent.

 

Alm. Brand ~ Alm. Brand är en dansk finansiell koncern verksam inom bank, försäkring, liv- och pensionsförsäkring samt investeringsverksamhet.

 

Ahlstrom-Munksjö ~ Ahlstrom-Munksjö är ett internationellt företag som tillverkar specialpapper som utgör en central påverkan inom design och tillverkningsprocesser. Några av företagets produkter är dekorpapper, elektrotekniskt papper, grafiska- och industriella papper, matförpackningar och mellanläggspapper.

 

Ambu ~ Ambu utvecklar produkter för hälsovård och träning. Bolagets expertis centraliseras till visualisering, anestesi, patientövervakning och diagnostik. Företaget arbetar för att innovera produkter som optimera arbetsflöde, reducera kostnader och förbättra vårdresultat för sina kunder.

 

Amer Sports ~ Amer sports är ett finländskt sportutrustningsföretag med några välkända varumärken så som Salomon, Wilson och Peak Performance. Företagets totala portfölj består av 13 olika varumärken som sträcker sig från utomhus- utrustning och klädsel till bollsporter till konditionsträning.

 

Arion Banki ~ Arion Banki bedriver bankverksamhet och erbjuder både privat- och företagskunder finansiella tjänster inriktade mot lån, sparande och pension. Företaget är den ledande banken i island och levererar produkter och tjänster utformade för den isländska marknaden och befolkningen.

 

Arjo ~ Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. 2019 består produktportföljen av sjukvårdssängar, golv- och taklyftar, desinfektionslösningar, hygienprodukter och kompressionslösningar. Utöver dessa produkter erbjuds service samt utbildning. Störst verksamhet finns inom Europa och Nordamerika.

 

Assa Abloy ~ Assa Abloy är en global leverantör av lås- och dörrlösningar. Produktutbudet omfattar mekaniska lås- och låssystem, entréautomatik, elektromekaniska och elektroniska lås samt säkerhetsdörrar och beslag. Assa Abloy finns representerat i alla globala regioner med störst verksamhet inom Europa, Nordamerika och Australien.

 

Atlas Copco ~ Atlas Copco är ett internationellt verkstadsbolag. Bolaget tillhandahåller produkter för kompressorteknik, gruv- och bergbrytningsteknik, industriteknik och bygg- och anläggningsteknik. Företaget tillverkar och levererar främst kompressorer, vakumlösningar och luftbehandlingssystem av olika slag. Bolaget har störst verksamhet inom Europa, Nordamerika och USA.

 

Atrium Ljungberg ~ Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Bolaget fokuserar på att utveckla stadsmiljöer för kontor, handel, bostäder, kultur, service och utbildning. Verksamheten är koncentrerad till tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

 

Attendo ~ Attendo är verksamma inom vård och omsorg. Bolaget erbjuder tjänster relaterade till äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård. År 2019 bedriver företaget verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Attendo samarbetar med kommuner så kommuner kan fokusera på andra prioriterade områden.

 

Axfood ~ Axfood bedriver verksamhet inom dagligvaruhandeln inom svensk detalj- och partihandel med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, Mat.se och Middagsfrid. Axfood är också delägare av Eurocash, Urban Deli och Apohem. Idag står den svenska marknaden för majoriteten av försäljningen. Företaget samarbetar med leverantörer för att tillhandahålla egna varor som 2019 stod för drygt 28 procent av de varor som sålts hos butikskedjorna.

 

Avanza Bank Holding ~ Avanza Bank Holding är moderbolag inom Avanzakoncernen och den operativa verksamheten drivs genom bolagen Avanza Bank AB, Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, Avanza Fonder AB och Placera Media Stockholm AB. Tjänsterna som levereras inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton, samt diverse pensions- och låneerbjudanden.

 

AstraZeneca ~ AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsföretag med fokus på innovativ forskning och excellens inom utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden: andningsvägar, kardiovaskulära, metabola och njursjukdomar och cancer. Företaget bedriver också forskning inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamma i över 100 länder och samtliga globala regioner.

 

Beijer Ref ~ Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern. Bolaget erbjuder lösningar inom kyla och klimatreglering med en försäljning på global nivå som återfinns främst inom Business o Business. Beijer Ref är en kylgrossist som 2019 fanns representerad i 32 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

 

Betsson ~ Betsson äger och förvaltar bolag som bedriver spelverksamhet över internet. Betsson äger ett antal bolag som erbjuder spel både via samarbeten med partners och egna internetsajter. Spelutbudet omfattar Sportsbetting, Casinospel, lotter, bingo, poker och underhållningsspel och riktar sig till kunder i Europa. Spelen drivs av dotterbolag på Malta och i Gibraltar.

 

BillerudKorsnäs ~ BillerudKorsnäs tillverkar fiberbaserade förpackningsmaterial. Visionen är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar kundernas egna produkter. BillerudKorsnäs har en ledande position inom ett flertal produktsegment som används både för konsumentförpackningar och för industriellt bruk. Bolaget bedriver en global verksamhet där Europa är den största marknaden.

 

Boliden ~ Boliden är ett metallföretag vars verksamhet omfattar prospektering, gruvor, smältverk, raffinering och metallåtervinning. Boliden driver verksamhet främst inom Norden men är utspridda på global nivå. Verksamheten är i huvudsak inriktad mot förädling av koppar, zink och nickel. Andra metaller som utvinns och framställs är bland annat bly, guld och silver. Boliden har fem smältverk.

 

Bonava ~ Bonava är en bostadsutvecklare i norra Europa. Bolaget utvecklar och säljer hållbara bostäder för konsumenter och investerare via egna ingenjörer, arkitekter och designers. Företaget avser att vara delaktiga i hela värdekedjan, från förvärv av mark till försäljning, produktion och kundservice.

 

Bravida Holding ~ Bravida är en totalleverantörer av tekniska installations- och servicetjänster för byggnader och anläggningar i Norden. Företagets erbjudande omfattar specialistkompetens och helhetslösningar inom el, värme, sanitet och ventilation och verksamheten omfattar hela installationsprocessen från rådgivning och projektering till installation och service. Utöver innehar även Bravida specialistkompetens inom brandskydd, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift.

 

Carlsberg ~ Carlsberg bedriver utveckling och tillverkning samt försäljning och marknadsföring inom Europa och Asien. Produktutbudet omfattar maltdrycker, mineralvatten, läsk och cider. Bolagets produkter marknadsförs huvudsakligen under varumärkena Carlsberg Pilsner, Tuborg, Falcon, Pripps, Pepsi och Ramlösa.

 

Castellum ~ Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av lokaler för kontor, butik, lager/logistik, samhällsfastigheter och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Bolaget har som mål att vara en långsiktig aktör främst inom diverse tillväxtregioner runtom i Sverige, men även på nordisk nivå.

 

Cargotec ~ Cargotec bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av fordon och annan utrustning för lasthantering och annan materialhantering samt materialtransport. Bolaget bedriver även serviceverksamhet avseende sådan utrustning, liksom att utöva koncerngemensamma funktioner för koncernbolag.

 

Chr. Hansen Holding ~ Bolaget utvecklar inom området biovetenskap naturliga och miljövänliga lösningar för livsmedels-, närings-, läkemedels- och jordbruksindustrin. Bolaget utvecklar och producerar enzymer, probiotika och naturliga färger för en mängd olika livsmedel, konfekt, drycker, kosttillskott och djurfoder.

 

Coloplast ~ Coloplast utvecklar produkter och tjänster för att göra livet lättare för människor över hela världen med djupt personliga och privata medicinska tillstånd. Dessa tillstånd är ofta förknippade med trauma och tabu. Främst erbjuder bolaget stomier urin- och tarmprodukter och kirurgiska urologiprodukter. Coloplast levererar sina produkter till sjukhus, institutioner, grossister och detaljister samt distribuerar direkt till konsumenterna.

 

Citycon ~ Citycon är ett investmentföretag som investerar i fastigheter och specialiserar sig på detaljhandelområden. Bolaget är ledande ägare, förvaltare och utvecklare av shopping centrum i Norden. Citycon är den största shopping center ägaren i Finland och bland marknadsledarna i Norge, Sverige, Estland och man har etablerat ett fotfäste i Danmark.

 

Danske Bank ~ Danske Bank Group är en nordisk finanskoncern verksamma inom lån, finansiering, försäkring och pension, leasingtjänster, fastighetsförmedling, kapitalförvaltning och andra banktjänster. Bolaget har över 4 miljoner privat- och företagskunder och ett stort antal kunder inom offentlig sektor och institutionella organisationer. Bolagets huvudmarknader är Danmark, Finland, Norge och Sverige.

 

Demant ~ William Demant Holding utvecklar och säljer hjälpmedel för hörselskadade samt utrustning för diagnostik av hörselnedsättningar. Gruppen är verksamma inom hörselapparater, hörselimplantat, diagnosinstrument samt personkommunikation. Bolagets produkter säljs internationellt hos olika återförsäljare i över 130 länder.

 

DFDS ~ DFDS är ett fraktbolag som erbjuder tjänster inom logistik och frakt i Nordsjön, Östersjön och Medelhavet. Bolaget erbjuder även passagerare resor med färjor främst i Nordeuropa men även en liten del i Västeuropa samt Tyskland.

 

DNA ~ DNA är Finlands största telekommunikationsföretag. Företaget säljer anslutningar inom ip-telefoni, datakommunikation, Internet, digital-tv och mobiltelefoni till privatpersoner, företag och organisationer.

 

Dometic Group ~ Dometic tillverkar och säljer luftkonditioneringssystem, spisar, varmvattenberedare, ugnar och portabla kylboxar. Bolagets produkter används främst för husvagnar, husbilar, lastbilar, personbilar och arbetsbåtar. Bolaget har tillverkning och försäljning globalt över hela världen.

 

Drilling Company of 1972 ~ Drilling Company of 1972 är ett bolag verksamma inom borrbranschen. Företaget stödjer global olje- och gasproduktion genom att tillhandahålla högeffektiv borrning till olje- och gasbolag runt om i världen

 

DSV ~ DSV erbjuder tjänster inom transport och logistik med kontor och anläggningar i fler än 75 länder på sex kontinenter. Verksamheten är uppdelad i divisionerna landtransport, båt & flyg samt transportlösningar.

 

Elekta ~ Elekta är ett globalt medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Bolagets kunder är onkologer, radioterapeuter och neurokirurger på sjukhus över hela världen. Produkterna är inriktade på planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi samt övriga mjukvarusystem syftar till att höja effektiviteten i cancervården.

 

Elisa ~ Elisa erbjuder telekommunikationsservice för snabb, effektiv och säker kommunikation. Företaget har cirka 2,8 miljoner privatkunder, företagskunder och kunder inom den offentliga sektorn. 2017 påbörjade företaget utvecklingen och uppbyggnaden av deras 5G-nätverk.

 

Electrolux ~ Electrolux är en ledande global tillverkare av hushållsmaskiner. Verksamheten har en försäljning i över 150 länder inom samtliga globala regioner. Företagets produktutbud består bland annat av kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar. Bolaget grundades ursprungligen 1919 genom en sammanslagning av Elektromekaniska AB och AB Lux.

 

Epiroc ~ Epiroc är ett industribolag som bedriver utveckling, försäljning och service av gruv- och bergbrytningsutrustning samt hydrauliska tillbehör. Produkter och tjänster som bolaget tillhandahåller inkluderar borriggar, aggregat, anläggningsutrustningar, samt lastmaskiner och ventilationssystem. Utöver erbjuds förbrukningsvaror, reservdelar samt service och support.

 

Ericsson ~ Ericsson är en av världens ledande tillverkare av utrustning för att bygga nätverk för telekommunikation. 2019 hade man ungefär 40 procent av marknadsandelarna. Ericsson är ett globalt företag med verksamhet i över 180 länder. Bolaget säljer mjukvara och IT-infrastrukturlösningar för mobil, bredband och molntjänster med tillhörande tekniska tjänster.

 

Essity ~ Essity är ett hygien- och hälsobolag. Företagets produkter finns på en global nivå med Europa som den största marknaden. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene. Produktutbudet består av toalett- och hushållspapper, servetter, handdesinfektion samt avtorkningsprodukter och sensorteknik.

 

Evolution Gaming Group ~ Evolution Gaming Group är en Business to Business leverantör inom livecasino. Livecasino utförs i realtid och spelen streamas via bolagets plattform till spelarnas enheter. Bolagets portfölj består bland annat av livespel inom roulette, blackjack och poker. Användarna befinner sig främst i Norden, Baltikum och Europa.

 

Fabege ~ Fabege är ett fastighetsbolag med inriktning mot fastighetsutveckling och uthyrning av kontorslokaler. Bolagets verksamhet är koncentrerad till Stockholmsregionen mot Arenastaden, Haga Norra, Solna Business Park, Stockholms innerstad, Hammarby Sjöstad och Flemingsberg. Verksamheten styrs utifrån dem tre affärsområdena förvaltning, transaktion och förädling.

 

Finnair ~ Finnair är ett finländskt flygbolag specialiserat på att flyga mellan Europa och Asien. Företaget har flygturer till 20 destinationer i Asien, åtta destinationer i Amerika och mer än 100 destinationer i Europa. Bland dessa destinationer inkluderas resmål för såväl affärsresenärer som fritidsresenärer.

 

FLSmidth & Co ~ FLSmidth & Co är en tillverkare och leverantör av utrustning, reservdelar och kringtjänster till cement- och mineralindustrin. Bolaget är verksamma i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Australien och Asien.

 

Fenix Outdoor International ~ Fenix Outdoor International är en internationellt verksam koncern inriktad på produkter för natur- och friluftsliv. Verksamheten utvecklar, marknadsför och säljer utrustning för friluftsliv och fritid genom de egna varumärkena Fjällräven, Tierra, Primus Hanwag och Brunton. Företaget äger även bland annat butikskedjan Naturkompaniet.

 

Fortum ~ Fortum är ett energiföretag som har sin kärnverksamhet i 10 länder och levererar elektricitet och värme. Fortum utvecklar och erbjuder sina kunder lösningar inom el, värme, kyla, återvinning och avfallshantering. Företaget tillhandahåller även tjänster för andra företag i energibranschen.

 

Fiskars ~ Fiskars producerar produkter som används för trädgårdsarbete och matlagning. Produktutbudet består bland annat av kvastar, yxor, planteringsredskap, snöskyfflar, häcksaxar, köksredskap, knivar, pannor och grytor.

 

G4S ~ G4S är en global leverantör av säkerhetslösningar och har försäljning i över 90 länder. Bolaget erbjuder säkerhetsrelaterade tjänster inom en rad olika sektorer. Företaget erbjuder kontantlösningar i 44 länder, som upprätthåller antingen nummer ett eller nummer två, på 41 av dessa marknader.

 

Genmab ~ Genmab är ett bioteknikbolag som är specialiserade i att utveckla antikroppsbaserad teknik för behandling av cancer samt infektionssjukdomar. Bolagets huvudsakliga tekniska plattformar är den egenutvecklade UniBody-teknologin, den licensierade HuMAb-Mouse, HexaBody-teknologin och DuoBody-teknologin.

 

Getinge ~ Getinge är ett globalt medicinteknikföretag verksamt inom kirurgi, intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. De största marknaderna är Västeuropa och Nordamerika och den största kundgruppen är sjukhus och farmaceutiska industrin. Bolagets lösningar används exempelvis för infektionskontroll, operationssalar och patienthantering.

 

GN Store Nord ~ GN Store Nord tillverkar och säljer headset, hörapparater och instrument för audiologisk diagnostik. Bolagets headset säljs under varumärket Jabra och hörapparaterna marknadsförs under varumärkena ReSound, Beltone och Interton.

 

Hemfosa Fastigheter ~ Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag som är verksamma inom långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheter samt förvärv och försäljning av fastigheter. Företagets fastigheter finns främst inom den nordiska marknaden

 och den största delen av fastighetsbeståndet utgörs av samhällsfastigheter.

 

Hexagon ~ Hexagon är en global leverantör av informationsteknologi. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. Hexagon är verksamma i över 40 länder.

 

Hennes & Mauritz ~ Hennes & Mauritz är en detaljhandelskedja. Koncernen inkluderar H&M, H&M Home, Cos, Monki, Weekday, Cheap Monday och & Other Stories. H&M har verksamhet i alla globala regioner och Tyskland, Sverige, Frankrike, Storbritannien och USA är deras största marknader.

 

Holmen ~ Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar och säljer tryckpapper, kartong och trävaror samt bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Verksamheten är indelad i fem affärssegment: Iggesund Paperboard, Holmen Paper, Holmen Timber, Holmen Skog och Holmen Energi.

 

Hexpol ~ Hexpol är en global aktör specialiserad inom polymerlösningar. Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, energi-, olje- och gassektorn, tillverkare av medicinteknik samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden: Hexpol Compounding och Hexpol Engineered Products.

 

Hufvudstaden ~ Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar kontors- och butikslokaler främst lokaliserade i centrala Stockholm och Göteborg. Kunderna återfinns inom bank och finans, juridik, management, IT samt media. Under koncernen går varumärken som Nordiska Kompaniet, Bibliotekstan samt Femman.

 

Huhtamaki ~ Huhtamaki är ett finländskt paketeringsföretag som fokuserar på pappers-, plast-, film- och kompositfiberförpackningar för mat och dryck. Företaget är verksamma i över 30 länder.

 

Husqvarna ~ Husqvarna är en global tillverkare av utomhusprodukter. Produktsortimentet innehåller skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Koncernen är även verksamma inom trädgårdsbevattning och inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah.

 

ICA Gruppen ~ Verksamheten inom ICA Gruppen är indelad i sex segment; ICA Sverige, Rimi Baltic, ICA Banken, ICA Fastigheter, Apoteket Hjärtat och Hemtex. ICA Banken erbjuder ett utbud av banktjänster för privatpersoner. ICA Fastigheter som främst äger och förvaltar fastigheter. Dagligvaruverksamheten återfinns på den Nordiska och Baltiska marknaden.

 

Indutrade ~ Indutrade är en industrikoncernen som förvärvar lönsamma bolag. Koncernen består av drygt 200 dotterbolag. Företaget marknadsför och säljer industriella komponenter, system och tillhörande tjänster.

 

Industrivärden ~ Industrivärden är ett investmentbolag som är storägare i bolag inom sektorerna telekom, industri, finans och fordonsindustrin. Företagets investeringsstrategi är att gå in som långsiktig och aktiv ägare och över tid generera en hög tillväxt av substansvärdet som i sin tur skall generera en totalavkastning högre än börsens genomsnitt.

 

Intrum ~ Intrum är specialiserade inom kredithanteringstjänster och finns i över 20 länder i Europa. Intrum erbjuder kredithanterings- och finansiella tjänster till företagskunder. Kredithanteringstjänsterna omfattar kreditoptimeringstjänster, betalningstjänster och inkassotjänster.

 

Investor ~ Investor är ett investmentbolag. Verksamheten är storägare i svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.

 

ISS ~ ISS erbjuder tjänster såsom cleaning, catering, security, property, support services samt facility management. ISS har sin verksamhet i över 70 länder i Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika och Stillahavsområdet och betjänar tusentals offentliga och privata kunder.

 

Jeudan ~ Jeudan investerar i och driver stora kontor-, bostads- och detaljhandelsfastigheter främst i större Köpenhamn och på Själland. Dessutom erbjuder företaget ett brett sortiment av fastighetsrelaterade konsulttjänster, service och byggnadstjänster.

 

JM ~ JM är verksamma inom projektuveckling av bostäder och bostadsområden. Verksamheten fokuserar på nyproduktion av bostäder med betoning på storstadsområden och universitetsorter i främst Norden. Företaget arbetar även med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet.

 

Jyske Bank ~ Jyske Bank erbjuder banktjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. Dotterbolagen Jyske Finans och Nordisk Factoring erbjuder tjänster inom factoring finansiering.

 

Københavns Lufthavne ~ Københavns Lufthavne driver flygplatserna i Köpenhamn och Roskilde. Företagets verksamhet omfattar såväl planering av operationella aktiviteter som daglig städning och underhåll av flygplatsen. Flygplatsen är den största i Skandinavien.

 

Konecranes ~ Konecranes är en världsledande koncern av som specialiserar sig inom lyftkranslösningar och underhållsservice. Företaget erbjuder lösningar för verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler.

 

Kemira ~ Kemira är en kemiskindustriell koncern som erbjuder service till kunder inom massa- och träindustri, vattenrening och målarfärgbranschen. Företagets främsta kompetensområden är massa och papper, vattenintensiva industrier och kommunal vattenbehandling samt olja och gas.

 

Kesko ~ Kesko är finskt bolag som levererar service inom dagligvaruhandeln. Kesko är även verksamma inom bygghandel, teknisk handel och bilhandeln. Dess divisioner agerar i nära samarbete med detaljhandlare, entreprenörer och andra partners. Kesko har nästan 2000 butiker med verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Vitryssland.

 

Kindred Group ~ Kindred Group är ett onlinebaserat spelbolag. Bolaget erbjuder diverse spelmöjligheter inom Odds, Poker, Bingo, Casino och Live Casino via dotterbolag och egna varumärken. Bolaget har kunder i över 100 länder och Norden är den största marknaden. Varumärken som ingår i Kindred koncernen är bland annat Unibet, Maria Casino, Bingo.com och Storspelare.com.

 

Kinnevik ~ Kinnevik är ett investmentbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Kinnevik är en aktiv och långsiktig ägare med en global diversifierad portfölj av bolag. Kinneviks innehav är uppdelade i fem sektorer: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Finansiella tjänster och Hälsovård.

 

Kungsleden ~ Kungsleden är ett fastighetsbolag inriktat på fastighetshandel och fastighetsförvaltning. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner runtom i Sverige med särskilt fokus på Storstockholm, Göteborg, Västerås och Malmö.

 

Klövern ~ Klövern är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på kommersiella lokaler, lager och logistik, samt diverse lokaler för vård, utbildning och detaljhandel i tillväxtregioner. Investeringarna görs i Stockholm, Göteborg, Malmö, andra regionstäder på den svenska marknaden och även Köpenhamn.

 

KONE ~ KONE har en produktportfölj som utgörs av hissar, rulltrappor, autowalks, automatiska byggdörrar, övervaknings-, åtkomst- och destinationsstyrningssystem. Bolaget erbjuder även lösningar för produkternas underhåll. Företaget är verksamma i över 60 länder världen över.

 

Kojamo ~ Kojamo plc fokuserar på fastighetsinvesteringar i Finland, förnya hyreshus för att göra det allt mer attraktivt genom att utveckla nya typer av bostäder och tjänster. Företaget är den marknadsledande fastighetsinvesteraren i Finland.

 

Latour ~ Latour är ett investmentbolag med en aktieportföljen bestående av bolag inom ett flertal sektorer som industri, säkerhet och konsulting. Företagets övergripande investeringsstrategi är att investera långsiktigt i bolag med en stor utvecklingspotential som stöds av globala megatrender och som har goda möjligheter till att internationaliseras.

 

Lifco ~ Lifco är en finansiell koncern som fokuserar på investeringar inom särskilda nischmarknader. Bolaget förvärvar och utvecklar bolag med potential att leverera resultattillväxt och goda kassaflöden på lång sikt. Koncernen innehar tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions.

 

Loomis ~ Loomis erbjuder tjänster för kontanthantering till finansiella institutioner och andra kommersiella affärsverksamheter. Bolaget ansvarar för hela processen från kassa till konto. Koncernen har sin verksamhet i över 20 länder

 

Lundin Mining Corporation ~ Lundin Mining är en kanadensisk diversifierad producent av basmetaller med verksamhet i Chile, Portugal, Sverige och USA. Företagets gruvor har produktion av koppar, nickel, bly och zink. Företaget äger även andelar i Freeport Cobalt Oy som inkluderar kobolt raffinaderiet i Kokkola i Finland.

 

Lundbeck ~ Lundbeck är ett läkemedelsföretag specialiserat på utveckling av läkemedel för behandling av sjukdomar kopplade till det centrala nervsystemet, exempelvis Parkinson, Alzheimers sjukdom samt psykiska sjukdomar.

 

Lundbergföretagen ~ Lundbergföretagen är ett investmentbolag som genom aktivt och långsiktigt ägande förvaltar och utvecklar bolag. Lundbergs innehar innehav i sektorerna: investmentbolag, industri, finans, fastighet och byggindustrin. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal överstiger avkastningen gentemot den riskfria räntan.

 

Lundin Petroleum ~ Lundin Petroleum är ett prospekterings- och produktionsbolag i olje- och gasbolag. Verksamheten är fokuserad på Norge och bolagets tillgångar återfinns främst inom den norska gränsen.

 

A.P. Møller – Mærsk ~ AP Møller - Mærsk är ett globalt integrerat containerlogistikföretag som arbetar för att ansluta och förenkla sina kunders försörjningskedjor. Som världsledande inom sjöfartstjänster är företaget verksamt i 130 länder. Bolaget bedriver även verksamhet inom energi-, varvs-, detaljhandel och tillverkningsindustri.

 

Marel ~ Marel är en ledande globala leverantören av avancerade bearbetningssystem och tjänster till fjäderfä, kött och fisk. Bolaget är verksamma i över 30 länder.

 

Metsä Board ~ Metsä Board Corporation är verksamma inom skogsbranschen. Bolaget har produktion i nästan 10 länder och är verksamma på ungefär 30 marknader. Företaget tillverkar pappkartonger och relaterad service, behandlat fint papper och behandlat tidningspapper.

 

Metso ~ Metso är en leverantör av processindustrimaskiner och system samt know-how och eftermarknadsservice. Företaget betjänar gruv-, aggregat-, återvinnings-, olje-, gas-, massa-, pappers- och processindustrin.

 

Modern Times Group ~ Modern Times Group är ett internationellt strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Verksamheten inkluderar Tv-kanaler, online plattformar, produktion och distribution av innehåll, radiostationer, flerkanaliga nätverk och eSport.

 

Munters Group ~ Munters är en global leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Företagets största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och lantbruk. Produktutbudet består av avfuktnings- kylnings- och luftbehandlingslösningar, klimatkontrolllösystem och droppavskiljare.

 

NCC ~ NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag vars huvudsakliga. Företaget utvecklar kommersiella fastigheter och bygger bostäder, kontor, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Företaget har fem affärsområden: Infrastructure, Building Sweden, Building Nordics, Industry och Property Development.

 

Nordea Bank ~ Nordea är en koncern inom finansiell service i 20 länder där Danmark, Finland, Norge och Sverige utgör bolagets hemmamarknader. Banken erbjuder bland annat lösningar för lån, sparande, privat- och företagskonton, kort och pension.

 

Nordic Entertainment Group ~ Nordic Entertainment Group är Nordens ledande leverantör av underhållning genom företagets streamingtjänster, TV-kanaler och radiostationer. Företaget består av fyra affärsområden: Fri-TV, Betal-TV, Digitalt och Video on Demand och Radio.

 

Neste ~ Neste är världens största producent av förnybar diesel tillverkad av avfall och restprodukter. Företaget erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastindustrin. strävar Företaget strävar efter att bidra med kunskap och expertis och bli en god samarbetspartner.

 

NetEnt ~ NetEnt utvecklar spel- och systemlösningar för casinospel över internet. Utvecklingen drivs via bolagets tekniska plattform och spelen inkluderar bland annat klassiska kasinospel och underhållningsspel. Utöver erbjuder bolaget tilläggsservice i form av marknadsföring, utbildning och teknisk support.

 

Netcompany Group ~ Netcompany accelererar digital transformation i offentliga och privata företag i Danmark och Nordeuropa. Företaget levererar affärskritiska IT-lösningar för att stödja hållbara samhällen och framgångsrika och konkurrenskraftiga företag.

 

NIBE Industrier ~ NIBE Industrier är ett värmeteknikföretag med ett produktsortiment som består av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, pannor och pallets, ackumulatortankar, ventilation och produkter för större fastigheter. Kunderna återfinns på global nivå med störst koncentration inom Norden, Europa och Nordamerika.

 

Nilfisk Holding ~ Nilfisk erbjuder ett utbud av rengöringsutrustning. Företagets främsta produkter är golvvårdsutrustning, dammsugare och högtryckstvättar. Kombinerat med företagets egna butiker och deras distributörer marknadsför och säljer Nilfisk sina produkter i mer än 100 länder.

 

Nobia ~ Nobia utvecklar och säljer kökslösningar genom ett flertal varumärken på den europeiska marknaden. Försäljningen sker via egna köksbutiker och återförsäljare. Kunderna består av både privat- och företagskunder.

 

Nokia ~ Nokia är ett globalt telekommunikationsföretag inom mobiltelefoni och telekommunikationssystem. Bolaget erbjuder lösningar inom IP, bredband, digital hälsa och molnbaserade system. Företagets kundgrupp består av större bolag, myndigheter, samt konsumenter. Verksamheten är etablerad på global nivå inom samtliga regioner.

 

Nolato ~ Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Företaget utvecklar och tillverkar produkter i plast, silikon och TPE. Verksamheten är indelad i tre affärssegment: Medical Solutions, Integrated Solutions samt Industrial Solutions och bedrivs på global nivå inom Europa, Asien och Nordamerika.

Novo nordisk ~ Novo Nordisk är ett sjukvårdsföretaget som bedriver upptäckt, utveckling, tillverkning och marknadsföring av läkemedel. Företaget erbjuder produkter och service inom fyra behandlingsområden: diabetes, hemofili/blödningsrubbningar, tillväxtrubbningar och kvinnohälsa.

 

Nokian renkaat ~ Nokian Tyres utvecklar och tillverkar sommar- och vinterdäck för bilar och däck för tunga maskiner. Företagets kärnmarknad är de nordiska länderna Sverige, Finland och Norge.

 

Nyfosa ~ Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolaget förvärvar, förvaltar, förbättrar och säljer fastigheter i hela Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar uthyrningsbar lokaler, främst kontor i tillväxtkommuner och logistik- och lagerlokaler vid transportknutpunkter i hela Sverige.

 

Novozymes ~ Novozymes är ett bioteknik-företag som erbjuder enzymer och mikroorganismer och biofarmaceutiska ingredienser. Företaget utvecklar, producerar och distribuerar enzymer för bland annat tvättmedel, tekniska, livsmedel och foder industrier.

 

Oriflame Holding ~ Oriflame är ett globalt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Bolaget bedriver egen forskning och utveckling och har ett produktutbud av svenska skönhetsprodukter som inkluderar hudvård, nutrition, make-up, parfymer och hårvård.

 

Orion ~ Orion är ett forskning och utveckling baserat läkemedels- och diagnostikföretag med en fokusering på utveckling av innovativa medicinbehandlingar och diagnostiska tester för över 100 länder. Finland är företagets hemmamarknad.

 

Ørsted ~ Ørsted utvecklar och genomför gröna energilösningar. Företagets huvudsakliga affärsområden är Offshore Wind, Bioenergy och Customer Solutions. Ørsted utvecklar, bygger och driver vindkraftparker, bioenergianläggningar och innovativa lösningar som förvandlar avfall till energi.

 

Össur ~ Össur strävar efter att ge människor ett liv utan begränsningar. Företaget är globalt verksamma inom ortopedi med produkter och tjänster inom protes, ortos, hand, skor och inlägg.

 

Outokumpu ~ Outokumpu är ett teknologiföretag och en global tillverkare av rostfritt stål. Företagets produktsortiment utgörs bland annat av spole, remsa, precisionsremsa, plåt, tallrik, metalltacka och trådstång.

 

Peab ~ Peab är verksamma inom bygg- och anläggning. Företaget erbjuder diverse tjänster relaterat till exempelvis anläggning, avfallshantering, asfalt och betong, bostadsproduktion och elteknik och tillhörande underhåll. Bolaget har verksamhet koncentrerad till den nordiska marknaden där Sverige är den allra största.

 

Pandora ~ Pandora designar, tillverkar, marknadsför och distribuerar handgjorda smycken tillverkade av framförallt Sterling-silver, guld, ädelstenar och Muranoglas. Företagets smycken säljs i fler än 100 länder fördelade över sex kontinenter.

 

Pandox ~ Pandox är ett fastighetsbolag med inriktning mot hotell och ämnar till att utveckla och hyra ut hotellfastigheter. Fastighetsportföljen omfattar över 100 hotell fokuserad på norra Europa. Hotellen drivs under varumärken som till exempel Scandic, Intercontinental och Hilton.

 

Ratos ~ Ratos är ett investmentbolag som äger, investerar och utvecklar främst onoterade medelstora bolag inom den nordiska marknaden. Målet är att leverera ett långsiktigt och hållbart ägande samt skapa värde åt sina aktieägare. Ratos innehav är inte branschspecifikt men innehar bland annat innehav från industri-, konsument- och tjänstesektorn.

 

Royal UNIBREW ~ Royal Unibrew tillverkar och säljer öl, läskedrycker, vatten och juice. Bolagets huvudmarknader är Danmark, Finland, Italien, Frankrike, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen. Företaget är även verksamma i den amerikanska regionen, storstäder i Europa och tillväxtmarknader i till exempel Afrika.

 

Resurs Holding ~ Resurs Holding är verksamma inom konsumentkreditmarknaden. Företaget erbjuder bank- och finanstjänster, försäkringsprodukter, försäljning och kundtjänst-service till privat- och företagskunder i Norden och delar av Europa. Resurs grundades 1977 och består idag av företagen Resurs Bank och Solid Försäkringar

 

Ringkjøbing Landbobank ~ Ringkjøbing Landbobank är verksamma inom bankbranschen och erbjuder banktjänster till privat- och företagskunder. Företaget erbjuder tjänster för finansiering, lån, pension, sparande och försäkringar.

 

Rockwool International ~ Rockwool International bedriver tillverkning och försäljning av produkter och lösningar baserade på stenull. Bolaget erbjuder olika isoleringsprodukter för byggnadsindustrin. Bolaget utvecklar och marknadsför även speciallösningar för trädgårds, marin- och offshoresektorn.

 

Sanoma ~ Sanoma är en mediekoncern som syftar till att informera, inspirera, utbilda och underhålla genom olika mediekanaler. Företaget är verksamma i Finland, Nederländerna, Polen, Belgien och Sverige.

 

SAAB ~ Saab erbjuder produkter, lösningar och tjänster till militärt försvar och samhällssäkerhet. Kunder är främst regeringar, myndigheter och företag över hela världen. Produktportföljen består av flygplan som JAS Gripen, båtar, bilar och tyngre fordon, samt vapen och tillhörande system.

 

Sagax ~ Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter inom segmentet lager och industri. Störst investeringar görs inom den nordiska marknaden och därefter den europeiska.

 

Sampo ~ Sampo är en koncern inom finansiell service sammansatt av P&C försäkringsbolaget If, livförsäkringsbolaget Sampo Life och holdingbolaget Sampo plc. Företaget innehar även mer än 20 procent av Nordeas börsvärde.

 

Sandvik ~ Sandvik är en global verkstadskoncern inom gruv- och bergbrytning, metallbearbetning och materialteknik. Företaget har tre affärsområden: Machining Solutions, Mining and Rock Technology, Material Technology.

 

SCA ~ SCA är ett företag verksamma inom skogsindustrin. SCA är Europas största privata skogsägare med 2.6 miljoner hektar skog. Företaget erbjuder bland annat papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror och förnybar energi.

 

Schouw & Co ~ Schouw & Co är en industrikoncern som innehar investeringar i ett antal olika branscher. Företaget äger 100 procent av BioMar, Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens, HydraSpecma, Borg Automotive och GPV.

 

SEB ~ SEB är en finansiell koncern som tillhandahåller finansiella tjänster och hanterar finansiella risker och transaktioner för privat- och företagskunder. I de nordiska länderna innehar verksamheten en inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Banken är även verksam på den baltiska marknaden.

 

Securitas ~ Securitas är ett globalt säkerhetsföretag som erbjuder tjänster för bevakning, mobila säkerhetstjänster, larmövervakning, tekniklösningar, konsult- och säkerhetsutredningstjänster. Företagets kunder återfinns i ett flertal olika branscher.

 

Svenska Handelsbanken ~ Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder med landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Handelsbanken har verksamhet i fler än 20 länder.

 

SimCorp ~ SimCorp utvecklar och marknadsför primärt handelssystemet SimCorp Dimension. Det är ett integrerat system som tillgodoser en överblick över ett företags verksamhet. Bolagets kunder är bland andra finansiella institutioner, försäkringsbolag, fondförvaltare och banker.

 

Skanska ~ Skanska är ett byggbolag med verksamhet på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Företaget bygger bostäder, kontor, sjukhus, vägar, broar och tunnlar. Företaget är även aktiva inom Building Information Management som innefattar planering och visualisering av projekt.

 

SKF ~ SKF är en global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom kullager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Företagets tjänsteutbud omfattar teknisk support, underhållservice, tillståndsövervakning och utbildning. Västeuropa är den största marknaden men företaget är verksamma inom alla globala regioner via bolagets återförsäljare.

 

Spar Nord Bank ~ Spar Nord Bank är en fullservicebank för privat- och företagskunder verksamma på den danska marknaden. Företaget erbjuder bland annat personlig rådgivning och service med digitala erbjudanden.

 

SSAB ~ SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfast stål och seghärdat stål, tunnplåt och grovplåt, rörprodukter och konstruktionslösningar inom byggsektorn. Europa är den viktigaste marknaden.

 

Stora Enso ~ Stora Enso är ett globalt pappers- förpacknings och skogsproduktföretag. Företaget tillverkar tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper, konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Europa är den klart största marknaden.

 

Scandinavian Tobacco Group ~ Scandinavian Tobacco Group är verksamma inom tobaksbranschen. Företaget är verksamma på 100 marknader och strävar efter att erbjuda njutning för rökare.

 

SWECO ~ SWECO är ett internationellt teknikkonsultföretag. Företaget erbjuder tjänster som innefattar ritning av byggnadsprojekt, projektering, stålkonstruktioner, banteknik, samt diverse installationstjänster som brand- och riskteknik, elsystem och ljusdesign för både den offentliga och privata sektorn. Bolaget är verksamma på global nivå med störst fokus på Norden och Baltikum.

 

Swedbank ~ Swedbank är en fullservicebank med verksamhet främst inom Norden och Baltikum. Banken erbjuder privat- och företagskunder lösningar för bland annat lån, sparande, privat- och företagskonton, kort, pension och försäkringar. Sverige är bankens klart största marknad.

 

Swedish Match ~ Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer varumärken inom produktområdena Snus, cigarrer, tuggtobak och Tändprodukter. Koncernens produkter säljs över hela världen men är främst koncentrerad till Skandinavien och USA.

 

Swedish Orphan Biovitrum ~ Swedish Orphan Biovitrum är ett globalt bioteknologiskt läkemedelsföretag. Företaget är fokuserat på läkemedel för sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Företagets produkter ägs på egen hand eller licencieras ut till en partner.

 

Sydbank ~ Sydbank är en bankkoncern som erbjuder banktjänster i Danmark, Tyskland och Schweiz. Bankens tjänster inkluderar lån, kort, private banking, pension, kapitalförvaltning och kapitalrådgivning och investeringsrådgivning.

 

Tele2 ~ Tele2 är en telekomoperatör som erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Bolaget har kunder i nio länder och Sverige är bolagets största marknad. Produkterna riktas främst mot små och medelstora bolag men även till privatpersoner.

 

Telia Company ~ Telia Company är ett telekombolag som erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster för privat- och företagskunder. Telia Company finns i de nordiska och baltiska länderna och Sverige är bolagets största marknaden. Tjänsterna marknadsförs under varumärken som Telia, Sonera, Halebop och NetCom.

 

Thule Group ~ Thule bedriver tillverkning och försäljning utav produkter inom sport- och fritidsbranschen. Verksamhetens produktutbud består bland annat av cykelutrustning, vatten- och vintersport och väskor och fodral. Bolaget innehar verksamhet på global nivå med produkter som säljs under varumärkena Thule och Case Logic.

 

Tieto ~ Tieto är ett IT-bolag som erbjuder digitala tjänster inom mjukvara och molnbaserade lösningar. Kunderna återfinns inom en bred bas av marknader inom bank och försäkring, telekom och media, skogsindustri, hälso- och sjukvård, energi, omsorg och skola samt handel och logistik.

 

Millicom Int Cellular SDB ~ Millicom är en mobiloperatör med inriktning mot tillväxtmarknader främst koncentrerat till Latinamerika, Afrika och Asien. Bolaget erbjuder tjänster relaterade till mobil, tv och bredband, samt diverse tilläggstjänster. Leveransen sker via bolagets varumärken som till exempel Tigo, Bima och Zintel.

 

Topdanmark ~ Topdanmark är Danmarks näst största. Bolaget erbjuder bland annat försäkringar för sjukdom/olycka, brand, personligt ansvar, arbetstagarnas ersättning och återförsäkringsprodukter. Bolagets tjänster riktas till privat- och företagskunder.

 

Trelleborg ~ Trelleborg marknadsför specialutvecklade polymerlösningar som täte, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Kunderna återfinns exempelvis inom tillverkningsindustrin, transport, lantbruk, hälsovård, bygg och anläggning samt bland aktörer inom personbilsindustrin. Företaget har verksamhet på global nivå.

 

Tryg ~ Tryg är ett försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, garantiförsäkringar och tilläggstjänster till privat- och företagskunder. Bolaget är verksamt i Danmark, Sverige och Norge.

 

Terveystalo ~ Terveystalo erbjuder hälsovård-, företagshälsovård-, sjukvårds- och undersökningstjänster på fler än 100 orter runt om i Finland.

 

UPM-Kymmene ~ UPM-Kymmene är en skogsindustrikoncern med produktion i 12 länder. Företaget producerar utskriftspapper med fokus på tidningspapper, nyhetstryck, fint papper, konverteringsmaterial och träprodukter.

 

Uponor ~ Uponor är en leverantör som tillverkar, marknadsför och säljer avlopps- och uppvärmningssystem till byggnadsmarknader för boende och kommersiella byggnader. Uponor levererar även rörsystem till kommunal infrastruktur.

 

Valmet ~ Valmet är ett finländskt verkstadsindustriföretag. Företaget är en global leverantör av teknik, automation och service för massa-, pappers- och energiindustrin.

 

Vitrolife ~ Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom fertilitetsbehandling. Produktutbudet innefattar bland annat analys av embryon, kylningsprodukter, lasersystem, samt ett utbud av diverse oljor som används i fertilitetsprocessen.

 

Veoneer SDB ~

Veoneer är ett teknikbolag som designar, utvecklar och tillverkar säkerhetselektronik för den globala bilindustrin. Bolaget utvecklar system för körassistans, visionssensorer och nattvisningssystem, radarsystem för undvikande av kollisioner, samt LiDAR system, lasersystem som identifierar hastigheter, vinklar och körfältsmarkeringar.

 

Volvo ~ Volvokoncernen är en tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Företaget tillhandahåller även finansiella tjänster och service. Volvo har försäljning på över 190 marknader där Europa och Amerika är dem största marknaderna.

 

Vestas Wind Systems ~ Vestas Wind Systems designar, tillverkar, utvecklar och tillgodoser service för vindkraftteknologi, huvudsakligen vindturbiner och vindkraftsystem. Bolaget erbjuder även tjänster inom planering, installation och drift av vindkraftsystem. 2019 hade företaget installerat vindturbiner i 80 länder.

 

Wallenstam ~ Wallenstam bygger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter. Fastighetsinnehavet är koncentrerat till Göteborg och Stockholm. Wallenstam bedrivs även via dotterbolaget Svensk Naturenergi som fokuserar på förnybar energi genom drift av egna vind- och vattenkraftverk.

 

Wihlborgs Fastigheter ~ Wihlborgs är ett fastighetsbolag som förvärvar, äger och utvecklar kommersiella fastigheter koncentrerat till Öresundsregionen. Tyngdpunkten ligger på kommersiella fastigheter i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.

 

Wärtsilä ~ Wärtsilä levererar motorer, generatoraggregat, reduktionsväxlar, propulsionsutrustning, övervakningssystem, tätningslösningar samt service för marin- och energimarknaderna.

 

YIT ~ YIT är ett internationellt byggbolag som erbjuder tekniska infrastrukturinvesteringar och underhållsservice för fastighets- och byggnadsindustribranschen, industri och telekommunikation. YIT finns verksamma i elva länder och är Finlands största byggbolag.

 

Skriven av Rasmus Berg