Unga Aktiesparare kan pausa fysiska träffar under mars månad

Med anledning av Corona-virusets utbredning och den stora smittorisken har Unga Aktiesparares kansli valt att inte genomföra några fysiska träffar fram till den 1 april.

 

Unga aktiesparare har många publika event och har därför uppmanat våra lokalavdelningar att fundera över om kommande event ska genomföras eller inte. 

 

Vi anser att det är viktigt att ta smittorisken på stort allvar och beslutet tas med våra medlemmars hälsa i åtanke.

 

Om du är anmäld till ett event som riskerar att ställas in kommer du bli kontaktad via mail. 

 

För frågor kontakta info@ungaaktiesparare.se