UA rävar: Günther Mårder

En gång Unga Aktiesparare alltid Unga Aktiesparare! Intervju med UA-räven Günther Mårder för att höra vad UA har betytt för honom och hur engagemanget i föreningen har påverkat hans arbetsliv.
Gunther Mårder, Foto: Oskar Omne

Günther Mårder är vd på Företagarna, tidigare vd på Aktiespararna och sparekonom på Nordnet Bank. Günther var medlem i UA mellan 1996 och 2008, då han lämnade som förbundsordförande för UA för att bli vd för Aktiespararna. Foto: Oskar Omne.

Varför blev du medlem i UA?

Jag gick på en grundkurs i aktiekunskap när jag var en 14-årig punkare för att lära mig ”motståndarsidans argument”. Efter det bytte jag sida och fick nya förebilder.

Vad är ditt bästa minne från Unga Aktiesparare?

När jag andra året på Handels genomförde en värvningskampanj tillsammans med kansliet och föreningen UA Stockholm City och lyckades värva över 100 medlemmar på en dag. Känslan var obeskrivlig! Efter det så genomförde vi flera utbildningar för de nya medlemmarna och många gånger var platserna slut långt innan evenemanget.

Vad lärde du dig genom UA?

Genom UA fick jag träning i ledarskap och personalledning, lärde mig projektledning, fick djupa sakkunskaper inom värdepappersområdet, byggde min retoriska färdighet och fick fantastiska vänner för livet.

Har UA bidragit positivt till din karriär?

Tveklöst! Det har varit rena rama karriärstrampolinen som gjort att jag fått ”hoppa över flera vanliga steg i karriärstrappan”. Erfarenheterna och kontakterna från UA har banat vägen till både jobb och olika uppdrag. UA-meriten har ofta uppfattats som ett stort värde i samband med rekryteringar.

Håller du kontakten med dina aktiekompisar från UA tiden?

Jag möter ständigt vänner från UA både i yrkeslivet och i privatlivet. Var helst jag reser i Sverige så stöter jag på personer som var aktiva under samma period. Den gemensamma nämnaren för dessa personer är att de ville mer än andra – detta har fört dessa personer till spännande positioner i samhället. Det gör att UA-nätverket betyder mycket för mig idag.

Vad är ditt bästa spartips?

Du kan klara dig utan hälften av alla saker och ting som du köper – och det bästa av allt är att du kan minska konsumtionen utan att minska den upplevda tillfredställelsen och välmåendet.

Favoritaktie: Irisity och Micro Systemation.