Trump inför ståltullar för EU

I torsdags, 31 maj, kom beslutet om att Donald Trump kommer att införa stål- och aluminiumtullar för EU, Kanada och Mexiko. Tullarna trädde i kraft redan dagen efter, 1 juni, klockan 6 på morgonen. Detta innebär att stål från EU kommer att belastas med en tull på 25% och aluminium med 10%. Hur påverkar detta oss i Sverige och kommer vi se en effekt på börsen?

Vad innebär beslutet?

En så kallad importtull är en tullavgift som ska betalas när man importerar eller exporterar varor över en landsgräns. Detta kan bland annat användas för att styra ekonomin åt ett visst håll genom att bestraffa vissa varor med högre tullar och på det sättet öka priset och minska konsumtionen. Trump menar att han inför tullavgifter på aluminium och stål av nationella säkerhetsskäl, han vill skydda den inhemska stålindustrin. När han inför tullavgifter blir det dyrare att importera stål och aluminium vilket därmed gynnar den inhemska marknadsproduktionen och de kan höja sina priser och sälja mer på hemmamarknaden.

När en så stor marknad som USA väljer att stänga dörren kommer stora volymer av stål att behöva säljas någon annanstans. Eftersom Europa har en öppen marknad med frihandel finns det därför en risk att Europa kommer få ett överskott av stål skickat till sig. Detta skulle innebära att priserna pressas nedåt och företagen kan få svårt att gå runt.

Hur påverkas Sverige?

Den svenska stålindustrin exporterar så mycket som cirka 4 miljarder kronor till USA varje år. Det skiljer sig från företag till företag hur stor export de har till USA och de påverkas därmed väldigt olika av de nya tullavgifterna. En del företag producerar lokalt i USA vilket gör att de inte påverkas nämnvärt av tullarna. Det finns dock en del som tror att Sverige kan få någon form av undantag då vi producerar specialstål till smala nischmarknader som USA:s företag behöver. Det är dock upp till USA att ta det beslutet och vi får därför se vad framtiden kommer att erbjuda vår stålindustri.

Det har varit mycket oro kring hur detta kan påverka den svenska arbetsmarknaden då stålindustrin idag sysselsätter cirka 15 000 människor och den kringliggande verksamheten sysselsätter ungefär 45 000 människor. Det är alltså många som skulle kunna påverkas av det beslut Trump valt att fatta men det är svårt att redan nu säga hur det kommer att påverka de svenska jobben.

Är detta början på ett handelskrig?

Många menar att detta är startskottet till ett handelskrig. EU har hotat med att svara med importtullar på amerikanska varor vilket skulle kunna innebära att vi sätter en snöboll i rullning som kan bli svår att stoppa. EU har alltid stått för frihandel och öppenhet och jag tror det är viktigt att inte glömma bort detta mitt i all turbulens. Emmanuel Macron har varit väldigt hård i sina uttalanden och menar att beslutet är ”olagligt” då det går emot den internationella handelslagen. Han menar även att ett handelskrig inte kommer att göra saken bättre, det kommer bara skada våra industrier, bönder och konsumenter.

Hur agerar EU?

EU menar att de nya tullarna strider mot de internationella handelsreglerna har därför beslutat att anmäla USA:s till Världshandelsorganisationen WTO. De har även tagit fram en lista på amerikanska ”ikonvaror” som de möjligtvis kommer att bestraffas med tullavgifter för 2,8 miljarder euro. Bland annat motorcyklar, jeans och jordnötssmör. Det skulle i så fall innebära att dessa varorna blev dyrare för oss konsumenter i EU.

Hur påverkas börsen?

Den största påverkan vi kommer att se är på de företag som är aktiva inom stålindustrin och exporterar mycket till USA. Har du aktier i den typen av företag kan det vara lämpligt att ta en titt på hur känsligt företaget kan vara för denna förändringen och fundera på hur det kan påverka företaget långsiktigt. När det gäller börsen i helhet tror jag att det är oron för handelskrig som kan vara den stora boven. Osäkerhet är aldrig uppskattat på börsen och frihandel är väldigt viktigt för en fungerande världsmarknad, om den blir hotad tror jag att det finns risk för ännu mer volatilitet på en redan skakig börs. Fundera igenom vad du har för investeringsfilosofi och hur långsiktig du är. Gör det du känner dig trygg med.

Ha en STrÅLANDE dag!
Lina