Stora affärer från insynspersonerna under börsraset

Oavsett om du investerar professionellt eller vid sidan av ditt arbete eller studier kommer besluten du tar de kommande veckorna med största sannolikhet ha en betydande påverkan på din avkastning på lång sikt.

 

De investerare som var aggressiva och köpte aktier i slutet av finanskrisen 2007/2008 fick se portföljen stiga kraftig åren därefter. Motsatsen gällde för de investerare som valde att kliva av börsen när osäkerheten var som högst. När och vilka aktier du äger, eller inte äger, kommer nu mer än någonsin påverka din portföljs avkastning. Hur ska man veta när det är rätt att vara aggressiv, och vilka aktier ska man i så fall investera i?

Om din portfölj består av ett tiotal bolag och du investerar vid sidan av studier eller arbete är det svårt, om inte omöjligt, att skaffa sig ett informationsövertag jämfört med marknaden. Vad vi kan göra är att studera hur duktiga insynspersoner och institutionella investerare med starkt track record agerar. Dessa personer har ett uppenbart informationsövertag både på bolagsnivå och makronivå, för de sitter i bolagsstyrelser och har direkt insyn i verksamheten. De har sannolikt också erfarenhet av att investera genom tidigare nedgångsituationer.

 

Exempel på transaktioner sedan börsen började rasa.

Jag föreslår inte att ni ska följa dessa investerare blint, se det istället som en källa till inspiration för ditt eget sparande!

Den enskilt största transaktionen från en insynsperson gjordes av Melker Schörling, huvudägare och styrelseledamot i mätteknikföretaget Hexagon. Schörling ökade på sitt innehav med nästan 300 Mkr. Fredrik Lundberg, storägare och ordförande i Lundbergföretagen, har ökat i flera av sina befintliga innehav. I Industrivärden med 152 Mkr, Handelsbanken 28 Mkr och Skanska 25 Mkr.

Erik Selin, som de senaste åren gjort flera större aktieaffärer har bara gjort en investering, i Collector 15 Mkr. Personligen kan jag tänka mig att Selin har haft fullt upp med sitt arbete som VD för Balder, aktien har tappat 44% på en månad.

Familjen Qviberg, med Mats Qviberg i spetsen, brukar vara duktiga på att investera vid stora nedgångar. Ser vi i backspegeln kan vi konstatera att familjen gjorde fantastiska investeringar i både Bilia och Swedbank I samband med finanskrisen 2007/2008. Nu har Mats och Eva Qviberg köpt aktier i Bilia igen, den här gången till ett samlat värde av 18 Mkr. Även deras dotter Anna Enebretsen köpte aktier i bolaget för 3,4 Mkr. Qvibergs investmentbolag Öresund har också gjort en investering i Bilia till ett värde av 7,37 Mkr.

Flera fastighetsprofiler har också valt att köpa aktier i sina respektive bolag.

  • David Mindus, vd och huvudägare på Sagax - 23 Mkr.
  • Jonas Engwall, vd på Nyfosa – 22,5 Mkr.
  • Hans Wallenstam, vd och huvudägare på Wallenstam - 18 Mkr.
  • Johan Ljungberg, styrelseordförande för Atrium Ljungberg har också valt att köpa i den egna aktien – 8,6 Mkr.

Detsamma gäller även flera personer som är knutna till samhällsfastighetsbolaget SBB. Vd Ilija Batljan, Lars Thagesson, Lennart Schuss och Salvatore Grimaldi har alla köpt aktier i det egna bolaget för miljonbelopp.

Andra intressanta investeringar under de senaste veckorna:

  • Torsten Jansson, vd New Waves - 7,8 Mkr.
  • Johan Carlström i Fingerprint – 5,8 Mkr.
  • Petter Stillström, ordförande Nilörngruppen – 11,2 Mkr.
  • Lovisa Hamrin, styrelseledamot i Balco – 75,8 Mkr.
  • Christer Fritzon, styrelseledamot Net Insight - 20 Mkr.

Det har också varit några försäljningar, men den absolut tydligaste trenden är att insynspersoner har valt att köpa.

 

Vill du läsa mer från mig har jag ett månadsbrev som är gratis, det hittar du här. Jag har också en hemsida, forvaltarbrevet.com, där jag skriver mer allmänt om börsen och aktier.

Lycka till!

David