Så analyserar du en aktie

Hur går man till väga för att analysera en aktie? Vi ger dig tips på vägen!

Steg 1: Analysera omvärlden
Vad är det för stora långsiktiga samhällsförändringar kring dig just nu? Vilka företag finns det som kan gynnas av förändringarna? Den största vikten lägger jag dock faktiskt på att undvika bolag som jag inte tror på utifrån samhällsförändringar

Steg 2: Kan jag stå bakom? 
Eftersom du funderar på att bli delägare i ett visst bolag tycker jag att den första frågan man ska fråga sig: om man kan stå bakom bolagets verksamhet. Alla har sina egna etiska riktlinjer och det finns såklart inga rätt eller fel men något jag tycker att alla bör fråga sig. 

Steg 3: Mjuka värden
Alla företag styrs av människor och därför är dessa människor såklart avgörande för hur företaget går. Här brukar jag kika på om ledningen är stora ägare i företaget samt vilka övriga som är stora ägare. Jag brukar även försöka hitta någon intervju med exempelvis VD för att få en viss känsla kring personen bakom. Mitt hetaste tips är dock att försöka hitta ett företagsbesök med UA för att verkligen kunna känna in flera mjuka värden i företaget. 

Steg 4: Bra siffror
Att siffrorna ska vara bra är såklart väldigt subjektivt, anledningen till att jag inte kan säga att ett visst nyckeltal ska vara si eller så är för att det varierar både mellan branscher och bolag i olika utvecklingsfaser. Jag investerar dock bara i företag som gör vinst och oftast vill jag se en tydlig trend i stadigt ökande både vinst och försäljning. Det finns såklart fler intressanta parametrar men de flesta varierar beroende på vilket bolag jag analyserar. 

Steg 5: Rimlig värdering
Ytterligare ett väldigt subjektivt steg. Hur hög värderingen kan vara beror såklart väldigt mycket på vilka framtidsutsikter man tror att bolaget har. För att sätta värderingen i proportion till något använder jag ofta ”PEG-talet” där jag jämför företagets PE-tal med vad jag tror om vinsttillväxt per år. 

Skribent: Robert Andersson.